Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cantorion o Fri: Ar Lwyfan y Byd
Alun Guy
ISBN: 9781843235712 (1843235714)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (55.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Ail gyfrol yn olrhain gyda chynhesrwydd ac edmygedd ymroddiad a datblygiad chwech o gantorion Cymreig a lwyddodd ar y llwyfan byd- eang, sef Stuart Burrows, Rebecca Evans, Katherine Jenkins, Gwyn Hughes Jones, Rhys Meirion a Bryn Terfel. 32 llun lliw a 9 llun du-a-gwyn.

A second volume tracing with warmth and admiration the commitment and development of six Welsh singers who have succeeded on the international stage, namely Stuart Burrows, Rebecca Evans, Katherine Jenkins, Gwyn Hughes Jones, Rhys Meirion and Bryn Terfel. 32 colour and 9 black-and-white photographs.
Gan mai digon prin yw unrhyw lenyddiaeth am gantorion a cherddorion Cymru, croesewir unrhyw gyfrol ar gantorion amatur a phroffesiynol. Cyhoeddodd Alun Guy gyfrol flaenorol yn ymdrin chwe chantor poblogaidd ar lwyfannau Cymru, ond gwasgarar rhwyd yn fwy eang y tro hwn wrth ysgrifennu am y Cymry ar lwyfannaur byd. Yn y gyfrol hon, Ar Lwyfan y Byd, ymdrinnir phump o gantorion operatig, ac un gantores hynod boblogaidd sydd wedi gwneud enw mawr iddi ei hun, a hithau'n dal ond yn ei hugeiniau.

Y gwrthrych cyntaf yw Bryn Terfel, eilun y byd operatig a llysgennad gwych i Gymru. Cawn gefndir Bryn Terfel; ei fagwraeth ym Mhantglas ai yrfa eisteddfodol gynnar, a nifer o ffeithiau diddorol amdano. Cawn hefyd ambell i gyffyrddiad personol gan yr awdur, Alun Guy, wrth iddo sn amdano'n beirniadu Bryn Terfel mewn eisteddfodau pan oedd on fachgen ifanc, ar adeg pan gafodd gyfle i fod yn bresennol yn y Met yn Efrog Newydd yng nghwmnir Terfeliaid.

Yr ail gantor yw Rebecca Evans, sydd yn gwneud enw rhyngwladol iddi hi ei hun fel soprano arbennig. Un a ddechreuodd ei gyrfa fel nyrs, ac un a oedd yn fodlon yn canu fel amatur safonol mewn oratorio a chyngherddau, nes i Bryn Terfel lwyddo iw darbwyllo i droi at y byd proffesiynol. Mae Alun Guy yn adrodd hanes y cyfnod pan y bu iddo ef a Rebecca Evans gydweithio mewn oratorio.

Bariton cymeradwy oedd Gwyn Hughes-Jones cyn iddo gymryd y cam mentrus a newid i fod yn denor. Bellach mae yntau wedi perfformio yn nhai opera mwyar byd. Cawn ei gefndir yntau yn cystadlu ar lwyfannau lleol, fel pob un or cantorion ac eithrio un ni fu Rebecca Evans erioed yn cystadlu mewn eisteddfod leol na chenedlaethol. Mae gan Rhys Meirion a Stuart Burrows ddau beth yn gyffredin y ddau ohonynt wedi bod yn athrawon ac wedi ennill y Rhuban Glas, Stuart Burrows yn 1959 a Rhys Meirion yn 1997. Wynebodd y ddau y fenter o adael swyddi diogel a chamu ir byd canu proffesiynol. Ni chafodd Stuart Burrows wersi canu ffurfiol erioed, ac nid oedd yn rhaid iddo gynhesu ei lais yn y bore, dim ond bwyta clamp o frecwast mawr! Caiff Stuart Burrows ei gyfrif fel un o gantorion Mozart goraur byd, ac mae Rhys Meirion yntau yn prysur gwneud enw iddo'i hun ar draws y byd.

Mae Katherine Jenkins ychydig yn wahanol ir cantorion eraill oherwydd ei bod hi wedi gwneud enw iddi hi ei hun trwy gwmni cryno-ddisgiau, yn canu cerddoriaeth glasurol a phoblogaidd.

Dywed y broliant ar gefn y gyfrol: Ydyn, maen nhwn enwau cyfarwydd, ond yn y gyfrol hon cawn gyfle i ddod iw hadnabod yn well. Nid yw hin gyfrol ddadansoddol nac academaidd nid dyna oedd y bwriad ond ceir arddull ysgafn a darllenadwy, a digon o ebychiadau!! Dyma gyfrol ddifyr a hawdd ei darllen tros baned neu awr ginio prynwch hi!

Trystan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Capeli Cymru
D. Huw Owen
£14.95
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
 
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch