Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Ffrindiau Gorau
Jacqueline Wilson
ISBN: 9781843235774 (1843235773)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Nick SharrattAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 198x130 mm, 240 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £5.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad o Best Friends; addas i blant 8-12 oed. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Tachwedd 2005. Mae Alys a Glain wedi bod yn ffrindiau gorau erioed. Cawson nhw eu geni ar yr un diwrnod yn yr un ysbyty. Maen nhw'n gweld ei gilydd bob dydd. Maen nhw'n rhannu popeth. Yna, un diwrnod, mae Glain yn darganfod rhywbeth nad yw Alys yn ei rannu. Cyfrinach.

An adaptation of Best Friends; suitable for children aged 8-12 years. Reprint; first published in November 2005. Glain and Alys have been best friends since they were born. They share e verything. Then one day Glain finds out that there's something Alys isn't sharing. A secret.
Maer nofelydd Jacqueline Wilson yn ysgrifennu nofelau syn apelion fawr at blant o wyth oed i fyny. Wrth addasur nofel Best Friends ir Gymraeg, mae Elin Meek wedi rhoi iddi naws Gymreig. Defnyddia idiomau a dywediadau ac maer cymeriadau sydd ag enwau Cymraeg yn ymddwyn yn naturiol mewn sefyllfa real.

Problemau syn wynebu plant a phobl ifainc yw themur awdures fel arfer. Yn y nofel hon pwysleisir pwysigrwydd cyfeillgarwch. Ganwyd Alys a Glain ar yr un diwrnod, ac er eu bod yn wahanol iawn, maen nhwn anwahanadwy. Siom fawr i Glain oedd clywed bod Alys ai theulu yn symud i ogledd Cymru. Methai wynebur ffaith y byddai Alys yn gwneud ffrindiau newydd. Ond wrth i Glain ddatblygu cyfeillgarwch gyda Bleddyn, sylweddolodd yn y diwedd nad oedd angen anghofior dyddiau da roedd hi ac Alys wedi eu rhannu yn y gorffennol.

Gan fod cefndir a diddordebaur ddwy ferch yn wahanol, ceir gwrthdaro rhwng Glain ai mam ac mam Alys, syn creu anhapusrwydd. Gall llawer o blant uniaethu r sefyllfa a ddarlunnir yn y nofel, ac maer elfennau o hiwmor ar lluniau yn ychwanegu at y diddordeb ir darllenydd. Ychwanegiad iw groesawu ir silff lyfrau.

Audrey Evans

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
United
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Ceri Grafu
Bethan Gwanas
£2.95
 
Prynwch
Derwyddon, Y: Dirgelwch ...
Jean-Luc Istin
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch