Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nôl i'r Gegin gyda Gareth
Gareth Richards
ISBN: 9781843236030 (1843236036)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 155x155 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dilyniant i Yn y Gegin gyda Gareth sy'n cynnwys bwydlen i'r flwyddyn gyfan; mae'r ryseitiau dwyieithog yn dilyn y tymhorau, e.e. prydau ar gyfer Santes Dwynwen, Dydd Gŵyl Dewi Sant, y Pasg, barbeciw, Calan Gaeaf, a danteithion y Nadolig. Yn cynnwys mesuriadau traddodiadol a metrig, a ffotograffau lliw llawn trawiadol o'r bwydydd.

A companion volume to Yn y Gegin gyda Gareth which comprises a menu for the whole year; the bilingual recipes provide tasty dishes for St Dwynwen's Day, St David's Day, Easter tide, barbecues, Hallowe'en and Christmas. Includes both imperial and metric measurements, and full colour photographs of the dishes.
Llyfr coginio bach twt yw hwn, gan gogydd y gyfres deledu boblogaidd Wedi 3 gyda phedwar ar bymtheg o ryseitiau blasus yn dilyn y tymhorau a'r calendr Cymreig. Does dim byd rhy ffansi yma, ond mae rysetiau'r cogydd ifanc o Lambed sawl cam ymlaen ar gyngor rhai cogyddion ar sut mae berwi wy!

Fel mab fferm, mae Gareth Richards yn gyfarwydd iawn 'r tymhorau, ac fel Cymro mae'n gwybod beth yw'r digwyddiadau sy'n tynnu'r genedl, teulu a ffrindiau ynghyd. Cewch goginio a blasu calonnau caws ac eog Cymreig ar Ddydd Santes Dwynwen wedi eu dilyn gan Gig Oen Cymreig a Chrwst Tomato Coch ac yna i orffen pwdin melys serchog fydd at ddant unrhyw br rhamantus. Mae pice bach safri yn gynnig difyr ar gyfer Gŵyl Ddewi ac mae digon o syniadau ar gyfer y Pasg, paratoi picnic a barbeciw i'r Haf, a mwynhau danteithion y Cynhaeaf, Calan Gaeaf a'r Nadolig.

Mae'r rysetiau yn rhai ddaw chwant bwyta a choginio i unrhyw gogydd - boed hwnnw'n gogydd ysbeidiol neu un sy'n cymryd y gegin o ddifri. Maen nhw'n rysetiau blasus a di-ffws sy'n gwneud y gorau o gynhwysion Cymru.

Wedi llwyddiant ei lyfr coginio gyntaf, Yn y Gegin Gyda Gareth, rwy'n siŵr y bydd sawl un yn barod iawn i roi cynnig ar y danteithion yn y llyfr hwn. Mae'r pris yn rhesymol, a'r gyfrol yn cynnwys prydau mae pobl yn debygol o'u coginio ... ac nid eu hedmygu'n unig!

Nid encyclopaedia cogyddol mohono, ond mae Nl i'r Gegin gyda Gareth yn llyfr bach defnyddiol a chyfeillgar fydd yn anrheg dda iawn i unrhyw un sy'n dechrau cymryd diddordeb mewn coginio, neu sy'n hen law wrthi.

Sin T. Jobbins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar < i>www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Coginio gyda Dudley
Dudley Newbery
£5.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch