Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hewl - Stori Geraint Griffiths
Geraint Davies
ISBN: 9781843236047 (1843236044)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2005
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Bywgraffiad cynhwysfawr a diddorol o'r canwr poblogaidd. Ceir yma hanes ei daith o'i fagwraeth ym Mhontrhydyfen i'w enwogrwydd fel canwr a cherddor, ac actor, gan roi heibio ei alwedigaeth fel nyrs. Ceir hefyd bortreadau o gymeriadau sydd wedi chwarae rhan allweddol ym mywyd Geraint Griffiths, gan gynnwys ei gyd-gerddorion a'i deulu. 31 llun du-a-gwyn.

A lively and comprehensive biography of the popular singer. It tells the story of his upbringing in Pontrhydyfen to his celebrity status as singer, musician and actor, after giving up his profession as a nurse. It also gives an insight to others that have played a key role in Geraint Griffiths' life, including co-stars and members of his family. 31 black-and-white photos.
Ffalabalam. Robin SiŰn ap Croeso. W Capten. Dyma'r tri pheth a neidiodd i'm meddwl i pan gafodd y llyfr hwn ei stwffio drwy fy mlwch post. Prin iawn oedd fy ngwybodaeth i am y dyn ar y clawr a syllai arna i ‚'i wÍn slei.

Fel mae'r teitl yn awgrymu, dyma gyfle i ni deithio gyda'r cyfansoddwr, y perfformiwr a'r actor Geraint Griffiths ar hyd 'hewl' ei fywyd gan ddysgu mwy am ei fywyd a'i waith. Ac yn wir, mae hi'n stori dra diddorol a'r rhestr deuddeg tudalen o'i holl recordiau'n dyst o ba mor gyfoethog yw ei yrfa gerddorol . . . ac o'm diffyg gwybodaeth i! Cawn glywed am ei fagwraeth ym Mhontrhydyfen, ei gyfnod fel nyrs yng Nghaerfyrddin a Llundain, ei ddiddordeb mewn golff a beicio, ac am brofiadau mwy amheus fel smygu canabis gyda hipis o America ar y ffordd i Aberystwyth! Cawn gyfle hefyd i gyfarfod ‚ rhai o'r ffrindiau a'r teulu sydd wedi bod o gymorth iddo ar hyd y daith.

Cywaith gan John Davies, ffrind a chyd-aelod yn y band ĎThe Undecidedí, oedd y llyfr yma'n wreiddiol. Lluniodd bennod fer ar Geraint yn ystod cwrs ysgrifennu creadigol. Yn fuan iawn, datblygodd y bennod yn fywgraffiad cyn i Geraint Davies gytuno i'w haddasu a'i chyfieithu i'r Gymraeg. Er hynny, teimlais lawer gwaith y byddai'r gyfrol yn llifo'n fwy effeithiol petai Geraint ei hun wedi ysgrifennu am ei brofiadau yn hytrach na chael ei ddyfynnu yma ac acw. Er dweud hyn, roeddwn i'n hoff iawn o'r modd y dyfynnwyd rhai fel Endaf Emlyn a rhai o adolygiadau'r Cymro a Golwg er mwyn ehangu neu ddadansoddi gwybodaeth.

Mae hi'n gyfrol sydd wedi'i hysgrifennu mewn iaith lafar sy'n llifo'n rhwydd, ond dyma rybudd i rai yn eich mysg – mae yna gryn dipyn o eiriau Saesneg ynddi. I mi, mae hyn yn cyfleu naws lafar ac anffurfiol y gwaith. Mae'n sicr yn un o'r rhesymau pam fod y gyfrol mor agos atoch chi aích bod yn wirioneddol gael eich llyncu mewn i rai digwyddiadau trasig a rhai digwyddiadau tu hwnt o ddoniol ym mywyd Geraint. Er hynny, piti mawr wrth ddarllen y gyfrol oedd gweld amryw o wallau gramadegol a chryn dipyn o ddiffyg golygu trylwyr a achosodd i'r naws agos atoch chi gael ei danseilio lawer tro.

Mae'r gyfrol hon yn fwy o lawer na hanes Geraint Griffiths yn unig. Ceir hefyd hanes cerddoriaeth a cherddorion yng Nghymru, o'r 70au hyd heddiw, gydag amryw o benodau ar fandiau megis Eliffant, Injaroc ac Edward H – bandiau sy'n perthyn i genhedlaeth fy nhad! – a gwybodaeth a fyddai'n sicr yn apelio at y rheiny sy'n ymddiddori yng ngherddoriaeth y cyfnod yma. Os hoffech wybod y gwir reswm pam y chwalodd rhai o fandiau mwyaf adnabyddus Cymru, neu os hoffech wybod mwy am ddigwyddiad anffodus gyda Geraint ar gefn ceffyl o'r enw Bergen, yna ewch i'r siop i brynu'r gyfrol hon! Mae'n dywyll ac yn ddoniol, yn ddiddorol ac yn ddidwyll.

Gwenllian Glyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
BBC Learn Welsh - Grammar ...
Ann Jones
£6.99
 
Prynwch
Black Mystery, The - ...
Ronald Rees
£14.95
 
Prynwch
Llyfr Ansoddeiriau, ...
D. Geraint Lewis
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Gavi
Sonia Edwards
£9.00
 
Prynwch
Saesneg
Party Wall, The
Stevie Davies
£8.99
 
Prynwch
Plant
Fy Llyfr Englynion
 
£6.95
 
Prynwch