Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hanes Atgas: Oes Ofnadwy Victoria
Catrin Stevens
ISBN: 9781843236757 (1843236753)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Graham HowellsAddas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol yn sôn am fywyd yn oes Victoria wedi ei ddehongli a'i ddarlunio'n gyffrous. Ceir darluniau difyr ar bob tudalen, ac mae'r gyfrol yn storfa o wybodaeth wedi ei gyflwyno mewn dull ysgafn ac apelgar. Olrheinir arferion eithafol y cyfnod, a sonnir am sgandalau ysgeler, terfysgoedd, streiciau, cosbi, y wyrcws, a'r ofergoelion a goeliwyd.

A book describing life in Victorian times interpreted in an exciting way. Including humorous illustrations on every page, the book is a trove of information presented in a clear and appealing way. It concentrates on the extreme and humourous habits of the period, including the scandals, riots, strikes, punishments, the workhouse, and the superstitions believed at the time.
Mae’r llyfr yma yn y gyfres ‘Hanes Atgas’ yn cyfleu’r wybodaeth bwysig mewn nifer o ddulliau, h.y. cwisiau, llinellau amser, pwyntiau bwled, a chartwnau. Mae nifer o lyfrau Saesneg sydd â’r un egwyddor megis ‘Horrible Histories’ a ‘History in a Hurry’, ond dyma’r llyfr Cymraeg cyntaf tebyg am y cyfnod hwn. Yn y llyfrau Saesneg roeddent yn canolbwyntio ar hanes Lloegr ond yn Oes Ofnadwy Victoria hanes ac arferion Cymru sy’n cael y flaenoriaeth, fel Merched Beca, y Teirw Scotch, y Siartwyr, y Fari Lwyd, lladd mochyn, codi tŷ unnos a mynd i’r Ysgol Sul. Mae hyn yn fantais oherwydd bydd plant Cymru’n gallu dysgu am hanes Cymru mewn ffordd ddiddorol ac yn fwy pwysig na dim, bydd yr wybodaeth yn Gymraeg.

Fe wnaeth lluniau Graham Howells gyfrannu’n fawr i argraff y llyfr arnaf. Roedd y lluniau’n rhoi naws bleserus ac ysgafn i’r llyfr ac roedd y cartwnau a’r jôcs yn gwneud i mi chwerthin. Fel ar dudalen 48, mae llun o ddosbarth yn oes Victoria ac mae’r athro yn dweud ‘Riting, Reading and Rithmetic, dyna beth sy’n bwysig’. Ac mae’r plentyn ar ei bwys yn dweud, ‘Dwi’n credu bod eisie i CHI ddysgu sillafu syr’. Dyma’r math o bethau sy’n gwneud i’r llyfr fod mor wych, fel Yr Oesoedd Canol Cythryblus a Y Tuduriaid Trafferthus a’r Stiwartiaid Syrffedus.

Geraint Meek

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Beibl Bach i Blant (DVD)
 
£13.99
 
Prynwch
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Llyfrau Lliwio'r ...
Robat Gruffudd
£1.65
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch