Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Ffêc Tan, Rissole a Tships
Caryl Lewis
ISBN: 9781843236863 (1843236869)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel i ddarllenwyr yn ei harddegau yn ymwneud â byd rhyfedd un merch sydd wrth ei bodd yn gwisgo lliw haul ffug, gwneud sudoku a mwynhau uwchben siop sglodion!

A novel for teenage readers involving the strange life of a girl who likes nothing more than lounging around above a chipshop wearing fake-tan and doing sudokus!
Gofynnwyd i mi ddarllen llyfr diweddaraf Caryl Lewis, sef Ffc Tan, Rissole a Tships, ar gyfer ei adolygu, ac ar l ei ddarllen ystyriaf hynnyn fraint.

Enynnwyd fy niddordeb yn y llyfr or cychwyn cyntaf, gan brofir rhialtwch, y sbort ar sbri pan oedd y prif gymeriad, Mari, yn ceisio defnyddio cyfleusterau siop harddwch ei chwaer heb yn wybod iddi, ac yn cael ei dal yn noeth gan blismon! Gwnaeth y digwyddiad hwn i mi chwerthin lawn gymaint phan aeth Mari i chi am dro. Fe benderfynodd Rissole, y ci, wneud ei fusnes yn union yr un adeg phan gerddodd y bachgen roedd Mari yn ei ffanso heibio ai gweld yn clirior llanast!

Ond heb os nac oni bai, fy hoff ddigwyddiad oedd pan ymunodd mam Mari i merch ai ffrind i fynd hwy am DSM - Diwrnod Siopa Mawr! Mae mynd mamau i siopa efo chi yn brofiad anodd a dweud y lleiaf (!), ond yn y llyfr, fe ddechreuodd y fam yma glwcian a ffysian am faint bŵbs ei merch yn yr ystafelloedd newid o fewn clyw pawb! Wel, sn am helynt os bu helynt erioed!

Fy hoff gymeriad yw Mari (er bod yr holl gymeriadau yn rhai credadwy, bywiog a diddorol), ond mae personoliaeth Mari yn gwneud iddi sefyll allan ymhlith y lleill. Mae hin mynd o un tro trwstan ir llall ac roedd fy nghalon yn gwaedu drosti mewn mannau. Maer cymeriad yn dysgu drwy brofiad ac fei gwelwn yn aeddfedu wrth i'r stori ddatblygu.

Ni allaf argymell unrhyw welliannau ir stori, ond yn fy marn i, fe ddaeth i ben yn llawer rhy gyflym ac rwyn gobeithio y bydd dilyniant oherwydd rwyn dyheu am wybod beth syn mynd i ddigwydd i Mari ai ffrindiau nesaf!

Carys Mair Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Rhoddodd Elliw Mair o Llambed i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr a fwynheais yn fawr iawn. Roedd y stori ei hun wedi ei chynllunio'n dda, ac roedd yn fraint cael ei darllen."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Stwffia dy ffon hoci!
Haf Llewelyn
£4.95
 
Prynwch
Amdani!
Bethan Evans
£5.95
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Awen Drwy'r Storïau, ...
 
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Wild Places Uk - The Top ...
Iolo Williams
£19.99
 
Prynwch
Plant
Pwy sy Wedi Llyncu Llŷr?
Sarah Roberts
£5.99
 
Prynwch