Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cysgodion y Coed
Sian Eirian Rees Davies
ISBN: 9781843236924 (1843236923)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 95 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn ôl y galw Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Asiani, Dwlani a Sanswca, tri phlentyn amddifad o Gartref Plant Bryn Bahirawa, yn ceisio achub yr ynys o afael yr erchyll Madam Neja.

Asiani, Dwlani and Sanswca, three orphans from the Bahirawa Children's Home, embark on an adventure to save the island from evil Madam Neja.
Stori sydd yma am dri phlentyn yn ymladd yn erbyn y ddrygionus Fadam Neja a’i gwas Pamw. Gwraig Ddoeth y pentref yw madam Neja sy’n cam-drin y pentrefwyr a chamddefnyddio’i phwerau mewn ymgais i reoli’r ynys. Mewn 90 o dudalennau a deunaw pennod llawn cyffro a dirgelwch, cawn ddilyn antur Asiani, yr arwres ddewr annibynnol ei meddwl, ei chwaer fach ddiniwed Dwlani, a’r hoffus Sanswca. Daw Cioma’r eliffant i gynorthwyo’r tri ar eu hantur enbyd.

Ceir adlais o helyntion Narnia yn y stori afaelgar a hynod ddarllenadwy hon wrth i Madam Neja ddeffro bwystfil Bahirawa a cheisio peri i’r awyr gwympo. Dyma frwydr pwerau’r tywyllwch yn erbyn y goleuni.

Llwydda’r awdures i greu tri chymeriad crwn, gweladwy. Cyflwynir cymeriadau’r tri mewn deialog ddifyr sy’n dangos diffyg amynedd Asiani at ei chwaer fach a’r cyfeillgarwch sydd rhyngddi hi â Sanswca. Ond creadigaeth fwyaf arhosol y nofel hon yw Madam Neja a’i chwip bambŵ a’i pharodrwydd i gosbi a cham-drin plant. Heb os, dyma gymeriad sy'n debyg i’r ‘Childcatcher’ yn Chitty Chitty Bang Bang. Mae disgrifiadau’r lleoliadau a’r digwyddiadau’n gryno gyfoethog a symuda’r stori’n gyflym yn ei blaen wrth i ni weld y plant yn ymladd yn erbyn oedolyn drwg.

Blas yr hen chwedlau sydd yma. Ond hefyd ceir blas trychinebau megis daeargrynfeydd a llosgfynyddoedd sy’n medru dileu trefydd, palasau a gwareiddiad. Ac i bwy y mae’r nofel yn addas? Mwynheais i ei darllen i’m plant naw a saith mlwydd oed. A rhaid oedd darllen pedair pennod ar bob eisteddiad!

Y mae’r clawr, fel y stori, yn drawiadol. Yn dadlennu rhywfaint am yr helyntion. A’r teitl Cysgodion y Coed? Wel, byddai esbonio ystyr y teitl yn sicr o ddifetha ychydig ar hud y nofel hyfryd hon. Ac ni fyddai Tada Amin, yr hen ŵr doeth, yn hapus o gwbl pe bawn yn dweud mwy.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Nid ynys gyffredin mo'r ynys fechan hon. Yr Elfennau direidus sy'n teyrnasu yno, gyda Sibrydion y Llanw'n rheoli'r mor, Rhithiau'r Traeth yn rheoli'r glannau ac Eneidiau'r Awyr yn rheoli'r tywydd. Ond mae gwaith un Elfen, sef Cysgodion y Coed, yn peri penbleth i bawb. Beth ydi cyfrinach Cysgodion y Coed? Dyma un dirgelwch y mae Asiani, Dwlani a Sanswca, tri plentyn amddifad o Gartref Plant Bryn Bahirawa, yn ceisio ei ddatrys wrth iddynt gychwyn ar eu hantur i achub yr ynys o afael yr erchyll Madam Neja.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffyliaid a Phethau ...
Daniel Morden
£2.25
 
Prynwch
Llyfr Hwyl Dwli/ Dwli's ...
Elin Meek
£1.00
 
Prynwch
Famous Welsh Tales
Meinir Wyn Edwards
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch