Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
O'r Cyrion
Ioan Kidd
ISBN: 9781843236986 (1843236982)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2015
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 183x124 mm, 110 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Sgôr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Casgliad o straeon byrion gafaelgar a modern. Ceir yma straeon wedi'u seilio ar themâu cyffredin, megis y natur ddynol, rhagrith, twyll a hunan-dwyll, perthynas dyn â'i gyd-ddyn, - ond mewn cyd-destunau amrywiol iawn, ac mewn arddull gynnil a chan ddefnyddio ymadroddion bachog. Mae dwy o'r storiau'n cynnwys tafodiaith gyfoethog Cwm Afan. Adargraffiad; cyhoeddwyd yn 2006.

A collection of gripping modern stories. It includes stories based on common themes, such as the human nature, hypocrisy, deceit and self-deceit, relationships, - but in different context, written in a subtle style and using catchy expressions. Two of the stories are written in the Cwm Afan dialect. Reprint; first published in 2006.
Cyfrol o straeon byrion hawdd i’w darllen a’i deall ar gyfer cynulleidfa ifanc yw O’r Cyrion gan Ioan Kidd. Er gwaetha’r teitl, mae’r gyfrol wedi’i gwreiddio mewn Cymreictod - mae sefyllfaoedd a lleoliadau agos atom yn llwyfan i gymeriadau fel ti a fi yn siarad mewn iaith lafar, liwgar. Ond mae tro yn y gynffon – yn llythrennol weithiau ar ddiwedd stori neu yn fwy cynnil, wrth i’r awdur ddadlapio cymeriad neu sefyllfa er mwyn datgelu’r twyll a’r tywyllwch sy’n cuddio’n ein cyffredinedd.

Yn wir, mae’r awdur ar ei orau yn taflu sioc i’r byd sy’n adnabyddus iddo, ac i ni - yr Eisteddfod Genedlaethol, cymoedd De Cymru, y ddinas fawr. Mae ‘Stafelloedd’, er enghraifft, yn rhoi sbin modern i ystyr cylch cymdeithasol, wrth i’r awdur gydamseru dau hunanladdiad, y naill i’w weld trwy we-gamera a’r llall yn digwydd ar stepen y drws, yn yr un bloc o fflatiau. Cawn ni, fel Cai, ein sugno i mewn i’r e-gymdeithas heb weld y tristwch a’r unigrwydd o flaen ein trwynau. Sefyllfa anghyfforddus o real. Mae ‘Gadael ei Hôl’ yn edrych o’r tu allan, am newid, ar brofiad ‘bore wedyn’ y ’Steddfod Gen. Dyw’r awdur ddim yn troedio’n rhy bell o dir cyfarwydd ac mae’r stori’n fwy ffres o’r herwydd.

Ond mae ceisio celu’r annisgwyl mewn sefyllfaoedd cyfforddus yn ddewr - ac yn gallu bod yn beryglus. Mae rhai o’r straeon yn ymylu ar fod yn ddiog o ddi-fenter a minnau’n ei chael hi’n anodd gweld newydd-deb yn y neges, neu wedi hen rag-weld y sioc sydd i ddod yn y dudalen olaf.

Fodd bynnag, dwy stori wannaf y gyfrol yw ‘Senor Gales’ ac ‘Angladd yn y Wlad’ - dwy stori sydd wedi eu lleoli dramor ond wedi’u lliwio, mewn modd amlwg a naïf, â safbwyntiau gwleidyddol ‘o’r cyrion’ lleiafrifol, paranoid. Mae’r darlun a geir o ddiwylliant gwahanol yn arwynebol a dibwrpas bron a’r awdur yn methu treiddio tu hwnt i’w ragfarnau.

Er bod y straeon hyn yn ein tynnu o’n cynefin daearyddol, dychwelyd a wnawn bob amser at yr un thema, sy’n rhoi undod ac ergyd dwt i’r gyfrol fel casgliad - sef y chwinc anarferol sy’n llechu o dan wyneb y cyffredin a’r cymdeithasol. Mae hi’n eironig mai ‘O’r Cyrion’ yw’r teitl mewn ffordd - gan mai’r syniad canolog yw bod pawb, yn cynnwys Cymry Cymraeg a phobl fel ti a fi, yn troedio’n agos iawn at y ‘cyrion’ yn ein bywydau normal bob dydd, bob amser. Nid rhywbeth llythrennol, daearyddol yw bod ar ymylon cymdeithas wedi’r cyfan. Mae chwinc ynom oll - yn cynnwys yr awdur ei hun, sy’n uniaethu â’i gymeriadau trwy sgwennu a sylwi ‘o’r cyrion’.

Mari Stevens

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Lyn Dafis o Aberystwyth, Cymru i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Fe wnes i fwynhau darllen O'r Cyrion gan Ioan Kidd yn llawer mwy na'r disgwyl. Dwi ddim yn ffan mawr o straeon byrion, ond am ryw reswm roedd y straeon yn y gyfrol hon yn cydio. Mae wyth stori yn y llyfr i gyd ac mae chwech ohonyn nhw yn dda iawn. Roeddwn i'n arbennig o hoff o'r stori am fab yn mynd gyda'i dad i'r ysbyty i weld ei fam a'r ffordd yr oedd y berthynas rhyngddo ef a'i dad yn datblygu. Roedd y dweud yn dawel ac yn gynnil, ond eto i gyd roedd cryfder yr emosiwn i'w deimlo'n amlwg iawn. Gallen i weud yr un peth am nifer o'r straeon eraill. Da iawn. Gwerth ei ddarllen."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffair Gaeaf a ...
Kate Roberts
£5.00
 
Prynwch
Ffris yr Wyddor
 
£4.20
 
Prynwch
Collins Gem Welsh Dictionary
 
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch