Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lili dan yr Eira
Meinir Pierce Jones
ISBN: 9781843237037 (1843237032)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x127 mm, 334 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £4.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (55.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2008
Nofel am hen gartref sy'n llawn cyfrinachau. Stori afaelgar wedi'i lleoli yn Sir Fôn, yn ymwneud â phroblemau cymdeithasol a'r gymuned amaethyddol. Cyhoeddwyd gyntaf Hydref 2007.

A novel about an old house, full of secrets and mysteries. A gripping story located in a farming community on Anglesey and dealing with agricultural and social issues. First published October 2007.
Nofel gron a thyn yw hon syn llawn dirgelwch a haenau. Datgelir ychydig bach o rai dirgelion yn gynnar, ond ar yr un pryd, maer awdur yn creu byd syn cynyddu yn ei gymhlethdod.

Canolbwynt y byd hwn yw Glyn, sef tŷr diweddar Ddoctor Cynwal. Ynddo, mae marwolaeth y doctor yn dod r prif gymeriadau, Nant a Nyrs Beti, at ei gilydd, i chwilio am loches oddi wrth realiti eu bywydau. Maer tŷ fel rhyw burdan o le, lle maent yn bodoli yn hytrach na byw, wrth iddynt ddod i delerau r bywyd sydd y tu cefn iddynt. I Nant, syn wynebu argyfwng canol oed, maer tŷ, sef ei chartref a symbol oi methiant, yn troin seintwar ac yn gymorth i ddechrau bywyd newydd heb ei gŵr, Ed. Argyfwng henaint syn wynebu Nyrs Beti. Ac iddi hi, maer tŷ fel symbol or cyfnod pan oedd hin cael ei gwerthfawrogi fel nyrs yn y gymuned. Nawr, a hithaun tynnu at ei phymtheg a phedwar ugain, maen swatio yno gydai Kyffin, yn hytrach na setlo mewn cartref hen bobl.

Dyma ddwy ecsentrig, a dweud y lleiaf. Fel dwy wrach wen, maen nhwn creu symbolau ac yn ceisio gwneud synnwyr o bethau. Daw merch arall i ymuno hwy – Braint. Mae hon yn ifanc, yn llanast ar gyffuriau, ac wedi collii hunaniaeth. Ac o dipyn i beth, down i sylweddoli fod y tair cenhedlaeth syn glanio yn Glyn yn cynrychioli agweddau negyddol yn hanes gwragedd ar hyd y blynyddoedd: diffyg statws ac annibyniaeth; gorfod priodi; caethiwed cyffuriau. Nid Braint yn unig syn ceisio ailddarganfod pwy ydyw, felly, ond Nant a Nyrs Beti hefyd.

Swnion drwm? Ddim o gwbl. Mae hiwmor yn tasgu o bob tudalen ac yn ganolbwynt ir arddull. Er bod yna drasiedi a threiddgarwch enbyd, dryswch teimladau, a pherthnasau ar chwl, mae doniolwch yn y ddeialog yn aml, ac ysgafnder sylfaenol yn y ffordd mae Meinir Pierce Jones yn datgelu cyfrinachau.

Sin Reeves

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Gwraig ffarm a mam yw Meinir Pierce Jones. Mae Meinir yn byw yn Nefyn ac mae hi'n gyfieithydd proffesiynol.
Gwybodaeth Bellach:
Garddio yn y gaeaf

Mae'r gaeaf yn adeg llwm i arddwyr fel arfer coed yn sgerbydau duon yn erbyn yr awyr lom; oerfel yn gafael gormod i allu sefyllian yn rhy hir; fawr o arwydd bod dim byd yn tyfu nac yn ffynnu. Ond o dan y dail crin, o dan y barrug, mae byd natur yn dal i anadlu a bywyd yn mynnu rhedeg ei gwrs. Yn Lili Dan yr Eira, nofel newydd Meinir Pierce Jones, mae hynny'n bwysig, yn bwysig iawn.

A hithau'n dwll y gaeaf, y dyddiau byrraf hynny cyn y Nadolig, mae'n anodd i Nant Owen weld dim ond marwolaeth o'i chwmpas ymhobman. Dyma hi, yn l yn y Glyn, y cartref lle magwyd hi tŷ doctor a syrjyri lle bu ei thad, Doctor Cynfal a'i thaid, Doctor Harri yn gwella pobl am flynyddoedd. Ar ddydd angladd Dr Cynfal, caiff Nant gwmni ei brawd Owen llawfeddyg i wrando ar ewyllys ei thad.

All neb feio Nant am deimlo bod pawb yn rhan o'r ffatri fendio heblaw hi. Ddaeth hi byth i ben 'i chwrs meddygol; beichiogi yn ei harddegau, rhedeg i ffwrdd o'r Glyn i briodi Ed a bod yn wraig ffarm dlawd wnaeth hi. Ond nawr, yn l yn yr hen dŷ - sy'n eiddo iddi hi bellach - mae'n bryd i Nant geisio dod o hyd i ffyrdd o wella: gwella'r berthynas 'i gorffennol; gwella'r modd y bu'n byw o'r llaw i'r genau; gwella'r tŷ a'r ardd ryfeddol a brynwyd gan ei mam heb i neb esbonio sut. Ac yn yr ardd, o dan y rhew a'r eira, mae moddion yn cuddio - moddion anarferol ac annisgwyl, ac nid y tabledi a'r ffisig fyddai'n cael eu dosbarthu yn nyddiau ei thad a Nyrs Beti, ond moddion, yn ddiamau. Ond fel pob moddion, dyw hwn ddim yn hawdd i'w lyncu gan bawb

Roedd gen i ddarlun clir iawn o'r tŷ a'r ardd wrth ysgrifennu, meddai Meinir Pierce Jones am Lili Dan yr Eira. Pan ddechreuais i ysgrifennu'r nofel, roedd gen i awydd gwneud i'r tŷ adrodd y stori hyd yn oed, ond nid felly y daeth hi yn y pen draw.

Stori am fywyd a marwolaeth yw Lili Dan yr Eira, a stori am y modd y mae pobl yn dygymod 'r ddau hanfod mawr hynny pryd bynnag y dn nhw ar eu traws. Er mai nofel gyfoes yw hon - yn wahanol i nofel gyntaf Meinir, Y Gongol Felys, a ddaeth i Restr Hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006 - mae rhai o'r nodweddion a wnaeth y nofel honno mor gofiadwy a gafaelgar yma eto: dirgelwch; cymeriadau sy'n dod yn fyw ar y dudalen; trawstoriad rhyfeddol o bobl o bob cefndir ac oedran; iaith rywiog, gredadwy.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Blodau'r Grug - 100 o ...
Alex Hamilton
£9.00
 
Prynwch
Rhyfedd y'n Gwnaed
John Gwilym Jones
£6.00
 
Prynwch
Politics and Society in ...
Richard Rawlings
£14.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch