Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Pili Pala
Catrin Dafydd
ISBN: 9781843237068 (1843237067)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 198x128 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £7.99 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Gorffennaf 2006
Nofel sy'n adrodd hanes am ferch ifanc sy'n dod yn ffrindiau gyda gwraig lawer yn hŷn na hi, a'r anturiaethau sy'n dilyn hynny. Gwibia'r nofel o Gaerdydd i Doscana yn yr Eidal gan gynnwys themâu, megis ffantasi, celf a llofruddio. Nofel fodern yn llawn hiwmor. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf ym mis Mehefin 2006.

A novel telling the story of a young girl befriending a much older woman, and the adventures that follow. The novel travels from Cardiff to Toscana in Italy, and it includes themes such as fantasy, art and murder. A modern humorous novel. Reprint; first published in June 2006.
Ar gychwyn nofel gyntaf Catrin Dafydd, Pili Pala, fe ges ir argraff fy mod i ar fin darllen llyfr fyddain ddigon tebyg i waith nifer o awduron eraill. Maer nofel yn agor drwy sn am Anest, merch yn ei hugeiniau, syn byw yng Nghaerdydd, yn gweithio yn y cyfryngau ac yn breuddwydio am ddod o hyd i ŵr. Bridget Jones Gymraeg, meddyliais. Ond erbyn diwedd y nofel, roeddwn in gwybod nad ysgrifennu chick lit Cymraeg yw bwriad Catrin Dafydd, ond rhywbeth llawer mwy uchelgeisiol. Nid Helen Fielding ywr prif ddylanwad, ond Mihangel Morgan, dybiwn i. Ac fel syn digwydd yn Dirgel Ddyn gan y nofelydd hwnnw, maer cymeriadaun cyfarfod mewn dosbarth nos.

Mae Anest yn derbyn cynnig gan un oi chyd-ddisgyblion yn ei dosbarth celf i fynd ar wyliau i Toscana. Mae Mrs Blanche yn wraig weddw fohemaidd, soffistigedig, syn berchen ar dŷ haf yn yr Eidal. Mae hi hefyd wedi ffoli ar jazz ac yn awyddus i rannui brwdfrydedd am gerddoriaeth gydag Anest.

’r ddwy ar eu ffordd i Toscana, cawn hefyd gyfarfod nifer o Eidalwyr: Sarjant Piccolomini, y plisman pentref busneslyd, a'r cyn-gariadon Marco a Marielle, au teuluoedd. Unwaith i Anest a Mrs Blanche gyrraedd y tŷ haf roeddwn yn disgwyl y byddai byd y Cymry a byd yr Eidalwyr yn cyd-daro. Maen debyg mai rhagfarn oedd yn gwneud i mi gredu mai unig swyddogaeth yr Eidalwyr fyddai chwarae rhan yn stori Anest a Mrs Blanche. Unwaith eto, roeddwn yn anghywir. Er eu bod nhw ar Cymry'n cyfarfod, maer Eidalwyr yno fel cymeriadau yn eu hawl eu hunain, gydau straeon eu hunain iw hadrodd.

Felly llwyddodd y nofel hon im taflu oddi ar fy echel sawl gwaith, a hynny cyn cyrraedd y troadau annisgwyl tu hwnt tua diwedd y stori. Unwaith i mi sylweddoli nad oeddwn yn darllen nofel realaidd, ond gwaith uchelgeisiol lle nad ywr gwirionedd wastad mor hawdd iw ganfod, cefais flas or newydd ar y gwaith, ac ar yr ail ddarlleniad cefais lawer mwy o bleser or nofel nag ar y darlleniad cyntaf. Gair o gyngor: mae angen darllen y nofel hon gyda meddwl agored!

Mewn ambell fan yn y nofel, maer mynegiant ychydig yn chwithig, ond mae Catrin Dafydd yn llais newydd gwreiddiol yn y Gymraeg, ac mae hi'n bendant iw chanmol am anelu mor uchel gydai nofel gyntaf. Rwyn edrych ymlaen yn fawr at ddarllen rhagor o nofelau ganddi, ac rwyn sicr y bydd hin datblygun awdur o bwys.

Kate Crockett

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Rhoddodd Rhiannon Michael o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llongyfarchiadau i Catrin. Nofel gynta arbennig o dda. Neud i fi fod eisiau mynd i'r Eidal (ond dod 'nl mewn un darn!). Molto Bene!!"


Rhoddodd Gareth Hathway o Rhondda i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Nofel wych. Llongyfarchiadau i Catrin Dafydd am gynhyrchu llyfr mor unigryw. Llais gwreiddiol yn ein llenyddiaeth. Edrych ymlaen at glywed mwy gan yr awdur fresh yma."


Rhoddodd Eleri James o Caerdydd i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Gwych iawn. Nofelydd aeddfed a disglair. Edrych ymlaen yn eiddgar at yr un nesaf..."


Rhoddodd Tamsin Wright o Aberystwyth i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Am glawr hyfryd! What a lovely cover!"
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Cerddi'r Cywilydd
Gerallt Lloyd Owen
£4.95
 
Prynwch
Cilmeri a Cherddi Eraill
Gerallt Lloyd Owen
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch