Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mil a Mwy o Ddyfyniadau
Edwin C. Lewis
ISBN: 9781843237105 (1843237105)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 201x131 mm, 377 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £19.99 
Ein Pris: £8.00 
Rydych yn Arbed: £11.99 (60.0%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Blodeugerdd hylaw o ddyfyniadau Cymraeg. Maent yn ymddangos yn yr adrannau canlynol: y Flwyddyn a'i Thymhorau; Cynghorion a Sylwadau; Cymru a'i Phethau; Diarhebion a Dywediadau; Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau; Y Beibl; Emynau; Gweddïau a Dyfyniadau am Grefydd. Ceir mynegai i'r awduron / casgliadau a mynegai i'r dyfyniadau.

A handy anthology of Welsh quotations. They appear under the following headings: The Year and its Seasons; Advice and Comments; Wales and things Welsh; Proverbs and Sayings; Verses, Folk Songs, Nurdery Rhymes; The Bible; Hymns, Prayers and Religious Sayings. Includes an index of atuhors / collections and and index of quotations.
Dyma ychwanegiad gwerthfawr at ein dyfyniaduron modern, megis Mil o Ddyfyniadau Cymraeg, Gwilym Lloyd Edwards, ar Flodeugerdd o Ddyfyniadau Cymraeg, Alan Llwyd. Fel yn achos y rhai hynny, dewis un person sydd yma, ac ofer fyddai dechrau holi pam y cafodd dyfyniad arbennig fynediad, a pham y caewyd y drws ar un arall. Nid yr un yw chwaeth pawb, ar modd i drin y gyfrol hon yw pori ynddi ai mwynhau, oherwydd y mae yma berlau lawer, y cyfan wedi eu dosbarthu o dan wyth o benawdau, a mynegeion manwl yn allwedd ir cwbl.

Dyma rai or pethau m trawodd i wrth fodior gyfrol. O sn am berlau, petair awdur wedi chwynnu ychydig yma ac acw, byddai wedi cael lle i fwy o amrywiaeth ohonynt. Er enghraifft, a oedd angen dyfynnur ddihareb Un wennol na wna wanwyn(rhif 34) yn syth ar l cwpled o waith Edmwnd Prys, Na chred ei bod, rhod ywr rhl, / Yn wanwyn er un wennol? (35) Ac oni chollwyd cyfle i gynnwys rhywbeth gwahanol yn lle un or canlynol: Mor anwadal cheiliog y gwynt (619) a Mor gyfnewidiol cheiliog y gwynt (622)? Gellir ychwanegu enghreifftiau eraill, megis 618 a 636, 676 a 727, ac yn y blaen.

Y mae l darllen proflenni gofalus ar y gyfrol, a phrin iawn ywr brychau sydd yn y testun. Dewis anffodus o ffynhonnell a roddodd y darlleniad cloff ir triban cyfarwydd am y chwilen bŵm (17). Maer drydedd linell yn glonciog, a chollwyd yr odl fewnol yn y llinell olaf. Dylai ddarllen fel hyn: Does fawr o goel ar chwilen bŵm, / Gall fwrwn drwm serch hynny. Digwyddodd yr un peth mewn triban arall (749) syn gorffen r llinellau: Ni gawn lawenydd gydar rhain / Ar tannau mn yn tiwnio, lle mae mn yn wall amlwg am main.

Nodwedd newydd yn y gyfrol hon oi chymharu r cyfrolau uchod ywr cyfieithiadau o ieithoedd eraill a geir ynddi, ynghyd r fersiwn gwreiddiol ar ffynhonnell. Gwaith yr awdur ei hun, yn l y broliant, ywr cyfieithiadau hyn, a rhaid dweud bod graen arbennig arnynt.

Yn yr adran lle dyfynnir or Beibl, ceir ganddo, ymhlith darnau or cyfieithiad newydd, ddarnau hefyd or hen gyfieithiad. Bendith arno am hynny – bitin wir na fyddai wedi glynu wrth yr hen yn unig. Meddylier am yr adnod honno o Lyfr Job (rhif 888 yma): Canys myfi a wn fod fy Mhrynwr yn fyw, ac y saif yn y diwedd ar y ddaear. Yn enw cywirdeb (maen debyg) aeth yn debyg i frawddeg o adroddiad am gm bl-droed: Oherwydd gwn fod fy amddiffynnwr yn fyw, ac y saif yn gefnogwr ar y ddaear. Sylwais na ddyfynnwyd o Ganiad godidog Solomon i sn am lais y durtur yn ein gwlad, am ddiadell o ddefaid gwastatgnaif y rhai a ddaethant i fyny or olchfa, ac am y ferch honno wedi ei pherarogli myr, ac a thus, ac a phob powdr yr apothecari. Nid beirniadaeth yw hyn ond sylwn unig wedir cyfan, detholiad Mr Lewis yw hwn, nid fy netholiad i, a diolch yn fawr iddo amdano.

Tegwyn Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Dylan Lewis o Llanbedr Pont Steffan i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Detholiad o adolygiad a ymddangosodd yn rhifyn Mehefin 2007 Clonc – Papur Bro Llanbedr Pont Steffan a'r ardal. Mae llawer o ddarllenwyr Clonc yn cofio Edwin C. Lewis yn weinidog yr Annibynwyr yn yr ardal, ac nid fel awdur. Cofir amdano fel personoliaeth gref yn y pulpud ai gyfarchiad iach, Bore da, ir gynulleidfa. Ond y gwir amdani yw fod Edwin C. Lewis yn awdur toreithiog. Dyma ei unfed llyfr ar ddeg. Wedi ei rannun adrannau, mae Mil a Mwy o Ddyfyniadau a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer, yn gofnod trylwyr o fyrdd o bynciau. Or Flwyddyn ai Thymhorau i Weddau a Dyfyniadau am Grefydd, o Hen Benillion, Caneuon Gwerin, Hwiangerddi, Rhigymau . . . i Gymru ai Phethau, mae yma bennod at ddant pawb. Wrth ddarllen y gyfrol, gallen i fod wedi gwneud y tro ag ambell esboniad a theitl i ambell ddyfyniad. Ond efallai nad cyfrol iw darllen or dechrau ir diwedd yw hon, ond cyfrol i gyfeirio ati wrth chwilio am ddyfyniad ar gyfer ambell achlysur neu gofnod. Maer Mynegai ir Awduron ar Mynegai ir Dyfyniadau ar y diwedd yn ddefnyddiol iawn. Dyma gyfrol yn llawn cyfoeth yr iaith Gymraeg – cyfrol hanfodol i bawb syn carur pethe. Wrth ddarllen drwyddi fe ddewch ar draws dyfyniadau a phenillion a glywyd gennych or blaen rywbryd, a dyma nhw nawr o fewn un clawr. Ceisiwyd rhoi ffynhonnell i bob dyfyniad hefyd. Tipyn o gamp! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hanes Cymru
John Davies
£16.99
 
Prynwch
Dictionary of Welsh and ...
Alun Rhys Cownie
£12.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch