Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gwe o Gelwyddau
Delyth George
ISBN: 9781843237174 (1843237172)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 194x128 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mehefin 2006
Nofel gyfoes, gyffrous sy'n llawn cynllwyn, sbin a dychan. Ond o dan yr wyneb mae 'na un thema gyson - brwydr ingol merch ifanc i ddod i delerau â gorffennol tywyll sy'n bygwth chwalu'i dyfodol hi ac eraill o'i chwmpas.

An exciting, contemporary novel, which is full of conspiracy, spin and satire. Under the surface there is one constant theme - the tortured struggle of one young woman as she tries to come to terms with the dark past which threatens to destroy her future and those around her.
Roedd dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol ym 1999 yn cael ei weld fel cychwyn newydd, yn gyfle i ni fel Cymry ddatblygu ein hunaniaeth fel cenedl. Gyda chyhoeddi Gwe o Gelwyddau, mae elfen arall or hunaniaeth honno wedii sefydlu bellach, sef nofel wedii gosod yng nghoridorau grym y Cynulliad ei hun.

Cymraes yn gweithio fel gohebydd ar bapur newydd y Daily News yn Llundain yw Emma, prif gymeriad y nofel. Mae ei golygydd yn awyddus iddi fynd ar drywydd straeon yn y Cynulliad newydd yng Nghaerdydd, ac ar ymweliad r Bae maen dod ar draws cyfreithiwr uchelgeisiol or Gorllewin, Arwel Evans, sydd i fryd ar fod yn Aelod Cynulliad. Ond nid dymar tro cyntaf iddyn nhw gwrdd. Bur ddau yn y coleg gydai gilydd, ac er nad ydyn nhw wedi gweld ei gilydd ers pymtheng mlynedd, maer hyn ddigwyddodd flynyddoedd yn l yn dal i losgin chwerw ym mynwes Emma.

Yn ystod y blynyddoedd ers gadael y coleg, mae Arwel wedi tyfu i fod yn gyfreithiwr llwyddiannus, ac maer darlun ohono yn y nofel yn ddisgrifiad rhagorol or brd newydd o wleidydd sydd wedi dod ir amlwg yn sgil Llafur Newydd, a bellach y Toraid newydd hefyd. I bob golwg, maen gyfeillgar, yn agored ac yn onest ac maen llwyr gredu bod ganddo hawl i yrfa wleidyddol lwyddiannus. Nid tn argyhoeddiad syn ei symbylu ond awydd am rym. Gwleidydd arall yw Dai Davies, prif chwip y llywodraeth, hen gadno sydd i fysedd ym mhob briwes ac syn dyheu am fod yn brif weinidog; dyma gymeriad fyddain hollol gartrefol yn House of Cards gan Michael Dobbs, nofel oedd yn dychanu llywodraethaur wythdegau.

I ganol hyn, daw Emma i hagenda bersonol, yn barod i aberthu popeth er mwyn dod i delerau i gorffennol poenus. Er bod ganddi yrfa lewyrchus a chariad yn Llundain, fe wyddom fod hyn yn bwysicach, a dyna syn gyrrur stori yn ei blaen. Maer nofel yn symud yn dda, ac er i mi ddechrau teimlo ar un adeg na fyddwn i fyth yn cael gwybod beth yw cyfrinach Emma, ar y cyfan maen llifo yn hollol naturiol ac yn cyrraedd penllanw digon dramatig. Roeddwn in llwyr gredu yng nghymeriadau Emma ac Arwel, ac er ei bod yn well gen i beidio chredu bod y fath bobl yn llywodraethur wlad, roedd tinc o ddilysrwydd yn y disgrifiadau o weithrediad y system wleidyddol hefyd, gydar holl ystrywiau dichellgar a chynllwynio cyfrinachol.

Mae hon yn nofel gyntaf ragorol, a gobeithio y gwnaiff Delyth George ysgrifennu rhagor; ac er nad oeddwn yn hollol siŵr a oedd y tro annisgwyl ar y diwedd yn gweithio, maen rhaid i mi gael gwybod beth syn digwydd nesa!

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Atyniad - Enillydd Medal ...
Fflur Dafydd
£6.95
 
Prynwch
Cysgodion Cam
Ioan Kidd
£8.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch