Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Trwbadŵr, Y: Cofiant Dennis O'Neill
Frank Lincoln
ISBN: 9781843237181 (1843237180)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x138 mm, 152 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cofiant y tenor o Bontarddulais gan y darlledwr a'r arbenigwr ar gerddoriaeth glasurol, Frank Lincoln.

A biography of the tenor from Pontarddulais, written by the broadcaster and classical music expert, Frank Lincoln.
Cefais gyfle yn ddiweddar i ymweld Thŷ Opera La Scala, Milan, un o dai opera enwocar byd, ac yng nghanol enwau cewri byd yr opera roeddwn yn teimlon hynod falch or cantorion Cymreig oedd wedi troedior llwyfan. Yn eu plith roedd y tenor, Dennis ONeill, un a wnaeth argraff ddofn ar yr Eidalwyr (rhai sydd fel arfer yn feirniadol o unrhyw genedl arall sydd yn mentro canu yn eu tai opera hwy). Roeddwn eisoes yn gyfarwydd phennod Frank Lincoln ar Dennis ONeill yn y gyfrol Hymns and Arias, Trevor Herbert a Peter Stead (Goln) yn y Saesneg, ond mae eisiau croesawu unrhyw lenyddiaeth am gerddorion yn y Gymraeg gan fod llenyddiaeth or fath mor brin, a chroesewir y llyfr hwn gan ei fod yn treiddio i mewn i gymeriad un o gantorion amlycar byd opera.

Nodwedd amlwg y llyfr yw bod Frank Lincoln yn adnabod ei wrthrych yn dda iawn; serch hynny, maen pwyso a mesur yn gytbwys gyfraniad a datblygiad Dennis ONeill fel canwr a pherfformiwr. Mae hyn iw ganmol yn fawr, oherwydd maen rhaid imi gyfaddef fy mod yn disgwyl llyfr oedd yn ei frolio ir cymylau, ond yn hytrach maen bwrw golwg wrthrychol ar ei fywyd. Egyr yr awdur gydar teitl Ffawd wrth i Frank Lincoln esbonio sut y bu i fam a thad Dennis ONeill gwrdd trwy gyd-ddigwyddiad megis. Cawn hanes ei fagwraeth yn yr ail bennod, ac er bod y llyfr yn dilyn trefn gronolegol fras, nid ywr awdur yn cadwn haearnaidd at hyn, ond yn hytrach yn llwyddo i ennyn diddordeb y darllenwr trwy ymhelaethu ar ambell safbwynt ac opera yng nghwrs bywyd Dennis ONeill.

Yr hyn syn ddiddorol i mi yw datblygiad llais Dennis ONeill, ac eto cawn Frank Lincoln ar ei orau yn esbonio cymhlethdodau'r llais dynol, yn ogystal ag esbonior anawsterau a gafodd y canwr yn y blynyddoedd cynnar. Maen cymharu llais cynnar Dennis ONeill llais Dai Jones, Llanilar, gan nodi nad oedd gan Dennis ONeill lawer o gwmpawd ir llais. Aeth am wersi at yr enwog Frederick Cox, Coleg Cerdd Manceinion, gŵr a oedd yn gymaint o ddylanwad ar Gymry a Saeson.

Yn naturiol, maer awdur yn sn am uchafbwyntiau ei yrfa ai lwyddiannau yn canu yn nhai opera mwyar byd, yn ogystal sn am y cantorion byd-enwog mae Dennis ONeill wedi rhannu llwyfan hwy, ac ambell dro trwstan ar y llwyfan hefyd! Cawn gipdrem ar ei hoff operu, ai angerdd wrth iddo bortreadu rl cymeriad arbennig trwyr gerddoriaeth a thrwy actio, a chawn ddeall sut mae ei lais ai gymeriad wedi datblygu i ganu Verdi, Ponchielli, Puccini, Leoncavallo yn hytrach na Mozart, er enghraifft, gan iddo ddechrau ei yrfa yn canu yn operu Mozart.

Yr hyn sydd yn hynod ddiddorol yn y llyfr yw cynlluniau Dennis ONeill i agor Academi llais yng Nghaerdydd, ond nid wyf am ymhelaethu oherwydd maen rhaid ichi ddarllen y llyfr!

Trystan Lewis

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Daw Dydd: Detholiad ...
Waldo Williams
£7.01
 
Prynwch
Bro a Bywyd: Gwynfor Evans
 
£11.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch