Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hogan Horni
Menna Medi
ISBN: 9781843237297 (1843237296)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Llyfr y Mis: Awst 2007
Nofel llawn hiwmor yn dilyn hwyl a hanes Tina Thomas, gohebydd papur newydd y Borth Journal.

A humorous novel about Tina Thomas, a newspaper reporter with the Borth Journal.
Dyma nofel feiddgar syn ddigon lliwgar ar adegau! Am fod y nofel yn llawn o ddisgrifiadau graffig a nodweddion arddull awgrymog, mi fydd hin siŵr o wneud i bob darllenydd gochi! Mae'r nofel yn dilyn hanes Tina Thomas, newyddiadurwraig ifanc a brwd ir Borth Journal. Heb ddatgelur plot yn ormodol, rydym yn dod i adnabod cymeriadau pentref y Borth a ffrindiau Tina. Wrth i gyfrinachau pawb gael eu datgelun araf, buan y sylweddolwn fod digon o gyfrinachau a digwyddiadau yn y pentref bach i synnu pawb. O Gwennan, yr eneth barchus a diniwed syn gorfod wynebu cyfrinach fawr yn angladd ei mam-gu, ir doctor parchus, Richard Jones, syn gi nwydwyllt tu l i ddrysau caeedig! Cawn ddod i adnabod Bryn y Boncyn, y ffermwr cyfrwys syn ysu am ddynes i lenwi'i fywyd, ond feddyliodd neb y byddain cael ei fachau ar yr un a gafodd yn y pen draw!

Dyma nofel hawdd iw darllen, er i mi deimlo ar adegau ei bod yn aros yn ei hunfan yn rhy hir. Gall rhai or cymeriadau fod yn rhy ystrydebol weithiau, ac efallai bod tuedd i geisio bod yn rhy liwgar ac amrwd, sydd ddim yn llwyddo bob tro. Yn sicr dyma nofel iw darllen ar bnawn dydd Sul diog ac a fydd yn bendant yn ennyn chwerthiniad a gwn fydd yn codi calon rhywun.

Mae'r mynegiant yn flr mewn mannau sydd yn llesteirio'r darlleniad o bryd i'w gilydd. Mae yma ddigon o regfeydd i ddal diddordeb llond tafarn o ddynion meddw, a digon o ryw i ddychryn y ci mwyaf. Yn ddi-os, mae yma ddiddanwch mewn nofel hawdd iw darllen nad ywn gofyn gormod gan y darllenydd.

Lowri Mair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Ydi Cymrun barod am Hogan Horni?


Maen ffaith fod mwy a mwy o bobl yn aros yn sengl yn hirach y dyddiau hyn. A thra bod Bridget Jones ai chriw bellach wedi cyrraedd Hollywood, nl yng Nghymru fach mae merch fodern a hwyliog arall yn barod i gamu iw sodlau uchel ar ffurf Tina Thomas, prif gymeriad y nofel newydd Hogan Horni gan Gomer, syn cael ei chyhoeddi mis yma.


Mae Tinan newyddiadurwraig hyderus, rywiol syn ymdrechun galed i fwynhau bywyd - gydar dyn perffaith, neu hebddo. Maen rhannu fflat gydai ffrindiau Ann a Gwenan ac yn ceisio jyglo pedwar dyn ar yr un tro - Bryn y Boncyn, ffarmwr diniwed syn gwirioni amdani, Antonior hync syn hoffii thrin hin achlysurol, Jeff Parry ei bos efor Borth Journal, a Dr Richard Jones, ei Hadonis perffaith syn digwydd bod yn briod. Ymysg yr holl garu, cwrw a chwerthin mae Tina yn mynd ar drywydd stori fawr a allai newid ei bywyd am byth.


Hon yw nofel gyntaf Menna Medi, syn dod o Lanuwchllyn yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yn Y Groeslon ger Caernarfon. Meddai Menna, Maen rhaid mynd yn l i 1997 i gael dechraur stori yma. Pan ddaeth y Steddfod ir Bala ym 1997, gyrrodd y pwyllgor lleol lythyr i mi gan eu bod yn gwybod mod in potsian gyda barddoni a rhyw bethau felly. Ag am y tro cyntaf erioed, dyma fin mynd allan i brynu rhestr testunau ac roedd un gystadleuaeth yn apelio, sef dyddiadur efo elfen o hiwmor, oherwydd mae hiwmor yn rhywbeth eitha pwysig i mi.


Wedi mynd ati i sgrifennu mwy, enillodd Menna Ysgoloriaeth Emyr Feddyg, gwobr i hyfforddi llenor neu fardd na chyhoeddwyd cyfrol mo'i (g)waith eisoes yn Eisteddfod Genedlaethol Dinbych yn 2001, ar nofel yma yw ffrwyth ei gwaith.


Dydw i ddim wedi sgwennur llyfr yma i blesior bobl lled-barchus nar academyddion, esboniai. Dwi wedi sgwennu fo ir bobl syn pasio fi ar y stryd yn Gaernarfon ac yn gofyn pryd maen hogan horni yn y siopau, a finnaun gorfod dangos iddyn nhw lle maer siop lyfrau Gymraeg! Oes, mae 'na rywfaint o ryw a rhywfaint o regi yn y llyfr - dyna yw bywyd pob dydd ir rhan fwyaf, ond mae yma drafod pynciau dwys hefyd fel bywyd anodd y ffermwyr, crefydd, afiechyd a marwolaeth. Os ydw in llwyddo i ennyn pobl newydd i ddarllen Cymraeg, does dim bwys gennai mod in pechur crachach!


Diweddarwyd ar 08 Mawrth 2011
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Undeg Lewis o Efailwen i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Wedi edrych ymlaen at ddarllen y llyfr hwn ac wedi cael fy mhlesio'n fawr iawn. Llyfr yw hwn na allen i ei roi i lawr unwaith imi ddechrau ei ddarllen. Mae'n rhoi'r argraff i mi fod yr awdures yn dipyn o haden i fedru ysgrifennu fel hyn. Edrychaf ymlaen at y llyfr nesaf a fydd, gobeithio, yn debyg i hwn. Arbennig, Menna Medi! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gwyddoniadur Cymru yr ...
 
£25.00
 
Prynwch
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 32. Hyd yn Hyn
Gillian Elisa
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch