Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mam-gu Penrhiw a'r Barcud Coch Olaf
Malachy Doyle
ISBN: 9781843237327 (1843237326)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Petra BrownAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Fformat: Clawr Meddal, 259x200 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori am Mam-gu Penrhiw a'i hwyres Lowri. Mae Lowri wrth ei bodd yn gwrando ar straeon am y barcutiaid cochion oedd yn nythu ar y fferm pan oedd Mam-gu yn fach. Mae'r amgylchedd a chadwraeth yn themâu pwysig. Addas i ddarllenwyr 5-8+ oed. Addasiad o'r llyfr 'Granny Sarah and the last Red Kite'.

A story featuring Mam-gu Penrhiw and her granddaughter Lowri. Lowri loves hearing about the last red kites which nested on the farm when her grandmother was a little girl. The environment is an important theme as is Welsh conservation. Suitable for readers aged 5-8+ years. This is a translation of the book 'Granny Sarah and the last Red Kite'.
Dyma un arall o addasiadau Elin Meek ir Gymraeg o waith Malachy Doyle y tro hwn. Mae lluniau Petra Brown yn draddodiadol, ond eton ddeniadol tu hwnt. Rwyn sicr y byddant yn ennyn diddordeb amryw o blant i ddarllen y llyfr annwyl hwn ynghylch barcutiaid coch yng Nghymru. Yn wir, maer lluniau mor fanwl fel y gallai plentyn ddilyn y storin weddol rwydd drwy gyfrwng y llun yn unig.

Credaf y gellid defnyddior llyfr hwn gydol adran iau yr ysgol gynradd. Byddair plant ieuengaf wrth eu bodd yn gwrando ar y stori hyfryd am sut y ceir barcutiaid coch yng Nghymru hyd heddiw. Darlunnir perthynas Lowri ai mam-gu yn hudolus o gelfydd drwy gyfrwng ymwneud y fam-gu i hamgylchfyd gwledig pan oedd hi'n blentyn. Ceir hanes y fam-gu yn achub y pr olaf o farcutiaid yng Nghymru, a dyman wir syn ychwanegu rhywfaint o antur ir adrodd stori hyfryd. Cawn glywed mai braint y fam-gu oedd gwarchod y pr o farcutiaid a oedd yn nythu mewn coeden dderwen ar eu fferm. Un diwrnod maen gweld bachgen ifanc yn ceisio dwyn wyau or nyth. Ond buan y sylweddolwn nad lleidr barus mohono, ond yn hytrach bachgen yn ceisio cael rhywfaint o arian iw deulu am fod ei dad yn ddi-waith. Cyffyrddir yma thema y gellid ei defnyddio i ysgogi trafodaethau gyda gwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol.

Yng nghefn y llyfr ceir rhywfaint o wybodaeth ffeithiol am y barcud coch yng Nghymru heddiw, gwybodaeth a fyddain ddefnyddiol iawn fel ffynhonnell i blant hŷn syn gwneud prosiectau ymchwil, ac ati. Ceir yma hefyd gyfeirio at wefannau defnyddiol i ehangu gwybodaeth y plant am sefyllfar barcud coch ac ychwanegu at ddefnydd y plant o gyfrifiaduron!

Llyfr hyfryd syn werth ei gael am ei stori ac sydd hefyd yn cyfrannu at y Cwricwlwm Cymreig.

Rhiannon Wyn Parry

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Stori am Mam-gu Penrhiw a'i hwyres Lowri. Mae Lowri wrth ei bodd yn gwrando ar straeon am y cudylliaid cochion oedd yn nythu ar y fferm pan oedd Granny Smith yn fach. Mae'r amgylchedd a chadwraeth yn themu pwysig. Addas i ddarllenwyr 5-8+ oed. Dyma
gyfieithiad o'r llyfr 'Granny Sarah and the last Red Kite'.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Straeon Cymru - 10 o ...
Esyllt Nest Roberts
£6.12
 
Prynwch
ABC - Yr Wyddor Gymraeg
 
£8.99
 
Prynwch
Llyfrau Lloerig: Pws ...
Harriet Castor
£3.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch