Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siani'r Shetland: Siani'n Achub y Dydd
Anwen Francis
ISBN: 9781843237365 (1843237369)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x129 mm, 88 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae yna drychineb ar y fferm ac mae Siani, y Shetland bach hoffus yn dod i'r adwy. Cyhoeddwyd gyntaf yn 2006.

Siani, the mischievous Shetland pony, becomes a hero and saves the farm from disaster. First published in 2006.
Dyma lyfr arall am y gaseg fach enwog, Siani. Hyfryd yw cael darllen y bedwaredd stori am Siani'r Shetland. Mae bob pennod o'r llyfr yn cynnwys hanesyn gwahanol am Siani a'r ebol bach newydd, Sioncyn; eto, mae yna linyn yn clymu'r cyfan. Ceir cynllun da i gadw diddordeb plant hyd
ddiwedd y llyfr ac i ysu am fwy!

Dyma lyfr sy'n llawn gwybodaeth am geffylau, sut i'w trin ac edrych ar eu hôl ac am eu harferion. Mae'r awdur wedi llwyddo i bortreadu cymeriadau cryf ac wedi cyfleu i'r dim y berthynas rhwng y brawd a'r chwaer. Hyfryd yw darllen am gymeriadau o gig a gwaed sef Sara Edwards a Dafydd Jones; mae yma hefyd gyfeiriadau at leoedd go iawn sy'n ychwanegu at ddidwylledd y stori.

Mae'r iaith yn cynnwys amrywiaeth gyfoethog o ansoddeiriau, idiomau, geiriau cyfansawdd a chymariaethau, gan gyflwyno geirfa newydd i nifer o blant fel ‘penwas’, ‘rhathu’ a ‘rhosglwm’. Hoffais y cyffyrddiadau cyfoes fel y cyfeirio at y CCTV yn y stabl. Beth am ddefnyddio CCC tro nesa? Mae yn y stori rhywbeth i fechgyn a merched. Gresyn fod y lluniau yn ddu a gwyn; eto, mae eu cynnwys yn arbennig o dda a sensitif. Syniad da oedd rhoi lluniau pedol yma a thraw er mwyn torri'r testun a chadw sylw'r darllenydd. Hir oes i Siani'r Shetland!

Gaenor Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Fleeing Franco - How ...
Hywel Davies
£4.99
 
Prynwch
Byw a Bod yn y Bàth ...
Lis Jones
£3.75
 
Prynwch
Siani'r Shetland
Anwen Francis
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch