Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Dau Fywyd Cyfan - Hunangofiant Defi Fet
D.G.E.Davies, Dylan Iorwerth
ISBN: 9781843237372 (1843237377)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x140 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £7.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant milfeddyg o ddyffryn Teifi sy'n adnabyddus iawn yn yr ardal ar gyfrif ei swydd, ei gymeriad a'i brofiad fel cynghorydd sirol yn y gorffennol. Ceir yma atgofion personol, manylion bywgraffiadol a straeon ffraeth a difyr am gefn gwlad Ceredigion. Mae'r gyfrol yn darlunio bywyd un dyn a bywyd cymuned gyfan y bu'n rhan ohoni ar hyd ei fywyd. Ffotograffau du-a-gwyn.

The autobiography of a Teifi valley vet, very prominent in the area on account of his vocation, his character and experience as a county councillor. Personal memoirs are recorded here, together with frank and humorous stories about country life in Ceredigion. The memoir depicts one man's life and the life of the whole community in which he grew up. Black-and-white photographs.
Ni ellid fod wedi cael teitl mwy addas i lyfr, waeth mae yma ddwy stori, a dau gefndir, a hynny mewn dau gyfnod gwahanol. Adroddir hanes bywyd milfeddyg, a oedd hefyd yn fab i filfeddyg, yn yr ardal o amgylch Llandysul yn ne Ceredigion. Ond nid hanes bywyd milfeddyg yn unig sydd yma waeth mae yn y gyfrol gyfoeth o hanes hen ffordd o fyw, a'r arferion oedd yn bodoli yng nghefn gwlad yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif.

Dywed fod ei dad yn ddyn 'strict', mor 'strict' nes i rai pobl fod yn ofnus ohono. Roedd ei dad yn filfeddyg yn ystod adeg pan nad oedd llawer o gyffuriau at wella anifeiliaid, ac wrth ddarllen y llyfr fe welwn y datblygiad anferthol a ddigwyddodd yn ystod gyrfa Defi Fet. Cyfnod y newid mawr oedd hwn, cyfnod dyfodiad y peiriant godro, a pheiriannau amaethyddol yn disodli gweision ffermydd.

Cawn hanesion diddorol y cwmni drama lleol lle roedd y fet a'i ddarpar wraig yn actio, yr actio yn troi'n garwriaeth, a'r garwriaeth yn troi'n ddrama go iawn sydd wedi ei llwyfannu am dros hanner canrif.

Mae yma'r dwys a'r difyr, a rhaid yw cyfaddef i mi chwerthin yn uchel wrth ddarllen hanes y fet yn mynd 'i wraig feichiog i ysbyty Caerfyrddin adeg genedigaeth eu merch. Roedd y baban erbyn hyn rhyw bythefnos yn hwyr yn cyrraedd ac roedd sn am orfod cael Caesarean. Mae yna dros bymtheg milltir rhwng Llandysul a Chaerfyrddin, ac yn ystod y siwrnai daeth galwad i'r fet fod buwch yn sl ar fferm anghysbell gerllaw Alltwalis. A beth ddigwyddodd wedyn? Ie wir, y fuwch ddaeth gyntaf.

Wedyn mae'r stori am Emrys Maesowen yn mynd yr holl ffordd i Lundain yn ei welingtons yn glasur.

Adroddir hanes y mudiadau y bu'r fet yn gysylltiedig nhw, y Clwb Ffermwyr Ifanc, Enwad yr Undodwyr, Mainc yr Ynadon a'r ysgolion lleol. Bu ei brofiad gyda'r mudiadau yma yn gymorth iddo pan ddaeth i amlygrwydd mewn llywodraeth leol. Ei hanes fel cynghorydd sir yw'r ail fywyd y sonnir amdano yn y gyfrol. Dyma adeg yr ad-drefnu a chreu Cyngor Sir Dyfed, a Defi fet yn dringo yn nes ymlaen i fod yn gadeirydd y Cyngor hwnnw.

Tua diwedd ei hunangofiant mae'n rhannu'r tristwch gyda ni wrth sn am yr afiechyd blin a ddaeth i'w ran.

Mae'r gyfrol yn cynnwys lluniau amrywiol o'r teulu, a rhai yn ymwneud 'r cwmni drama, y Cyngor Sir, Yr Undodwyr, Mudiad y Ffermwyr Ifanc, a nifer o gymeriadau lleol. Diolch i Defi fet am ein tywys dros ei hen lwybrau, y ddwy daith yn rhai diddorol dros ben.

Dai Rees Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ar y Lein Eto
Bethan Gwanas
£7.95
 
Prynwch
O'r Ln i Fn: ...
Emlyn Richards
£7.95
 
Prynwch
Dan Puw, Dyn y Parc
Dan Puw
£6.90
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Merch y Gwyllt
Bethan Gwanas
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Green Bridge, The - ...
 
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sut Dwi'n Teimlo - Dysga ...
Elinor Greenwood
£6.99
 
Prynwch