Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Euog
Llion Iwan
ISBN: 9781843237594 (1843237598)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 184x123 mm, 155 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (57.1%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Ionawr 2007
Yr olaf yn y drioleg Casglwr a Lladdwr. Yn y nofel hon gwelwn Dafydd Smith wedi ei garcharu mewn cell, wedi ei gyhuddo ar gam o lofruddio ei gariad. Ond mae am gau'r rhwyd ar Louis Cypher, y casglwr dieflig. Dyma hynt ei ymdrechion a'i frwydr i ddatrys y sefyllfa. Ond mae grymoedd eraill hefyd ar waith yn chwilio am y Casglwr...

The last in the Casglwr and Lladdwr trilogy. Dafydd Smith stands falsely accused of murdering his partner, and now he wants to get hold of the true villain Louis Cypher. He proceeds in his search and attempt to solve the situation, but other forces are also at work to find the 'casglwr'...
Euog ydir drydedd nofel yng nghyfres Llion Iwan am y gohebydd papur newydd Dafydd Smith, yn ddilyniant i Casglwr a Lladdwr.

Ar ddechraur nofel, mae Dafydd yn y carchar, wedii ddedfrydu ar gam o lofruddio ei gariad, tra bod y llofrudd go iawn yn dal i draed yn rhydd. Enw mwys y dihiryn hwnnw ydi Louis Cypher (gan ddwyn i gof gymeriad dieflig Louis Cyphre yn y ffilm Angel Heart), y 'llofrudd lluosog' y bu Dafydd yn ei erlid.

Fel cynifer o brif gymeriadau mewn nofelau ditectif, mae Dafydd yn gymeriad cythryblus sydd wedi gwneud smonach o'i fywyd a'i yrfa. Ac, wrth gwrs, mae'n yfed gormod.

Yn y nofel hon, ag yntau dan glo, mae'n gymeriad sobor a phrudd sydd, serch hynny, yn benderfynol o brofi ei fod yn ddieuog a dal y Casglwr. Caiff gymorth o du annisgwyl – y Gwasanaethau Cudd yn Llundain, sy'n awyddus i ddefnyddio Dafydd fel abwyd i ddal y llofrudd. Oherwydd nid serial killer cyffredin mohono, ond dyn sy'n hanu o'r un llinach ag un o unbeniaid mwyaf drwg-enwog hanes.

Mae'r awdur yn cyfleu hyn mewn ffordd glyfar a gwreiddiol trwy sn am 'ymweliad honedig [yr unben] Lerpwl cyn y Rhyfel Mawr' a sgil effeithiau hynny, a hefyd am rai o'r erchyllterau hiliol sy'n dal i gael eu cyflawni yn enw ffasgiaeth. Yn y nofel, mae'n mynd yn ras rhwng Dafydd a'i achubwr – ei hen elyn y Lladdwr, y Gwasanaethau Cudd a'r ffasgwyr i ddod o hyd i Louis Cypher, 'r digwyddiadau yn symud ar wib rhwng lleoliadau mor amrywiol Gogledd Cymru, Llundain ac Efrog Newydd.

Ceir thema debyg yn nofel ardderchog Robert Harris, Archangel, am hanesydd sy'n mynd ar drywydd llyfr nodiadau cyfrinachol Stalin gan ddarganfod cyfrinach syfrdanol yn y broses, er bod honno ddwywaith maint nofel Llion Iwan. A dyna un o'i gwendidau, y ffaith ei bod mor fer, gan ymddangos weithiau fel braslun o nofel fwy swmpus. Teimlaf hefyd fod cymeriad Louis Cypher (fel ei enw) yn rhy ystrydebol o fileinig, a bod diwedd y nofel yn rhy ffwr-bwt o ystyried mai hon ydi'r nofel olaf yn y gyfres.

Wedi dweud hynny, mae Euog yn nofel gynnil, gyffrous ac ansentimental am ddyn sy'n ceisio cyfiawnder mewn byd anghyfiawn. Ond nid yw'n llwm i gyd – mae gan Dafydd ambell ffrind triw syn barod iw helpu o hyd – a byddai'n gwneud ffilm action thriller wych!

Elin Llwyd Morgan

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Gemydd, Y
Caryl Lewis
£7.95
 
Prynwch
Pryfeta (Nofel Fuddugol ...
Tony Bianchi
£8.95
 
Prynwch
Chwalfa
T. Rowland Hughes
£9.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch