Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Hunangofiant Maureen Rhys - Prifio
Maureen Rhys
ISBN: 9781843237624 (1843237628)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2006
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 215x139 mm, 127 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant yr actores, Maureen Rhys, sy'n bwrw golwg tu ôl i'r llenni ar fywyd prysur iawn. Ceir sôn am ei chefndir yn Nghwm-y-Glo, Eryri, ei llwyddiannau ar lwyfan ac ar y sgrin, a'i bywyd mwy personol fel gwraig a mam i dri o fechgyn. Mae darlun llachar yma o fyd y ddrama Gymraeg yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, a ffotograffau pwrpasol i ddarlunio'r cyfan.

The autobiography of the actress Maureen Rhys which permits a glimpse behind the scenes of a busy life. Her background in Snowdonia is explored together with her successes on stage and screen, as well as her personal life as a wife and mother of three. The world of Welsh drama in the latter half of the twentieth century is discussed. Includes photographs.
Maureen Rhys. Actores oi chorun iw sawdl. Llond llwyfan o gymeriad. Llond neuadd o bersonoliaeth. Un yn ei helfen yn perfformio o flaen cynulleidfa.

Syndod felly yw darganfod, yn ei hunangofiant Prifio, iddi osgoi darllen yn gyhoeddus yn yr ysgol uwchradd am flynyddoedd am ei bod yn ei gael yn brofiad anodd. Ond unwaith iddi dorri'r garw a mwynhaur bonllef o gymeradwyaeth a ddilynodd ei darlleniad cyhoeddus cyntaf yn Ysgol Brynrefail, doedd dim troi'n l wedyn.

Ac eto, er ei gyrfa lwyddiannus, maen awgrymu fwy nag unwaith fod rhyw ddiffyg hyder gwaelodol yn rhan oi phersonoliaeth. Mae 'na ryw ofn wedi 'nilyn i erioed meddai mewn brawddeg ysgytwol. Dim ond trwy gymryd arnaf bod yn rhywun arall y gallwn i feddwl am roi cynnig ar wneud dim yn gyhoeddus, meddai dro arall. Nid rhyfedd felly iddi gael y profiad o gael ei chyfweld gan Gwyn Erfyl ar y rhaglen deledu Bywyd, heb ddim i guddio y tu l iddo, yn un anodd: Mi ddechreuais siarad fel pwll y mr fel tai neb arall yn bod. Y camgymeriad wnes i oedd ymdrechun rhy galed – nid yn gymaint ymdrechu i fod yn berson diddorol, ond i beidio ag ymddangos yn anniddorol.

Nid cymeriad anniddorol mo Maureen Rhys. Mewn hunangofiant gonest, difyr wedii ysgrifennu mewn dull cartrefol, diwastraff dilynwn ei hanes, oi magwraeth gydai Nain yng Nghwm y Glo a Chaernarfon at ei chyfnod ym Mhrifysgol Bangor lle daeth yn aelod brwd or Gymdeithas Ddrama dan arweiniad Dr John Gwilym Jones a lle cyfarfu ei gŵr, John Ogwen. Maen olrhain troeon yr yrfa wedyn gan gyfeirio at gynyrchiadau llwyfan a theledu a pherfformiadau penodol. Yn llinyn arian drwyr cyfan mae aelwyd y teulu.

A minnau yn y Theatr Newydd, Caerdydd ar noson gyntaf perfformio drama Gwenlyn Parry, Y Tŵr yn 1978, cefais flas arbennig ar hanes y paratoi ar gyfer y perfformiad hwnnw, y disgwyliadau – ar nerfau! – ymlaen llaw, ac ymateb brwd y gynulleidfa wedyn.

Gall yr awdures fod yn orgynnil weithiau. Cawn ambell sylw syn codi cwr y llen ar sefyllfa; ninnau'n ysu am gael gwybod mwy, ond y storin mynd yn ei blaen heb ymhelaethu ymhellach.

Y cip ar y cyferbyniad rhwng yr actores gyhoeddus ar cymeriad preifat ywr elfen fwyaf diddorol i mi. A tybed nad yw'r lliw pinc ysgafn ar glawr Prifio yn awgrymu hynny? Yn ferch egsotig yr olwg a ddenwyd gan liwiau llachar dros y blynyddoedd, dyma ddewis anarferol ac un efallai syn ceisio cyfleur cyferbyniad hwn.

Wrth sn am gymhelliad rhywun dros fynd yn actor meddai: Un peth wn i am nifer o berfformwyr ydi nad yr elfen Hei welwch chi fi syn bwysig yn gymaint Pls liciwch fi.

Yn sicr mae na lawer iw licio yn yr hunangofiant annisgwyl hwn.

Annes Glynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Pum Deuawd Cysegredig / ...
R. Maldwyn Price
£5.25
 
Prynwch
Byw Sy'n Cysgu, Y
Kate Roberts
£8.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 16. Hogyn ...
John Ogwen
£6.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch