Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mae Mali Eisiau Mwy
Joseph Theobald
ISBN: 9781843237693 (1843237695)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Sioned Lleinau.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 273x245 mm, 32 tudalen Iaith: Dwyieithog (Cymraeg a Saesneg) Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Dafad drist yw Mali. Mae hi'n llai na'r defaid eraill i gyd, heb sôn am fod yn fwy araf a lletchwith! Felly mae Mali'n penderfynu bwyta, ac er iddi fwyta a bwyta, mae hi dal eisiau mwy. Llyfr stori-a-llun dwyieithog, hynod ddoniol, sy'n sicr o ddod â gwên i'r wyneb.

Mali is a sad sheep. She's smaller than all the other sheep, not to mention slower and very clumsy! So Mali decides to eat, and even though she eats and eats, she still wants more. A humorous bilingual word-and-picture book that's sure to put a smile on your face.
Os am lyfr i ddod gwn ir wyneb, wel dymar llyfr!

Ceir yma stori ddoniol, ffraeth am Mali, y ddafad drist. Pam ei bod mor drist? Wel, mae hin fach ac ni all redeg mor gyflym r defaid eraill. All hi ddim neidio mor uchel r defaid eraill ychwaith ac mae hyn yn ei phoenin fawr. Felly, maen dechrau bwyta a bwyta a bwyta – yn wir, mae Mali eisiau mwy a mwy o hyd. Mae hin tyfun anferthol gan fwyta popeth oi chwmpas – yn llythrennol!

Dyma lyfr lliwgar, atyniadol dros ben. Maer lluniaun fawr ar cymeriadaun ddireidus ac maer ffaith fod cyfieithiad Saesneg ar bob tudalen yn sicrhau y gall aelwydydd Cymraeg a di-Gymraeg fel ei gilydd fwynhau'r llyfr hwyliog hwn.

Siwan Wyn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Elin Glyn o Llanrwst i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae gwers yn y llyfr hynaws hwn am ddyheu am fwy, a chymharu hunanddelwedd ag eraill. Darlunnir sefyllfaoedd cyfarwydd i bawb yma, yn cynnwys eiddigedd, balchder ac edifeirwch. Dengys y stori yn gelfydd iawn bod ffrindiau'n poeni am ei gilydd a bod maddeuant yn bwysig. Ceir thema ar lefel symlach, h.y.ni chyflawnir dim da wrth fod yn farus! Nid ywn stori drom chwaith, ond stori gomedi gyda chynhesrwydd a hiwmor yn y dweud. Gellir ei darllen yn unigol, neu ar y cyd, syn cynnig digon o ddeunydd i ysgogir meddwl. Mae'n llyfr dwyieithog, syn gyfle gwych ar gyfer hybu sgiliau darllen, ac ehangu geirfa yn y Gymraeg ar Saesneg. Byddair llyfr chwaethus hwn yn ennyn diddordeb y plentyn or dechrau hyd y diwedd yn sgil y lluniau lliwgar syn adrodd y stori ynddynt eu hunain! Maer arddull yn addas, gyda defnydd o ddeialog effeithiol. Mae yma elfen ailadroddus, syn ddelfrydol ar gyfer magu hyder plant i ddarllen. Rwyn argyhoeddedig y bydd plant yn dotio gydar stori ar syniadaeth sy'n bodoli yma! "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Alun yr Arth: Alun ...
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Welsh Rules - Exercises
Heini Gruffudd
£3.95
 
Prynwch
Cyfres Darllen Mewn Dim - ...
Angharad Tomos
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch