Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Blas Cas
Ion Thomas
ISBN: 9781843237808 (1843237806)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Caled, 196x127 mm, 112 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £4.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Nofel i ddarllenwyr yn eu harddegau am Dafydd, disgybl 15 oed galluog mewn ysgol Gymraeg yn seren ar y cae rygbi. Blas ar fywyd yn ninas Casnewydd, cyffuriau a'r hyn sy'n cyffroi pobl ifanc heddiw yw cefndir y llyfr hwn, nofel gyntaf Ion Thomas, athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gwyllyw, Pontypwl. Clip Sain

A novel for teenage readers about Dafydd, a bright 15 year old pupil at a Welsh school who's also talented on the rugby field. This book portrays life at Newport city, including drugs and what incites today's youth. This is Ion Thomas's first novel. Play Audio
Llongyfarchiadau ir awdur am symlrwydd a chlyfrwch y teitl! Dyma stori antur am fachgen ifanc o Gasnewydd ai ffrindiau sydd yng nghanol trybini oherwydd gwaith arbrofi gan ei dad. Mae tad Dafydd yn wyddonydd syn treialu cyffur newydd sbon syn gallu trwsio neu adnewyddu a chryfhau cymalau gwaith arloesol. Dafydd yw un or rhai syn cymryd rhan yn yr arbrawf. Dwin amaun fawr, cofiwch, a fuasai gwyddonydd yn cael gwneud hyn maen siŵr fod ganddyn nhw god ymarfer tyn iawn.

Mae bywyd Dafydd yn llawn cyffro ac antur ac maer awdur yn cyfleu hyn yn effeithiol tu hwnt. Braf hefyd yw dysgu am rai o lefydd enwog Casnewydd fel y bont gludo enfawr sydd yno. Roedd y llyfr yn dal y dychymyg drwyddo draw doeddwn i ddim eisiau ei adael ar ei hanner a dweud y gwir.

Ond roedd yna ddau beth a wnaeth i mi deimlon eithaf anghysurus wrth ddarllen y nofel. Un ohonynt oedd agwedd nawddoglyd a sarhaus y prifathro wrth sn am rieni rabsgaliwns diegwyddor a garwr ysgol a oedd yn bobl y dafarn a darllenwyr y Sun, heb fawr o drefn yn eu cartrefi na rheolaeth ar eu plant. Roedd plant y rhieni hyn yn mynnu sylw ac egnir holl athrawon, yn lladd ysbryd ei staff ac yn gostwng y safonau. (Maen siŵr y gallai rhywun ddadlau bod hwn yn bwnc i athrawon ei drin ai drafod gydar disgyblion.) Ar peth arall yw mai plant bach neis, neis gydag enwau Cymraeg yw ffrindiau Dafydd sef Ffion, Angharad a Llinos a beth yw enwaur dihirod? Wel Craig, Jason, Jake, Pete a Dexter! Elfen gref o stereoteipio fan hyn, falle?

Ond credaf fod yma stori gref sy'n llawn haeddu canmoliaeth am greu naws James Bondaidd yn hollol grediniol yn Gymraeg. Dwi wedi gwirioni ar y clawr hefyd.

Pam maer teitl mor glyfar? Wel, meddyliwch am leoliad y llyfr ac yna meddyliwch am brif themar stori darllenwch y llyfr ac mi fydd popeth yn glir fel grisial!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Peryglon Hwdlyms Casnewydd

Blas ar fywyd yn ninas Casnewydd, cyffuriau ar hyn syn cyffroi pobl ifanc heddiw yw cefndir Blas Cas, nofel gyntaf Ion Thomas, athro Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gwyllyw, Pontypŵl. Blas y de-ddwyrain welir yn y llyfr hwn yng nghyfres Whap! a gyhoeddir gan Wasg Gomer, ond maer awdur ei hun yn hanu o Gaerfyrddin yn y de-orllewin. Gyda thwf aruthrol ysgolion Cymraeg y de-ddwyrain, gall eu disgyblion yn arbennig uniaethu chynnwys a thafodiaith y stori hon a lleoedd fel Rodney Parade a Chanolfan Glanyrafon.

Maer awdur Ion Thomas hefyd yn gyfarwydd iawn Rodney Parade oherwydd clywir ei lais yn aml ar Radio Cymru fel sylwebydd rygbi. Maer gm hefyd yn chwarae rhan yn Blas Cas wrth ir prif gymeriad, Dafydd, gael ei ddanfon or cae rygbi wythnos cyn iddo chwarae dros y sir! Roedd mor gryf ac egnol ond ai bai y cyffur roedd en ei dreialu oedd hynny? Mab i wyddonydd oedd Dafydd ac fel sawl un arall roedd wedi cytuno i gymryd rhan mewn arbrawf i dreialu cyffur newydd sbon. Dyma sydd wrth wraidd yr helynt ar cyffro yn y thriller hwn i ieuenctid.

Beicwyr mewn hwdis ar y strydoedd yn herio cyfraith a threfn Odd en mega ffyni, dechreuodd Pete adrodd yr hanes wrth ei gynulleidfa. Weles i fen smaco mewn ir cyrb ac yn smasho drwyr ffenest. Cyfle gwych i smash and grab! We hei! Bingo! Gawson ni loads o stwff. Dyma hwdlyms Casnewydd au hiaith fratiog ond pobl hŷn, cyfrwys u chwant barus i gael eu dwylo ar y cyffur newydd er eu lles ariannol eu hunain, ywr perygl mwyaf yn Blas Cas.

Gwrthdaro rhieni, cael eich diarddel or ysgol ac ymgyrchu dros yr iaith yw rhai or themu eraill syn dod ir brig yn Blas Cas.

Mae copi braille a phrint bras o'r llyfr yma ar gael i'w fenthyg gan RNIB Cymru. Cysylltwch Gwasanaeth Gwybodaeth Hygyrch RNIB Cymru ar 029 2045 0440 neu gwybodaethhygyrchcymru@rnib.org.uk am fwy o wybodaeth.
Diweddarwyd ar 16 Awst 2010
 
Rhoddodd Bethan Gould o Pontypool i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr gwych! Mae'n glyfar iawn ac roeddwn yn mwynhau ei ddarllen."
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Tinboeth
 
£5.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch