Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Llyn Hud, Y
Leena Jamil
ISBN: 9781843237839 (1843237830)Dyddiad Cyhoeddi Ionawr 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Abdulla Al-ameenAddaswyd/Cyfieithwyd gan Helen Emanuel Davies.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 250x198 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £5.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £3.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Pan aiff tad Afnan a Sa'ad ar bererindod mae'n eu gadael yng ngofal ei gyfaill Ahmed, gan eu rhybuddio i ufuddhau iddo ym mhob peth. Yn y stori ddisglair hon gan wr a gwraig o'r Yemen ceir hanes y canlyniadau a ddaw i'w rhan wrth anufuddhau.

When Afnan and Sa'ad's father undertakes a pilgrimage to the Great Mosque, he leaves them in the care of his good friend Ahmed, warning them to obey Ahmed in all things. The consequences of disobeying Ahmed are the basis of this vivid story by the Yemeni husband and wife team.
Dyma lyfr sydd yn sicr o ddenu plant o bob oed. Maer clawr ar lluniau y tu mewn yn llawn lliw a manylder. Mae arddull yr ysgrifennu yn syml ond heb fod yn flodeuog, gan ddefnyddio ond ychydig o ansoddeiriau a chymariaethau; er hynny maer stori'n rhedeg yn rhwydd ac yn llyfn.

Stori hyfryd yn llawn hud a lledrith yw hon, wedi ei lleoli yn y Dwyrain yn yr Yemen, ac maen fy atgoffa o hanes Helar Twrch Trwyth or Mabinogi. Ynddi mae yna bedwar prif gymeriad sef Saad, Afnan, Saleh ac Ahmad. Roedd angen canolbwyntio ar yr enwau er mwyn dilyn rhediad y stori; anodd oedd peidio chymysgur cymeriadau ar adegau gan eu bod yn swnion debyg iw gilydd! Hoffais y meddylfryd gwahanol oedd gan y mab ar ferch tuag at eu tad y mab eisiau iw dad ddychwelyd o Mecca gan ddwyn anrheg tra oedd y ferch ond eisiau iw thad ddychwelyd yn ddiogel.

Dyma gyfle i ddysgu am arferion pobl y Dwyrain ac maer dudalen ar ddiwedd yn stori yn sbardun ardderchog i blant fynd i chwilota am fwy o wybodaeth. Moeswers y stori yw ei bod yn bwysig i blant wrando ar gyngor eu rhieni!

Gaenor Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Siani'r Shetland
Anwen Francis
£2.00
 
Prynwch
Campau Siani'r Shetland
Anwen Francis
£2.00
 
Prynwch
Mam-gu Penrhiw a'r Barcud ...
Malachy Doyle
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch