Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Mrawd a Minnau
Alun Jones
ISBN: 9781843237891 (184323789X)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 304 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £8.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £5.99 (66.6%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Mai 2007
Nofel am ddirgelwch, a chais i ddatrys yr hyn a ddigwyddodd yn y gorffennol. Athro hanes yw Teifryn mewn ysgol, ond mae'n well ganddo feddwl am hen drychineb a ddigwyddodd gerllaw tŷ ei Nain - yn enwedig ar ôl iddo glywed pa mor ddi-hid y bu Laura, cymdoges ei Nain, o lwch Mathias, ei gŵr. O dipyn i beth y mae'r hanes annelwig yn dechrau cyd-wau.

A novel about a mystery, and an attempt to solve an elusive event in the past. Teifryn is a school history teacher, but he prefers to ponder on a tragedy that happened outside his grandmother's house years ago- especially when he hears how indifferent Laura (his grandmother's neighbour) was to her husband's ashes. In time, the scattered fragments of history begin to weave together.
Brodor o Ben Llŷn yw Alun Jones, ond prin fod angen dweud hynny wrth unrhyw un syn darllen ei nofelau. Maer rhain wediu gwreiddion ddwfn yn nhraddodiad a diwylliant ei ardal, gyda chymeriadau wediu tynnu o bridd y fro. Y gwreiddiau dwfn hyn yw un o themu ei nofel ddiweddaraf, Fy Mrawd a Minnau. Dilyna hanes Teifryn, sydd ar ddechraur stori yn athro hanes, er nad ywn hapus yn y swydd honno. Yn hytrach na dysgu disgyblion am hanes yn yr ysgol, ei brif ddiddordeb yw hanes ei filltir sgwr, ei chaeau ai thyddynnod. Mae hefyd yn ceisio datrys dau hen ddirgelwch; un a achosodd iw frawd, Gwydion, golli arno'i hun flynyddoedd yn l, ar llall yn ymwneud marwolaeth mab ifanc Laura, cymdoges ei nain, yn un ar bymtheg oed.

Yr hyn syn codi ei chwilfrydedd yw diffyg galar Laura pan fu farw ei gŵr – yn wir, maen gwneud ei gorau i ddileu popeth syn ymwneud r dyn oi bywyd. Maen amlwg hefyd nad yw ei dau fab, Gwil a Sionyn, yn teimlo fawr o golled ar l eu tad chwaith. Daw ir amlwg bod cysylltiad rhwng hyn marwolaeth eu brawd, Robat, ddegawdau ynghynt, pan drawodd ei ben un noson ar garreg wen yn yr afon ger ei gartref, ai waed yn llawn alcohol.

Daw Teifryn i dreulio tipyn o amser yng nghwmni ei nain, gan ddysgu mwy o hanes teulu ei chymdogion. Yn eu tro, daw Gwil a Sionyn yn gyfeillgar Teifryn. A hwythau wedi treuliou bywydau yn yr ardal, maer ddaun pryderu wrth weld y llen dirywio gyda mewnfudwyr a dieithriaid yn ei newid ai ddifetha, au hanogaeth nhw syn perswadio Teifryn i sefydlu ei fusnes ei hun a phrynur garej lleol.

Ceir sawl disgrifiad o brydferthwch yr ardal yn y nofel, gyda nifer or cymeriadau'n rhyfeddu wrth brofi harddwch natur a thynfar fro; nid Teifryn ywr unig un syn cael ei gyfareddu gan ardal Llanddogfel, mae cyn-ddisgybl iddo, Bryn, hefyd yn benderfynol o weld y llen adfywio, ac yn gadael yr ysgol gan fynd i weithio fel prentis i Gwil yn naddu cerrig beddau.

Maer teimlad cryf hwn o berthyn i ardal yn amlwg hefyd yn arddull yr ysgrifennu. Gyda geiriau fel yr hen wr, twmplan a jesdar yn brithor tudalennau, does dim amheuaeth fod y nofel yn ddathliad o iaith yr ardal, er y gallai fod ychydig yn ddryslyd ar adegau i rywun nad ywn gyfarwydd r eirfa ar troeon ymadrodd.

Er ein bod yn y diwedd yn dod i wybod i ryw raddau beth ddigwyddodd flynyddoedd ynghynt, nid y stori yw rhan bwysicaf y nofel. Pen Llŷn, a phwysigrwydd diogelur ffordd Gymreig o fyw ywr pethau syn aros yn y cof.

Catrin Beard

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ysbryd Hedd Wyn (Poster)
Alan Llwyd
£2.50
 
Prynwch
Owain Glyndŵr
Gerallt Lloyd Owen
£3.95
 
Prynwch
Pitkin Guides: Knights of ...
Peter Brimacombe
£6.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch