Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siani'r Shetland: Siani ar Garlam
Anwen Francis
ISBN: 9781843237914 (1843237911)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Pamela CartwrightAddas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 200x130 mm, 123 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Pumed teitl y gyfres am y ceffyl bach direidus. Ceir hanes anturiaethau Siani ar daith gerdded, yn codi arian, a'r frwydr drwy'r storm eira i gyrraedd y milfeddyg. A beth fydd ei hymateb pan mae Beca yn cyfarfod â Hugo - bachgen o Loegr? Addas i ddarllenwyr 9-11.

The popular little Shetland has quite a few adventures. In this book she is involved in a walking trek, raising money, and a long journey to get to the vet through a snowstorm. And what will her reaction be when Beca meeets Hugo, a boy from England? Suitable for readers aged 9-11 years.
Dymar pumed llyfr yn y gyfres yma syn adrodd stori merch fach or enw Beca ai cheffyl or enw Siani. Fe gydiodd y llyfr yn fy nychymyg yn syth – roeddwn i wedi ffanso cael ceffyl pan oeddwn i'n ifanc (am fod un gan Sian Traws, fy ffrind, ac felly roeddwn am ddilyn y ffasiwn) ond ches i ddim ceffyl erioed, felly rhaid oedd bodloni ar ddarllen am y pwnc a smalio mai fi oedd y ferch yn y llyfrau ar y pryd.

Mae amryw o bethau diddorol yn digwydd yn y stori – mynd i nl tabledi ir hwrdd sl (or enw Huwbert!!) gan y milfeddyg yng nghanol eira trwchus ar gefn y ceffyl bach, wrth gwrs. Ar y ffordd adref, achub bywyd rhyw hen wreigan sydd wedi syrthio a thorri'i choes yn y cwt yn yr ardd.

Ond nid dim ond stori am ferch ai cheffyl sydd yma. Mae pwnc fel cariad cyntaf yn cael ei gyflwyno mewn ffordd sensitif iawn. Fe gawn gyfle i weld sut y gall pobl ifanc gymryd rhan lawn mewn cymdeithas ar faterion fel yr amgylchedd ac ailgylchu. Maer awdur hefyd wedi ymdrin phwnc mewnfudwyr au heffaith ar bentrefi cefn gwlad mewn ffordd y gall pobl ifanc ei deall.

Doeddwn i ddim yn teimlon hapus fod Beca yn cael gwobr ariannol am achub bywyd rhywun – falle y gellid fod wedi gwneud hyn mewn ffordd wahanol? Roedd yr hen wreigan yn amlwg yn eithaf ariannog i allu fforddio rhoi 100 i Beca a 500 at gadwr Lloches Anifeiliaid yn agored. Yr unig feirniadaeth arall sydd gen i ydy y byddwn wedi mwynhau cael mwy o wrthdaro rhwng y cymeriadau mewn rhyw ffordd neu'i gilydd – mae pawb bron yn y llyfr i gyd yn rhy barchus ac yn aelodau or dosbarth canol.

Er hynny, mi fuaswn yn cymell pobl ifanc i ddarllen y llyfr ai fwynhau.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Rhoddodd Erin, Natasha A Lucy o Castell Newydd Emlyn i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Mae'r llyfr yn dda oherwydd mae Beca a Nia yn trefnu taith gerdded i godi arian at y lloches. Aeth Beca a Nia mas o'r eglwys ac i'r siop i brynu polo mints i Siani. Pan aeth Beca a Nia i'r siop, tynnodd Siani'r rhaff a dod yn rhydd. Agorodd Siani ddrws yr eglwys ac aeth i mewn a bwyta popeth a oedd yno. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon Bach y Pentre' 2 (CD)
 
£12.98
 
Prynwch
ABC - Yr Wyddor Gymraeg
 
£8.99
 
Prynwch
Fleeing Franco - How ...
Hywel Davies
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Filò
Siân Melangell Dafydd
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Eat. Sleep. Rage. Repeat.
Rebecca Roberts
£8.99
 
Prynwch