Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lleucu, Angyles yr Eira
Marie-Louise Gay
ISBN: 9781843238010 (1843238012)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Mererid Hopwood.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 230x230 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Lleucu a'i brawd bach Llyr yn rhyfeddu at ryfeddodau byd natur. Addas i ddarllenwyr dan 7 oed. Addasiad Cymraeg o 'Stella, Queen of the Snow'.

Lleucu and her younger brother explore the magic of the natural world. Suitable for readers aged under 7 years. A Welsh adaptation of 'Stella, Queen of the Snow'.
Stori a ysgrifennwyd yn wreiddiol gan awdur o Ganada yw hon, lle gwelir llawer mwy o eira nag yng Nghymru. Mae Llŷr yn addoli ei chwaer fawr, Lleucu, ac mae hithauín ymwybodol iawn o hynny ac yn wybodus tu hwnt. Mentraír ddau blentyn allan iír eira Ė profiad newydd i Llŷr, tra bo Lleucuín egluroír rhyfeddodau newydd iíw brawd bach. Gresyn bod y darlun o eira trwm a chyfle i wneud dyn eira, sglefrio ar y llyn a llithro i lawr y rhiw ar gefn car llusg yn brofiad mor brin iír rhelyw o blant Cymru erbyn hyn.

Dyma stori syín llawn dychymyg a delweddau hyfryd, ac mae addasiad Mererid Hopwood yn delynegol wych. Mae yma hiwmor hefyd, aír berthynas rhwng Llŷr, y bachgen bach llygadrwth crediniol, aíi chwaer fawr, Lleucu wybodus, ffwrdd-‚-hi, yn ddifyr ac yn hyfrydwch pur. Cyfle am stori nos da syín darlunio byd syín prysur ddiflannu.

Eiry Palfrey

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat‚d Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Modern Welsh Dictionary
 
£10.99
 
Prynwch
Politics and Society in ...
Rhys Jones
£9.99
 
Prynwch
Geiriadur Mawr, Y
H. Meurig Evans
£19.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch