Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Siwan yn Mynd i Sglefrio
Ian Whybrow
ISBN: 9781843238096 (1843238098)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Rosie ReeveAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 0-7 neu Cyfnod Allweddol 1 Fformat: Clawr Meddal, 250x250 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Sgr y Cwsmeriaid ar gyfartaledd:
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
 
Darllen Adolygiadau...
Mae'r llyn wedi rhewi ac mae yna gyffro mawr wrth i'r teulu fentro sglefrio ar yr iâ. Mae Bedwyr a Dwynwen yn edrych ymlaen yn fawr at gael mynd i sglefrio. Ond dyw Siwan, eu chwaer fach, ddim mor frwd; mae hi'n ofni y bydd hi'n disgyn ac yn brifo. Tybed a fydd Siwan yn ddigon dewr i fentro sglefrio? Addasiad Cymraeg o 'Bella Gets her Skates'.

The little family are excited about going skating on the frozen lake. Bedwyr and Dwynwen look forward to the experience. But their little sister, Siwan, isn't as eager; she's scared that she'll fall and hurt herself. Will Siwan pluck up the courage to go skating? A Welsh adaptation of 'Bella Gets Her Skates'.
Dyma lyfr sydd yn tynnu sylw yn syth wrth ei weld oherwydd y clawr mawr lliwgar a disglair sydd iddo. Llyfr stori i blant cynradd ydyw am deulu o gwningod bach sydd u bryd ar fynd i sglefrio. Wel, mae hynnyn wir am y rhan fwyaf or teulu, beth bynnag! Mae Dadi Cwningen, fel y rhan fwyaf o dadau, wedi bathu enwau dwl iw blant - Bedwyr Brysio, Dwynwen Daclus a Siwan Ddim-yn-Siwr. Fel y gallwch ddychmygu, maer ffugenwau hyn yn adlewyrchu cymeriadaur cwningod bach, a chawn weld eu hymateb wrth ymuno hwy am ddiwrnod pan fyddant yn mynd i sglefrio. Maer stori yn hyfryd, ar paragraffau wedi eu dosbarthu ar wahanol dudalennau, ar lluniau tudalen gyfan yn ychwanegu llawer ir stori. Bydd y plant wrth eu bodd!

Ond yn ychwanegol at y stori amlwg sydd yma, ceir cyfle (i rai sydd yn dymuno gwneud hynny!) i drafod y gwahanol bersonoliaethau gydar plant, au gwahanol ffyrdd o ymdopi gyda bywyd. Maer trawsnewidiad o Siwan Ddim-yn-Siwr i Siwan Sglefrio yn hyfryd, ac yn gyfle i sn am hyder a gallu. Byddain addas iawn mewn ambell ystafell ddosbarth ir perwyl hwn.

Prysor Mason Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Rhoddodd Nia Lowri Jones o Wrecsam i'r teitl yma ac ysgrifennodd:
"Llyfr traddodiadol wedi'i addasu gan Elin Meek yw Siwan yn Mynd i Sglefrio. Maen llyfr clawr caled, syn llawn lluniau lliwgar er mwyn gwneud y stori'n fyw yn eich dychymyg. Maer ffont yn glir ac yn ddigon hawdd iw darllen. Mae Bedwyr a Dwynwen yn edrych ymlaen at fentro sglefrio ar yr i, ond mae Siwan, y chwaer fach, yn ofni cael ei gadael ar l am nad yw hi eisiau disgyn a brifo. Erbyn diwedd y stori mae Siwan yn wynebu eu hofnau er mwyn cymryd rhan yn y gweithgaredd. Mae'r llyfr yn cynnwys stori ddiddorol, ystyrlon a bydd eich plant yn siŵr o'i mwynhau. Maer iaith yn syml ac yn ddealladwy i bob plentyn ac yn rhoi'r cyfle iddynt ddatblygu eu sgiliau gwrando, canolbwyntio a meddwl. Maer stori'n cynnwys neges gudd er mwyn i'r plant ddysgu gwers heb iddyn nhw sylwi, sy'n ymwneud 'u hunanhyder. "
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Caneuon i Blant - ...
 
£8.99
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Cyfres Cam-Wrth-Gam - ...
Patience Coster
£2.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch