Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Geiriau Gorfoledd a Galar
ISBN: 9781843238201 (1843238209)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan D. Geraint Lewis Fformat: Clawr Caled, 190x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddarnau o lenyddiaeth, rhai wedi eu cyfansoddi'n wreiddiol yn Gymraeg, eraill wedi eu cyfieithu o ieithoedd eraill, yn arbennig ar gyfer yr achlysuron pwysig hynny ym mywydau pob un. Mae'r gyfrol yn cynnwys pytiau addas i'w darllen neu i'w rhoi mewn cerdyn adeg geni, priodi a marw. Cyhoeddwyd gyntaf Mai 2007. Argraffiad newydd ar gael (clawr meddal): ISBN 9781785620744.

An anthology of poems, some original Welsh compositions, and others translated from other languages. They are all linked to those momentous occasions in a lifetime - birth, marriage and death. The selections in this volume are suitable for readings in a service, or as quotes to write in a card. First published in May 2007. New edition (paperback) available: ISBN 9781785620744.
Dydi teitl y gyfrol hon, Geiriau Gorfoledd a Galar, serch ei addasrwydd, ddim yn do i’r cyfan a geir rhwng y cloriau. Fel yr awgryma’r ddalen gynnwys, mae yma hefyd ddarnau addas ar gyfer byw rhwng y ddau eithaf. Fe’i cyhoeddwyd i gwrdd â gofyn penodol. Un bwriad oedd cael casgliad o ddyfyniadau y gellid eu darllen yn gyhoeddus – mewn priodas neu angladd, dyweder. Yr amcan arall oedd cael cyfrol o farddoniaeth a rhyddiaith y gallai darllenydd unigol frig-bori ynddi yn ôl ei ffansi neu i gwrdd â’i brofiad. Mae yma hefyd ddyfyniadau byrion y gellid eu hysgrifennu ar gerdyn cyfarch. Dydi rhoi ar gerdyn yr hyn sydd yn y galon ddim yn hawdd bob tro.

Serch bod y deunydd, o anghenraid, yn ddyddiedig, mae hi’n gyfrol gwbl gyfoes. Dydi’r dyfyniadau ddim yn benodol grefyddol na Christnogol. I fod yn gyfoes, da o beth ydi hynny. Nid mewn ieithwedd felly mae pobl, bellach, yn mynegi’u profiadau. A phrun bynnag, mae yna gawodydd o weddïau a myfyrdodau Cristnogol mewn print – heb sôn am Feibl William Morgan. O orfod, mae ôl traul ar ambell ddyfyniad: gweithiau rhai o’n beirdd mwyaf adnabyddus, ambell emyn, geiriau Henry Scott Holland, ‘Dydy marw’n ddim . . . (sy’n groes i’r graen, weithiau, i rai a gollodd anwyliaid) a rhai o ddoethinebau’r hen fyd. O’m rhan fy hun, cefais dri chwarter y gyfrol yn hyfryd o newydd.

Roedd y cyfoeth a geir rhwng y cloriau yn haeddu dillad parch a rhaid canmol y cyhoeddwyr, Gwasg Gomer, am gyfrol hynod o hardd. Hoffais y gofod a roddwyd i bob dyfyniad a chreu’r argraff ei bod hi’n gyfrol i hamddena drwyddi a myfyrio uwchben ei chynnwys. Serch bod yma rai darnau, chwedl y Golygydd, ‘sy’n ysgytwol o anghysurus’, mae hi’n gyfrol erchwyn gwely ar lawer ystyr ac yn un y gellid ei gosod, heb betruster, ar fwrdd coffi.

Dim ond ‘llyfrbryf o ieithgi a chwilotwr o fri’, chwedl tudalen gefn y siaced lwch, a allasai fod wedi lloffa cyfrol fel hon a’i golygu mor gymen. Diolch i D. Geraint Lewis am gymwynas arall i'w ddarllenwyr.

Harri Parri

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Ynys-y-bŵl, Morgannwg, yw D. Geraint Lewis. Llyfrgellydd ydyw o ran ei alwedigaeth; gwnaeth gyfraniad enfawr i'n diwylliant yn ei fywyd proffesiynol ac fel aelod o rai o gyrff llywodraethol Cymru – yn arbennig felly Cyngor Llyfrau Cymru. Ers blynyddoedd, bu'n byw a gweithio yng Ngheredigion; mae ef a'i wraig Delyth yn byw yn Llangwyryfon ger Aberystwyth.
Mae Geraint yn awdur toreithiog ac mae ei weithiau niferus yn cynnwys geiriaduron, llyfrau gramadeg a chasgliadau diddorol ac amrywiol sy'n torri tir newydd yn y Gymraeg, gan gynnwys cyfrol o ganeuon gwerin, casgliad o garolau a llyfr o ffeithiau unigryw. Yn ogystal â bod yn llyfrbryf o ieithgi a chwilotwr o fri, y mae hefyd yn gerddor da ac yn ei amser hamdden bydd yn mwynhau canu'r corn Ffrengig.
Gwybodaeth Bellach:
Tybed sawl gwaith y cawsoch chi drafferth dod o hyd i'r peth iawn i'w ddweud ar achlysur arbennig? Dyna brofiad pob un ohonom ar ryw adeg neu’i gilydd, mae’n siŵr: sut mae mynegi llawenydd ar adegau o orfoleddu, cydlawenhau a dathlu; a mynegi tristwch ar adegau o rannu gofid, galar ac ansicrwydd? Sut wedyn y mae cynnig gobaith a chysur ar adegau pan fydd angen annog eraill i ddal ati? Yn y casgliad unigryw hwn o farddoniaeth a rhyddiaith, mae modd dod o hyd i'r union air a'r union deimlad ar gyfer pob cam ar hyd siwrnai bywyd – ‘o gri ein geni hyd ein holaf gŵyn’.
Dyma gyfrol anhepgorol i rai sy'n cymryd rhan mewn achlysuron cyhoeddus – pan fydd galw ar rywun i ddweud gair doeth mewn bedydd, priodas neu angladd, mewn parti pen-blwydd arbennig neu ar adeg ymddeol. Mae yma hefyd ddigonedd o ddyfyniadau priodol i'w hysgrifennu ar gerdyn – geiriau o gadernid, o lawenydd ac o gysur ar gyfer holl droeon mawr bywyd.
Ond cewch rhwng y cloriau hyn hefyd drysorau i dreulio orig dawel ar eich pen eich hun yn eu cwmni. Yn wir, unrhyw adeg y bydd arnoch angen gair yn ei bryd – boed ar achlysur mawr cyhoeddus neu mewn ennyd bersonol – dyma’r llyfr i chi.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer
 
£4.95
 
Prynwch
Ffydd, Gobaith, Cariad
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Hoff Gerddi Serch Cymru
 
£7.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch