Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Geiriau Gorfoledd a Galar
ISBN: 9781843238201 (1843238209)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2010
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan D. Geraint Lewis Fformat: Clawr Caled, 190x130 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £9.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddarnau o lenyddiaeth, rhai wedi eu cyfansoddi'n wreiddiol yn Gymraeg, eraill wedi eu cyfieithu o ieithoedd eraill, yn arbennig ar gyfer yr achlysuron pwysig hynny ym mywydau pob un. Mae'r gyfrol yn cynnwys pytiau addas i'w darllen neu i'w rhoi mewn cerdyn adeg geni, priodi a marw. Cyhoeddwyd gyntaf Mai 2007. Argraffiad newydd ar gael (clawr meddal): ISBN 9781785620744.

An anthology of poems, some original Welsh compositions, and others translated from other languages. They are all linked to those momentous occasions in a lifetime - birth, marriage and death. The selections in this volume are suitable for readings in a service, or as quotes to write in a card. First published in May 2007. New edition (paperback) available: ISBN 9781785620744.
Dydi teitl y gyfrol hon, Geiriau Gorfoledd a Galar, serch ei addasrwydd, ddim yn do ir cyfan a geir rhwng y cloriau. Fel yr awgrymar ddalen gynnwys, mae yma hefyd ddarnau addas ar gyfer byw rhwng y ddau eithaf. Fei cyhoeddwyd i gwrdd gofyn penodol. Un bwriad oedd cael casgliad o ddyfyniadau y gellid eu darllen yn gyhoeddus – mewn priodas neu angladd, dyweder. Yr amcan arall oedd cael cyfrol o farddoniaeth a rhyddiaith y gallai darllenydd unigol frig-bori ynddi yn l ei ffansi neu i gwrdd i brofiad. Mae yma hefyd ddyfyniadau byrion y gellid eu hysgrifennu ar gerdyn cyfarch. Dydi rhoi ar gerdyn yr hyn sydd yn y galon ddim yn hawdd bob tro.

Serch bod y deunydd, o anghenraid, yn ddyddiedig, mae hin gyfrol gwbl gyfoes. Dydir dyfyniadau ddim yn benodol grefyddol na Christnogol. I fod yn gyfoes, da o beth ydi hynny. Nid mewn ieithwedd felly mae pobl, bellach, yn mynegiu profiadau. A phrun bynnag, mae yna gawodydd o weddau a myfyrdodau Cristnogol mewn print – heb sn am Feibl William Morgan. O orfod, mae l traul ar ambell ddyfyniad: gweithiau rhai on beirdd mwyaf adnabyddus, ambell emyn, geiriau Henry Scott Holland, Dydy marwn ddim . . . (syn groes ir graen, weithiau, i rai a gollodd anwyliaid) a rhai o ddoethinebaur hen fyd. Om rhan fy hun, cefais dri chwarter y gyfrol yn hyfryd o newydd.

Roedd y cyfoeth a geir rhwng y cloriau yn haeddu dillad parch a rhaid canmol y cyhoeddwyr, Gwasg Gomer, am gyfrol hynod o hardd. Hoffais y gofod a roddwyd i bob dyfyniad a chreur argraff ei bod hin gyfrol i hamddena drwyddi a myfyrio uwchben ei chynnwys. Serch bod yma rai darnau, chwedl y Golygydd, syn ysgytwol o anghysurus, mae hin gyfrol erchwyn gwely ar lawer ystyr ac yn un y gellid ei gosod, heb betruster, ar fwrdd coffi.

Dim ond llyfrbryf o ieithgi a chwilotwr o fri, chwedl tudalen gefn y siaced lwch, a allasai fod wedi lloffa cyfrol fel hon ai golygu mor gymen. Diolch i D. Geraint Lewis am gymwynas arall i'w ddarllenwyr.

Harri Parri

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Brodor o Ynys-y-bŵl, Morgannwg, yw D. Geraint Lewis. Llyfrgellydd ydyw o ran ei alwedigaeth; gwnaeth gyfraniad enfawr i'n diwylliant yn ei fywyd proffesiynol ac fel aelod o rai o gyrff llywodraethol Cymru yn arbennig felly Cyngor Llyfrau Cymru. Ers blynyddoedd, bu'n byw a gweithio yng Ngheredigion; mae ef a'i wraig Delyth yn byw yn Llangwyryfon ger Aberystwyth.
Mae Geraint yn awdur toreithiog ac mae ei weithiau niferus yn cynnwys geiriaduron, llyfrau gramadeg a chasgliadau diddorol ac amrywiol sy'n torri tir newydd yn y Gymraeg, gan gynnwys cyfrol o ganeuon gwerin, casgliad o garolau a llyfr o ffeithiau unigryw. Yn ogystal bod yn llyfrbryf o ieithgi a chwilotwr o fri, y mae hefyd yn gerddor da ac yn ei amser hamdden bydd yn mwynhau canu'r corn Ffrengig.
Gwybodaeth Bellach:
Tybed sawl gwaith y cawsoch chi drafferth dod o hyd i'r peth iawn i'w ddweud ar achlysur arbennig? Dyna brofiad pob un ohonom ar ryw adeg neui gilydd, maen siŵr: sut mae mynegi llawenydd ar adegau o orfoleddu, cydlawenhau a dathlu; a mynegi tristwch ar adegau o rannu gofid, galar ac ansicrwydd? Sut wedyn y mae cynnig gobaith a chysur ar adegau pan fydd angen annog eraill i ddal ati? Yn y casgliad unigryw hwn o farddoniaeth a rhyddiaith, mae modd dod o hyd i'r union air a'r union deimlad ar gyfer pob cam ar hyd siwrnai bywyd o gri ein geni hyd ein holaf gŵyn.
Dyma gyfrol anhepgorol i rai sy'n cymryd rhan mewn achlysuron cyhoeddus pan fydd galw ar rywun i ddweud gair doeth mewn bedydd, priodas neu angladd, mewn parti pen-blwydd arbennig neu ar adeg ymddeol. Mae yma hefyd ddigonedd o ddyfyniadau priodol i'w hysgrifennu ar gerdyn geiriau o gadernid, o lawenydd ac o gysur ar gyfer holl droeon mawr bywyd.
Ond cewch rhwng y cloriau hyn hefyd drysorau i dreulio orig dawel ar eich pen eich hun yn eu cwmni. Yn wir, unrhyw adeg y bydd arnoch angen gair yn ei bryd boed ar achlysur mawr cyhoeddus neu mewn ennyd bersonol dymar llyfr i chi.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
J.R. a'r 'Mannau Dirgel'
Gwyn Erfyl
£1.00
Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer
 
£4.95
 
Prynwch
Ffydd, Gobaith, Cariad
Llwyd Owen
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dan Bwysau
John Alwyn Griffiths
£8.50
 
Prynwch
Saesneg
Head in the Clouds - ...
Boyd Clack
£10.00
 
Prynwch
Plant
Caffi Merelli
G. R. Gemin
£7.99
 
Prynwch