Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Eira Mân, Eira Mawr
Gareth F. Williams
ISBN: 9781843238294 (1843238292)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x128 mm, 336 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £6.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel iasoer ar gyfer yr arddegau, wedi'i lleoli mewn tref fechan ar arfordir Gwynedd. Pur anaml y ceir Nadolig gwyn yno gan fod y dref mor agos i'r môr. Ond eleni, daw'r eira yn annisgwyl cyn i neb fedru dianc o'r dref. Enillydd Gwobr Tir na n-Og 2008.

A spine-chilling novel for teenagers, set in a small coastal town in Gwynedd. They never have a white Christmas as it's so close to the sea. But this year, the snow comes suddenly before anyone has a chance to escape. Tir na n-Og Award winner 2008.
Sedre! Eich plant . . . eich plant chi!

Geiriau a lefarwyd ugain mlynedd yn l ond syn parhau i daflu cysgod ar dref arfordirol Aberllechi ai thrigolion. Mae hon yn nofel arswydus a medrus syn dangos bod canlyniad i bob gweithred a bod y canlyniadau hynny weithiaun gallu bod yn ddychrynllyd. Prin y byddai Anna, Marc ac Ows Bach wedi meddwl y byddair daith adref or dafarn un noswyl Nadolig o eira yn newid eu bywydau am byth.

Adroddir yr hanes yma drwy lygaid nifer o drigolion Aberllechi. Un peth sydd yn eu cysylltu i gilydd ywr ffaith eu bod oll yn cael eu heffeithio gan rywbeth neu rywun sydd yn eu dychryn. Mae gan rai or cymeriadau hyn fwy o atebion nai gilydd, ac fel darllenwyr, cawn ein tywys trwy eu profiadau ofnus er mwyn i ninnau wybod beth syn llechu yn y cysgodion.

Byddai galw hon yn nofel ysbryd neu arswyd yn unig yn gwneud cam hi; mae hon yn nofel seicolegol gelfydd syn dangos effaith gweithredoedd ar euogrwydd a ddaw yn eu sgil. Mae Eira Mn, Eira Mawr yn difyrru ac yn gafael yn y darllenydd wrth ei ddychryn ar yr un pryd. Anodd iawn oedd rhoir nofel i lawr wrth i mi gael fy nhaflun ddyfnach i ddigwyddiadau un gaeaf yn Aberllechi. Yn sicr, mae hon yn chwip o nofel a fyddain apelio at oedolion yn ogystal ag arddegwyr hŷn.

O ganlyniad i iaith ffraeth y nofel ynghyd rhai agweddau or cynnwys, byddwn yn awgrymu mai nofel ar gyfer plant hŷn yw hon ac nid i rai CA3/12+. Oherwydd ei lleoliad daearyddol, mae elfen dafodieithol y ddeialog yn gryf iawn a bydd angen gafael dda ar yr iaith er mwyn gwerthfawrogir nofel yn llawn. Serch hynny, mae hon yn nofel dreiddgar a chelfydd a fyddain apelio at bawb syn mwynhau cyffro a thensiwn. Cofiwch chi – efallai nad ywn nofel iw darllen ar noson dywyll ar eich pen eich hun!

Sioned Mair Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Yn feistr ar gynllunio ac adeiladu chwilfrydedd y darllenydd, maer storwr dawnus Gareth F. Williams yn treiddion ddwfn i feddyliau ei gymeriadau yn Eira Mn, Eira Mawr. Cafodd yr awdur ei fagu yn nhref Porthmadog ger y mr, a phwy a ŵyr nad ywr cefndir hwn wedi ei sbarduno i lunior nofel wych hon i bobl ifanc.
Gwybodaeth Bellach:
Eira mn y meddyg

Mae celf yn medru bod yn therapi da i sawl afiechyd, medden nhw, ac mae arlunydd clawr Eira Mn, Eira Mawr, sef y meddyg Dr Rhys Bevan Jones, yn gwybod hynnyn iawn. Ar hyn o bryd maen hyfforddi i fod yn seiciatrydd, swydd y bu ei dad ynddi hefyd tan iddo ymddeol. Ond mae gan Rhys, syn enedigol o Landysul ac yn byw bellach yng Nghaerdydd, ddiddordeb mawr iawn yn y berthynas rhwng seiciatreg ar byd gweledol. Cymaint ywr diddordeb hwnnw fel y bu iddo benderfynu astudio Celf yn llawn amser ym Mhrifysgol Kingston, Llundain cyn troi yn l i gwblhau ei hyfforddiant fel seiciatrydd yn Ysbytyr Eglwys Newydd. Drwy edrych yn fanwl ar glawr nofel ddiweddara Gareth F. Williams yng nghyfres Whap! a gyhoeddir gan Wasg Gomer, fe welir dawn treiddgar yr arlunydd yn dehongli cynnwys y llyfr.

Lleolir y stori arswyd mewn tref fechan ar arfordir Gwynedd a phur anaml y ceir Nadolig gwyn yno. Mae hyn yn siom i drigolion ieuengaf y dref ac am ryw reswm mae gan genhedlaeth eu rhieni reswm dros ofni gweld eira ar ddydd Nadolig. Os ydywn bygwth eira, byddain well ganddyn nhw fynd oddi cartref dros yr Ŵyl i Fflorida, y Bahamas neu rywle. Fe ddigwyddodd rhywbeth flynyddoedd yn l, rhywbeth erchyll yr oedden nhwn gyfrifol amdano ac mae hyn yn taflu cysgod oeraidd dros y presennol. Ond fe ddawr eira yn annisgwyl eleni cyn i neb fedru dianc or dref.
Diweddarwyd ar 15 Mehefin 2009
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Cyfres Nabod: 2. Gwenwch!
Nia Parry
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 36 Hanas ...
Bethan Gwanas
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Cylchoedd
Siân Northey
£8.00
 
Prynwch
Saesneg
Just so You Know
Various/Amrywiol
£9.99
 
Prynwch
Plant
Sw Sara Mai
Casia Wiliam
£5.99
 
Prynwch