Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tyllau
Louis Sachar
ISBN: 9781843238409 (1843238403)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Ioan Kidd.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x127 mm, 288 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (71.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Holes gan Louis Sachar, a oedd yn un o'r goreuon yn y BBC Big Read Top 100. Clasur o nofel a fydd yn cynnig cyfoeth i'r darllenydd hen ac ifanc.

A Welsh translation of Holes by Louis Sachar, originally voted one of the best in the BBC Big Read Top 100. A novel sure to appeal to all readers, young and old.
Mae Stanley Yelnats wedi'i gyhuddo ar gam o ddwyn pr o sgidiau. Oherwydd hyn, mae en cael ei anfon i Wersyll Glaslyn. Nid Stanley sydd ar fai, mae e ai deulu wedi bod yn anlwcus ers blynyddoedd lawer. Ond, mae ymweliad r gwersyll rhyfedd hwn yn atgyfnerthu cymeriad Stanley ac yn newid ei fywyd am byth.

Mae addasiad Ioan Kidd o nofel Louis Sachar yn dal sylwr darllenydd or dechrau un. Maer dirgelwch a berthyn i Wersyll Glaslyn yn eich gyrru i wibio drwyr penodau. Caiff y darllenydd gyfle i ddeall teithi meddwl y prif gymeriad ac ymdreiddion llwyr iw fyd. Mae cyfosod realiti bob dydd a straeon swreal yn cynnig cydbwysedd braf ir nofel.

Yr hyn sydd fwyaf trawiadol am y nofel yw ei symlrwydd hi. Mae yma weledigaeth ln a thwt gydag uniongyrchedd y dweud yn taro dyn dro ar l tro. Maer stori'n dynn, yn debyg i hen alegorau, ac eton gwbl fodern.

Yn ddi-os, dyma nofel syn dangos datblygiad cymeriad, yn dangos mewn modd cynnil sut mae cyfeillgarwch yn cael ei ffurfio a sut mae modd gwneud y gorau o sefyllfa wael. Nofel syn tanlinellu anghyfiawnderau yn ogystal dangos sut mae dycnwch a dyfalbarhad yn gallu sicrhau canlyniadau. Yn fwy na dim, er mai nofel gryno a phwrpasol yw hon, heb unrhyw emosiwn, bron; dyma lyfr fydd yn gadael ei l ar bob un darllenydd am ei fod yn cyffwrdd r gwirionedd.

Catrin Dafydd

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Twll o le!

Mae yna ambell i nofel syn serio ar y cof gan ddylanwadu ar y darllenydd. Un or rheiny yw Holes gan yr Americanwr Louis Sachar, teitl a bleidleisiwyd rai blynyddoedd yn l ymysg llyfrau dethol y BBC Big Read Top 100. Wedi ei throsi i ffilm Disney ai chyfieithu i nifer o ieithoedd, mae Gwasg Gomer newydd gyhoeddi Tyllau, y fersiwn Cymraeg gan Ioan Kidd.

Texas chwilboeth ganol haf sbardunodd yr awdur i greur nofel hon nid sefyllfa, plot a chymeriadau arbennig. Yng ngeiriau Louis Sachar, maer lle fel uffern ar y ddaear ym mis Gorffennaf, felly dychmygwch balu twll yn yr haul tanbaid! Er y cefndir estron, syniad Gwersyll Glaslyn oedd y byddai bachgen drwg yn troi yn fachgen da wrth ei orfodi i wneud twll yn y ddaear bob dydd.

Y bachgen dan sylw yn y nofel hon yw Stanley Yelnats ac mae ei deulu ef wedi bod yn anlwcus ers cenedlaethau. Dyw hi ddim yn syndod felly ei fod yn cael ei gyhuddo ar gam o ddwyn ai ddanfon i Wersyll Glaslyn. Rhaid ir bechgyn sydd yno balu twll bob dydd yn y pridd sych a chaled sydd ar wely llyn Glaslyn. Rhaid ir twll fesur pum troedfedd o led a phum troedfedd o ddyfnder. Adeiladu cymeriad ywr nod yn l y Warden. Ond cyn hir, sylweddola Stanley fod llawer mwy iw ddarganfod o dan yr wyneb.

Goroesi ywr prif thema ac fe blethir hanesion am gyn-deidiaur prif gymeriad ir nofel. Dawr melltith a roddwyd ar y teulu hwn iw uchafbwynt ganrif yn ddiweddarach yn hanes Stanley a Zero.
Gall darllenwyr o bob oed gael eu llyncu i mewn ir stori hon syn llawn cynnwrf, difrifoldeb a digrifwch wedi ei hadrodd mewn brawddegau byrion, bachog.

Tan yn ddiweddar, roedd Ioan Kidd o Gaerdydd yn olygydd Ffeil, y rhaglen newyddion i blant ar S4C ac mae ef bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun. Tipyn o dasg felly oedd addasur nofel enwog hon ir Gymraeg, sydd yn l un cylchgrawn yn un o lyfrau goraur ddeng mlynedd diwethaf.

Byd lle mae cyfeillgarwch a chariad yn trechu popeth yw byd Tyllau, ond a fydd darllenwyr yn darganfod eu hunain a chanfod gwell byd wedi ei ddarllen? Pwy a ŵyr? Dyna ddirgelwch a grym nofel dda!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Lol neu Lwc?
Emily Huws
£4.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Mewn Limbo
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Cyfres Pen Dafad: Aminah ...
Gwyneth Glyn
£2.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch