Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Bachgen yn y Môr
Morris Gleitzman
ISBN: 9781843238416 (1843238411)Dyddiad Cyhoeddi Awst 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 195x127 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Addasiad Cymraeg o Boy Overboard. Mae Jamal yn ddwl am bêl-droed a'i freuddwyd fawr yw cael arwain Awstralia i fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd. Mae ei deulu yn rhedeg ysgol ddirgel yn Afghanistan a phan ddaw'r llywodraeth i wybod amdani rhaid dianc o'r wlad. A fydd Jamal a'i deulu'n llwyddo i oroesi a chyrraedd Awstralia? Adargraffiad.

A Welsh adaptation of Boy Overboard by Morris Gleitzman. Jamal is football mad and his dream is to lead the Australian team to victory at the World Cup tournament. Will Jamal and his family succeed to flee from Afghanistan? Reprint; first published in 2007.
Nofel am ddianc yw hon. Y mae Jamal a段 chwaer fach Bibi yn byw yng nghanol helbulon Afghanistan gyda段 ffrwydron tir a段 llywodraeth lwgr sy地 carcharu a cham-drin ei phobl ei hun. Gyda池 fam yn athrawes sy地 cynnal ysgol danddaearol, gyfrinachol, sylweddola池 teulu fod yn rhaid iddyn nhw ffoi. Symuda池 stori地 gyflym a cheir ton ar ol ton o gyffro.

Taith lawn ansicrwydd a dirgelwch sy地 wynebu池 teulu. Adroddir y stori gan Jamal holl ddiniweidrwydd plentyn sydd wedi ffoli ar b麝-droed. Manchester United yw ei dm, a llwydda i ddianc i fyd ffantasi池 b麝 gron dro ar ol tro. Y mae Bibi, ei chwaer fach, yn gymeriad tanllyd a ffraeth. 賎wranda池 cynffon asyn, meddai wrth un, cyn i rywun arall deimlo gwres ei thafod: 塑 llysnafedd o ben-l llyffant. Mae ei hymateb eofn i smyglwyr a lladron yn sicr o beri i池 darllenydd chwerthin ond pryder i蜘 brawd gwarcheidiol, druan. C穗t gwmni dau arall, sef y goroeswr o grwt gwydn, Omar, a池 ferch hirben, Rashida.

Golwg sydd yma ar ddioddefwyr diniwed rhyfel. Ni wyddant pwy yw池 gelynion, ond gwyddant ble mae gobaith. Brwydr y teulu yw ceisio cadw gyda段 gilydd. Dyma stori berthnasol iawn i池 hyn sy'n digwydd yn ein byd ni heddiw, ac mae'n gyfle i bawb weld y cyfan drwy lygaid plentyn. Ydy, mae地 stori afaelgar wedi'i haddasu地 llwyddiannus gan Elin Meek.

Ion Thomas

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
Dianc i wlad arall

Gyda mewnfudo yn bwnc trafod cyson a dadleuol iawn, bydd darllen Bachgen yn y Mr, nofel newydd a gyhoeddir gan Wasg Gomer, yn rhoi cip i池 darllenydd ar fyd lle mae gormes gwleidyddol yn rheoli bywydau pobl gyffredin ac yn eu gorfodi i ddianc. Gwlad Afghanistan yw cefndir y stori hon a addaswyd i池 Gymraeg gan Elin Meek, a dilynwn y ddau blentyn Jamal a Bibi ar eu taith helbulus i ryddid.

Mae mam y ddau blentyn yn rhedeg ysgol ddirgel yn Afghanistan a phan ddaw池 llywodraeth i wybod am hyn, rhaid iddyn nhw ddianc o池 wlad. Awstralia yw gwlad eu breuddwydion, gwlad hapus rhyddid barn, gwlad lle bydd y ddau blentyn yn cael chwarae p麝-droed (roedd hi地 drosedd i ferched wneud hynny yn yr hen wlad). Llwyddodd y ffilm Bend It Like Beckham i agor ein llygaid i ddiwylliant gwahanol a dangos grym crefydd ar fywyd plant. Yn Bachgen yn y Mr mae p麝-droed yn sumbol am y bywyd gwell a breuddwyd fawr Jamal a Bibi yw cael arwain Awstralia i fuddugoliaeth yng nghystadleuaeth Cwpan y Byd. Ond cyn hynny, rhaid iddynt wynebu ffrwydron tir, mr-ladron, stormydd a llofruddwyr. A fyddan nhw地 goroesi? A fyddan nhw地 cyrraedd Awstralia?

Hyd yn oed pan fo池 cwbl yn edrych yn dywyll, rhaid mentro mewn gobaith - dyna un o negeseuon Bachgen yn y Mr, stori antur sy地 cydio o池 cychwyn. Yr ymdrech i oroesi a chadw i fynd ddatgelir drwy enau Jamal, llefarydd y stori, a gwelir y modd y mae personoliathau gwahanol yn ymdopi o dan straen. Dod i adnabod yr hunan a rhoi eraill yn gyntaf welir yn y stori hon sy地 dangos bod rhaid mentro er mwyn achub y bobl rydych chi地 eu caru.

Antur ryfeddol, cyffro mawr, p麝-droed, cymeriadau credadwy, hiwmor dyna gynhwysion Bachgen yn y Mr, nofel gyffrous iawn ag ddi dyfnder ystyr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Scrabble yn Gymraeg
 
£28.99
 
Prynwch
Llinyn Trôns
Bethan Gwanas
£4.95
 
Prynwch
Stad
Guto Dafydd
£8.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch