Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Artemis Gwarth a Chôd Tragwyddoldeb
Eoin Colfer
ISBN: 9781843238454 (1843238454)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Siân Melangell Dafydd.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 368 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £6.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (71.4%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Y trydydd llyfr am y dihiryn Artemis Gwarth. Addasiad o Artemis Fowl and the Eternity Code. Mae Artemis Gwarth wedi llunio cyfrifiadur newydd, pwerus gan ddefnyddio technoleg a ddygwyd oddi wrth y tylwyth teg. Pan mae'r dechnoleg honno yn syrthio i ddwylo'r teicn didostur, Jon Spiro, mae Artemis yn gwybod bod yn rhaid iddo gael y ddyfais yn ôl ...

A Welsh adaptation of Artemis Fowl and the Eternity Code in which the twelve-year-old villain is the most ingenious criminal mastermind in history. Thirteen-year-old criminal mastermind Artemis has constructed a supercomputer from stolen fairy technology. In the wrong hands it could be fatal for humans and fairies alike. But no need to worry, Artemis has a brilliant plan.
Mae Artemis Gwarth a Chd Tragwyddoldeb yn nofel gan yr awdur Eoin Colfer ac yn ddilyniant i'r llyfrau Artemis Gwarth ac Artemis Gwarth ac Antur yr Arctig sydd yn boblogaidd iawn yn Saesneg ac maen nhw hefyd ar gael yn Gymraeg. Mae'r wybodaeth ar gefn y llyfr newydd yn dechrau fel hyn: `1. Mae cyfle bob amser i gyflawni un weithred olaf. 2. Peidiwch byth cheisio cyflawni un weithred olaf beth bynnag fo'r amgylchiadau. Onid ywr cyfan yn swnio'n gyffrous yn barod?

Mae'r prif gymeriad, Artemis Gwarth, yn fachgen ifanc sydd wedi bod i'r Isfyd ble mae'r tylwyth teg yn byw. Heddlu yw rhai o bobl yr Isfyd ac mae ganddyn nhw ynnau ac ati. Ar ddechrau'r stori mae Artemis mewn caffi. Mae ganddo declyn gwyrthiol, sef Llygad y Dydd, sy'n medru gwneud llawer iawn o bethau, ond mae dyn diarth o'r enw Jon Spiro eisiau'r teclyn. Mae yna ffeit, ac mae ffrwydrad mawr yn digwydd, ac yn y cythrwfl mae Artemis yn colli'r teclyn i'r dyn diarth. Ond doedd Artemis ddim i fod i adael i neb arall gael y teclyn. Yn dilyn hyn, mae anhrefn yn yr Isfyd oherwydd bod Artemis wedi colli rheolaeth ar y teclyn.

Sin Melangell Dafydd sydd wedi addasu Artemis Gwarth a Chd Tragwyddoldeb i'r Gymraeg. Mae'n nofel ffantasol ac mae'r iaith yn weddol gymhleth. Rhowch gynnig ar y frawddeg hon: . . . roedd sgan y Llygad am daflegrau gwyliadwriaeth yn mynd i gael tipyn o l effaith. Roedd paramedrau'r chwiliad mor amwys fel bod y Llygad wedi anfon stilwyr yn ddwfn i'r gofod . . . Mewn bywyd bob dydd does dim llawer o bobl yn defnyddio rhai o'r geiriau yma. Rwy'n ddeuddeg oed ac i rywun o'm hoedran i mae'r iaith yn gyffredinol drwy'r llyfr yn dipyn o lond ceg!

Ond dydy hynny ddim yn effeithio ar y stori. Mae'n bosib dilyn cyffro'r stori er gwaethaf yr eirfa anodd. Mae digon yn digwydd i arwain y darllenydd ymlaen, e.e. digwyddiadau anturus. Yn ogystal hyn, fe geir tabl a nodiadau i'ch helpu yng nghefn y llyfr.

Mae gan bob cymeriad ei stori ei hun ac maen nhw'n gymeriadau diddorol. Ymhlith y prif gymeriadau mae Heulwen, Gwesyn, Brwnt, Cwiff a thad Artemis. Mae Heulwen yn un o aelodau pwysicaf heddlu'r Isfyd, ond mae hi'n gallu cyrraedd byd pobl mewn lifft arbennig sydd ddim wedi cael ei ddefnyddio ers canrifoedd. Cwrddodd Artemis Heulwen pan roedd Artemis yn yr Isfyd yn gwneud y teclyn gwyrthiol, Llygad y Dydd, ond dyw Heulwen ddim yn gwybod bod Artemis wedi sleifio allan o'r Isfyd 'r teclyn yn ei feddiant - teclyn fydd yn y diwedd yn beryg bywyd. Mae Gwesyn yn un o ffrindiau gorau Artemis. Ar y dechrau mae Brwnt ar ochr Jon Spiro ond wrth i'r nofel fynd rhagddi, mae'n newid ochr. Mae tad Artemis yn dioddef salwch difrifol, a dyw pŵer Heulwen hyd yn oed ddim yn gallu'i helpu.

Mae cryn dipyn o lyfrau ffantasi da ar gael i bobl ifainc, ac mae hwn yn cymryd ei le yn eu plith. Rwy'n credu bod y llyfr ar gyfer pobl ifanc tua 13–14 oed oherwydd bod yr iaith ychydig yn anodd ei deall. Mae'n llyfr anturus iawn ac yn llyfr i fechgyn a merched fel ei gilydd. Er bod y prif gymeriad yn fachgen, mae yna ferched yn y stori hefyd. Felly mae'n llyfr i unrhyw un sy'n hoffi antur, saethu, gynnau ac ymladd.

Glyn Heddwyn Birtwistle

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Maen rhaid i unrhyw droseddwr ifanc, deallus, syn ceisio troi dalen newydd gofio dwy reol:

1. Mae cyfle bob amser i gyflawni un weithred olaf.
2. Peidiwch byth cheisio cyflawni un weithred olaf, beth bynnag for amgylchiadau.

Mae Artemis Gwarth wedi llunio cyfrifiadur newydd, pwerus gan ddefnyddio technoleg a ddygwyd oddi wrth y tylwyth teg. Pan maer dechnoleg honno yn syrthio i ddwylor teicŵn didostur, Jon Spiro, mae Artemis yn gwybod bod yn rhaid iddo gael y ddyfais yn l neu bydd y canlyniadaun arswydus, i bobl a thylwyth, fel ei gilydd.

Gyda pherygl oi gwmpas ym mhob man, ai warchodwr, Gwesyn, yn wael iawn, mae Artemis yn troi at Gapten Heulwen Pwyll o Heddlur Isfyd am gymorth. Ond a fydd Heulwen yn gallu ymddiried yn Artemis Gwarth, gelyn pennaf y tylwyth?

Beth dybiwch chi ywr ateb?
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Rhyfedd o Fyd
Gareth F. Williams
£6.95
 
Prynwch
Cyfres Cymêrs Cymru: ...
 
£5.95
 
Prynwch
Curig a'r Morlo
Gareth F. Williams
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch