Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Lluniau yn fy Mhen
Amrywiol/Various
ISBN: 9781843238478 (1843238470)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Rhys Bevan JonesAddas i oed 7-9+ neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 210x148 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Blodeugerdd o gerddi i blant 7-11 oed yn seiliedig ar bynciau'r cwricwlwm - ABCh a Chrefydd, Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth, Daearyddiaeth, Gwyddoniaeth, Hanes, Iaith, Mathemateg, a Thechnoleg, Dylunio a Chelf. Ceir cyfraniadau gan nifer o feirdd cyfoes, ac mae lluniadau du a gwyn drwy'r gyfrol.

An anthology of poems for 7-11 year olds based on subjects in the school curriculum - PSE and Religion, Physical Education, Music, Geography, Science, History, Language, Mathematics, and Technology, Art and Design. Includes witty line drawings.
Blodeugerdd o gerddi addysgol sy’n cyflwyno holl bynciau’r cwricwlwm ar ffurf mydr ac odl yw hon ac mae’n cynnwys gwaith gan nifer o feirdd cyfoes ar amrywiaeth eang o ffurfiau. Mae yma gerddi cyfarwydd a rhai llai cyfarwydd, gyda chynnwys addysgol i bob un, felly gobeithio y bydd plant yn dysgu rhywbeth newydd am ‘Aberfan’ a ‘Chysawd yr Haul’ yn ogystal ag am eu ffurfiau barddonol.

Er bod yma amrywiaeth eang o ffurfiau, o’r cerddi caeth i'r haikus symlaf, mae’r cerddi i gyd yn eithaf hawdd eu darllen ac yn delio â phynciau y bydd plant yn gyfarwydd â nhw yn eu gwaith ysgol. O ganlyniad, fe ddylai’r mwyafrif o blant yn yr oedran targed allu deall y cerddi’n gymharol ddidrafferth.

Mae lluniau du a gwyn Rhys Bevan Jones yn ychwanegu llawer mwy at y cerddi nag y mae’r ffurfiau syml yn ei awgrymu, ac mae’r cerddi i gyd wedi’u cyflwyno’n dda – rhai mewn ffyrdd mwy confensiynol na’i gilydd. Dyma enghraifft dda iawn o ‘joined-up thinking’ sy’n galluogi plant i ddysgu nifer o bethau ar yr un pryd, ac mae digon o hiwmor yn y cerddi i sicrhau y byddant yn mwynhau eu hunain wrth wneud hynny.

Iwan Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatâd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ffris yr Wyddor
 
£4.20
 
Prynwch
Sut i Loywi Adeg y Nadolig
Val Edgar
£16.50
 
Prynwch
Os Hoffech Wybod ... a ...
Dic Jones
£9.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch