Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Wedodd e 'Na?! Doethineb a Doniolwch Plant
Richard Thomas
ISBN: 9781843238553 (1843238551)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 149x105 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Casgliad o ddywediadau doniol gan blant.

An anthology of humorous anecdotes by children.
Yn sicr mae na rywbeth arbennig ym mhridd ardal Aberteifi syn meithrin pobl i fod u clustiau yn agos ir ddaear. Ymhlith nifer o enwogion sydd wedi cyfrannu ir bwrlwm o ddiwylliant mae yna ambell i filfeddyg. Yn eu plith mae Wyn Lewis, arweinydd hynaws cr enwog Ar l Tri, ac awdur y gyfrol hon, sef Richard Thomas neu Dic y Fet.

Rydym eisoes wedi blasu a mwynhau ei hunangofiant ac yn awr cawn fodior llyfryn hwn syn croniclo dywediadau naturiol a diniwed plant. Hawdd canfod or dechrau fod yr awdur yn un syn hoffi eu cwmni ac yn medru cyfathrebun rhwydd ac effeithiol hwy. Gwyddom i gyd am y profiad o deimlon anghyfforddus pan fydd plant yn dweud yr hyn fyddain well ei gelu. Enghraifft ddoniol o hyn ywr diwrnod pan mae James, mab yr awdur, yn ateb y drws i ryw ffermwr oedd angen gweld ei dad. Hwnnw ar y pryd yn weddol wyllt ei dymer ac yn ddiamynedd oherwydd bod y mower yn chware lan. Ateb diniwed James i gwestiwn diniwed y ffermwr oedd: Ma dad rownd tu l ir tŷ yn cicor mower.

Fel cyn-brifathrawes, gwn yn iawn nad ydym i fod i wahaniaethu rhwng plant i gilydd, ond rhaid cyfaddef yn onest fod plant ffermydd yn dipyn mwy gwreiddiol, ac roedd Dic y Fet wrth ei fodd yn cwrdd 'r rhain ar y ffermydd wrth gyflawni ei waith. Pa ryfedd, felly, fod llawer ohonynt yn edrych ar yr ysgol fel carchar oi gymharu rhyddid bywyd fferm? Dyfynnir Cn Brychan gan Dic Jones yn y cyswllt hwn: Pwy adael Ffan o naw tan dri / A neb i chwarae gyda hi? Digon gwir.

Wrth gwrs, mae sefyllfa ysgol yn fan da i brofi diniweidrwydd plant ar eu gorau. Dyma enghraifft o athrawes yn dysgur plant i enwir llefydd lle roedd pobl yn byw, e.e. y frenhines yn ei phalas, y ceffyl yn ei stabal ac yna gofyn ble roedd y titw tomos yn byw? Daeth yr ateb cywir: yn y nyth. Heb oedi eiliad dyma fachgen yn gweiddi: Paid bod yn dwp, ychan, y Gweilch syn byw yn Neath.

Nid wyf am ddyfynnun ormodol or gyfrol rhag ofn i mi ddatgelu gormod a mynd r blas oddi arni, ond gallaf eich sicrhau fy mod wedi mwynhau ei bodio a'i bod yn werth ei gadael ar ambell i fwrdd coffi. Cewch lond bol o chwerthin ac ni fyddwch yn hir yn mynd drwyddi.

Bron yn niwedd y llyfr maer awdur yn datgelu'r hyn syn bwysig iddo fe yn y pen draw: Er mor bwysig ywr iaith i fi, y peth mwyaf pwysig yw bod y Sais bach ar Cymro bach yn tyfu lan gydai gilydd ar Sais yn integreiddio ac yn barod i siarad yr iaith, a bod y Cymro ac ef yn gallu bod yn ffrindiau gorau am byth. Does dim dwywaith fod plant yn hollbwysig i Dic y Fet, a dewisodd gyflwynor gyfrol i blant bach Malawi, syn llawer llai ffodus na phlant bach Cymru.

Beti Griffiths

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Anglesey and Its Coastal ...
Mike Smylie
£4.50
 
Prynwch
Anglesey from the Sea - ...
Margaret Hughes
£4.50
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch