Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Fy Hanes i: Y Newyn – Dyddiadur Phyllis McCormack, Iwerddon 1845–1847
Carol Drinkwater
ISBN: 9781843238836 (1843238837)Dyddiad Cyhoeddi Mawrth 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 180x130 mm, 208 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Drwy ddyddiadur Phyllis McCormack, 1845-1847, datgelir y creulondeb a'r poen ddioddefodd pobl Iwerddon wedi i'r cnwd tatws fethu gan achosi newyn enfawr. Addasiad Cymraeg o The Hunger. Dyma seithfed teitl y gyfres, Fy Hanes i.

Phyllis McCormack's diary reveals the horror and trauma suffered by the Irish people during the potato famine years. First published in English in the My Story series; a Welsh adaptation of The Hunger.
Or Nefoedd, mae hyn yn wych! Llyfr yn llawn o dudalennau gwag, a phob tudalen yn rhydd i mi gael gwneud beth bynnag rwyf i ei eisiau arnyn nhw dyma ddechrau dyddiadur Phyllis McCormack, neu Phylly fel y maen cael ei hadnabod. Dechrau bywiog gan ferch ifanc heb ofidiau ac yn llawn breuddwydion ydyw. Er hyn, buan y tryr breuddwydion yn hunllefau wrth ir newyn, a gaiff ei achosi gan fethiant y cnwd tatws, gydio yn ei hardal ac yn ei theulu.

Trwy dudalennau ei dyddiadur, cawn weld sut mae Phylly yn ymdopi gydar newyn o safbwynt personol ac effaith y newyn enbyd ar wlad gyfan. Gwelwn ni hi yn tyfu ac yn aeddfedu dros nos, dim ond er mwyn goroesi. Cefndir hanesyddol sydd ir dyddiadur, ond nid ryw hanes sych a diflas dawr cyfnod yn fyw wrth ddarllen.

Byddair dyddiadur yn apelio at ferched yn bennaf, gan mai merch ywr prif gymeriad ond, er hyn, byddair digwyddiadau yn addas i bawb! Gan fod y digwyddiadau wedi'u hysgrifennu o safbwynt Phylly, rydym yn dod iw hadnabod yn dda iawn ac yn cydymdeimlo'n fawr gydai sefyllfa. Stori deimladwy sy'n bendant yn werth ei darllen.

Gail Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Fy Hanes i: Streic - ...
Eigra Lewis Roberts
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch