Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Glaw a Hindda
Jenny Ogwen
ISBN: 9781843238850 (1843238853)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Pris Llawn: £7.99 
Ein Pris: £3.00 
Rydych yn Arbed: £4.99 (62.5%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Stori liwgar ac afieithus y gyflwynwraig adnabyddus, Jenny Ogwen. Yn cynnwys hanesion difyr am ei gyrfa ym myd y cyfryngau - fel cyflwynwraig ar 'Siôn a Siân', fel actores ar raglenni i blant ac i ddysgwyr, a'i phrofiadau wrth gyflwyno'r tywydd. Mae'r hunangofiant yn frith o dafodiaith hyfryd ac unigryw Sir Benfro.

The autobiography of the former S4C weather presenter, Jenny Ogwen. Includes interesting anecdotes of her experiences with the media.
Fe fyddwn fel arfer yn meddwl am Jenny Ogwen fel un o gyflwynwyr tywydd mwyaf enwog a phoblogaidd S4C, yn cyfleu rhagolygon hinsoddol iw chynulleidfa yn ei thafodiaith fwyn, hyfryd, gan siarad yn naturiol fel petai eich hoff gymdoges wedi galw mewn i roir rhagolygon. Dymar arddull syn nodweddu ei hunangofiant, Glaw a Hindda, hefyd. Nid yn unig maer hanesion yn llifo fel sgwrs dros baned ond fel mae Jenny ei hun yn dweud: Maer llyfr wedii sgrifennu fel wdw in siarad gan iwso geire fel gili (gilydd) a getre (gartref) a byth yn treiglo yn Crymych.

Efallai y bydd rhai yn disgwyl ir gyfrol hon ganolbwyntio ar fywyd yn y cyfryngau a bod yn seleb mewn partis yn y brifddinas, ond mae ei gwreiddiau yn y Gorllewin yn bwysig i Jenny ac mae bron hanner y llyfr yn trafod ei chefndir yn Sir Benfro cyn i ni gyrraedd Caerdydd a dyddiau arloesol teledu Cymraeg yn stiwdios TWW ym Mhontcanna.

Nid ywn syndod ir ferch benfelen o Grymych feithrin yr asbri i ganu ac actio yn y West End tra oedd yn yr ysgol. Nid syndod ychwaith, o weld y lluniau niferus o albwm Jenny, iddi ennill teitl Miss Pembrokeshire 1961 a Miss Norvic yn Llundain pan aeth llond bws o Grymych lan ir brifddinas i ddangos eu cefnogaeth.

Daeth cyfnod Sin a Sin Jenny ir rheng flaen ymysg gwylwyr teledu Cymru ac mae yma hanesion difyr am wneud un or sioeau mwyaf poblogaidd a fu ar deledu. Yn seiliedig ar fformiwla o Ganada, cynhyrchwyd dwy gyfres yn Gymraeg cyn bod Mr and Mrs wedi cychwyn yn Saesneg.

Mae teulu yn bwysig iawn i Jen a cheir atgofion lu am berthnasau a dylanwadau cynnar yng Nghrymych. Maen amlwg ir darllenydd mai yn ardal y Preselau y mae ei chalon hyd heddiw, ac maer llyfr hwn yn llawn cymaint o deyrnged ir fro y mae wedi bod yn llysgennad iddi drwy ei gyrfa ag yw o hanes seren y cyfryngau.

Emyr Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Gwybodaeth Bellach:
JENNY OGWEN GLAW A HINDDA

Mae Jenny Ogwen, un o bersonoliaethau mwyaf poblogaidd teledu Cymru dros y blynyddoedd, wedi mynd ati i groniclo'i hanesion difyr a phrif ysbrydoliaeth ei bywyd yn ei hunangofiant, Glaw a Hindda. Maer teitl yn dwyn i gof ei chyfnod fel cyflwynydd tywydd enwog S4C; hollol addas felly yw mai o bencadlys y sianel ar 21ain o Dachwedd y caiff y llyfr ei lansio, gydag ail ddigwyddiad ar y 24ain o Dachwedd yn un o hoff leoliadau Jenny, Clwb Golff Trefdraeth, Sir Benfro.

Cawn gipolwg yn y llyfr ar ddatblygiad y diwydiant teledu yn y Deyrnas Unedig. Gyda S4C yn dathlu chwarter canrif oi fodolaeth ac ITV yn dathlu hanner can mlynedd o fodolaeth, cawn ddilyn Jenny ar ei thaith drwy hanes darlledu. Daeth Jennyn enw cyfarwydd wedi iddi gyd-gyflwynor rhaglen Sin a Sin gyda Dai Jones Llanilar. Ar un cyfnod bun gweithio i HTV, BBC, S4C a Thames TV yn Llundain. Er iddi gyfaddef ei bod yn dipyn o gamp jyglor cyfan, fel cyflwynwraig lawrydd, teimlai fod yn rhaid iddi gymryd y gwaith i gyd rhag ofn iddo ddod i ben.

Mae Jenny wedi byw ei bywyd yng ngolwg y cyhoedd; fe gafodd ei blas cyntaf o fyd yr enwogion pan gyfarfu Gregory Peck tra bod y seren hwnnw'n ffilmio Moby Dick yn Abergwaun. Cyfaddefa Jenny iddi fod yn ffan mawr o ffilmiau fyth ers hynny. Fel merch ifanc dwin cofio cael fy nghyfareddu gan wychder y diwydiant ffilm. Fy mreuddwyd wedd i allu nofio fel Esther Williams ac i edrych fel Debbie Reynolds, dywedai dan chwerthin.

Mae hi hefyd yn datgelu ei bod yn dal i edmygu selebs yr A-list. Un oi hoff bynciau i ddechrau sgwrs yw llun ohoni hi a Syr Tom Jones, a gafodd ei argraffu ar fag Anya Hindmarch fel anrheg gan ei phlant ei mab Rhodri Ogwen Williams, y cyflwynydd teledu adnabyddus, ai merch Sara a ddaeth i amlygrwydd ar droad y mileniwm wrth fodelur ffrog enwog wedi ei gwneud o faner y ddraig goch.

Yn ei harddegau cafodd Jenny ei blas cyntaf o serennu pan gafodd ei choronin Miss Norvic Teenager of the Year mewn digwyddiad mawreddog yng Ngwestyr Mayfair yn Llundain. Yn ogystal chael ei llun wedi ei gymryd yn broffesiynol a chwrs modelu yn Asiantaeth Modelu Lucie Clayton, fe enillodd freuddwyd miloedd o ferched sef 21 pr o esgidiau Norvic! Adrodda Jennyr hanes yn y llyfr yn ei dull diymhongar wrth iddi gofio eistedd mewn cerbyd crisial hudol a theimlo fel Sinderela.

Wedd yr achlysur yn ffantastig, meddai. Fe wnes i roi i mewn am y gystadleueth heb lawer o feddwl a bod yn onest. Felly wedd hin sioc i gael heibior rowndiau cynnar yng Nghaerdydd a Bryste a wn in wir methu credur peth pan wnes i ennill. Wedd hin sioc, ond nid hanner cymaint o sioc gweld cyment o wynebe cyfarwydd ac annwyl o Grymych yn y gynulleidfa. Wedd hin hyfryd eu cael nhw yno yn Llunden yn fy nghefnogi.

Mae gwreiddiau Jenny yn Sir Benfro wedi chwarae rhan allweddol yn ei bywyd. Maen gosod gwerth enfawr ar ei pherthynas gydai rhieni ac yn teimlo bod ei magwraeth hapus wedi chwarae rhan flaenllaw yn ei bywyd. Gellir clywed seiniau ac acenion sir enedigol Jenny yn ei llais melfedaidd ac yn wir maer llyfr wedi ei ysgrifennu yn y dafodiaith hon.

Dyna pwy wdw i, esbonia Jenny. Mar llyfr hwn wedi'i sgrifennu fel wdw in siarad, yng Nghymrag Sir Benfro. Maen dafodieth gyfoethog ac yn ddigon hawdd iw ddeall. Mae geirie fel wedd am oedd neu roedd, wn i am roeddwn i neu wer am oer yn frith drwyr llyfr. Os chin stryglan, gwedwch be chin weld a falle daw en gliriach bryd ny. Gobitho ta beth!
Diweddarwyd ar 11 Mawrth 2011
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ddraig Goch, Y
Emlyn Roberts
£6.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 32. Hyd yn Hyn
Gillian Elisa
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch