Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Grav yn ei Eiriau ei Hun
ISBN: 9781843238867 (1843238861)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Golygwyd gan Alun Wyn Bevan Fformat: Clawr Caled, 206x210 mm, 264 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £14.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol hunangofiannol Ray Gravell, y cawr o Fynyddygarreg, wedi'i golygu gan y sylwebydd rygbi ac un o'i gyfeillion, Alun Wyn Bevan. Cyn ei farwolaeth annhymig, roedd Ray Gravell eisoes yn y broses o ysgrifennu ei hunangofiant. Mae'r gyfrol hon yn tynnu oddi ar nifer o ffynonellau gan gynnwys llawysgrif Grav, yn ogystal â thoreth o gyfweliadau radio a theledu.

An autobiographical account of the late Ray Gravell, edited by rugby commentator and one of his close friends, Alun Wyn Bevan. Ray Gravell had started writing his autobiography before his untimely death; this volume includes his recollections, as well as many radio and TV interviews.
Maen anhygoel meddwl bod blwyddyn wedi mynd ers marwr digymar Ray Gravell. Roedd cynlluniau eisoes ar y gweill i gyhoeddi llyfr amdano, ond yn amlwg, oherwydd yr amgylchiadau, mae Grav yn ei eiriau ei hun yn llyfr syn gweld golau dydd mewn ffurf ychydig yn wahanol ir disgwyl.

Mae 'na ddwy ran ir gyfrol: Or Mynydd ir Maes, sef detholiad or cofiant Grav a gyhoeddwyd yn 1986, ac Or Maes ir Mynydd, sef casgliad o erthyglau a sgyrsiau gan Grav rhwng 1987 a 2007. Maen llyfr clawr caled gyda diwyg hyfryd a chasgliad o luniau bendigedig llyfr syn gweddu ir bwrdd coffi y gallwch chi bicio mewn a mas ohono yn l y galw.

Yn naturiol, rygbi yw sylfaen rhan gyntar llyfr, ond ddylai hyn ddim bod yn rhwystr i unrhyw un nad ywn ddilynwr y gm. Nid atgofion or maes chwarae a sn am ganlyniadau a gwrthwynebwyr a geir ond gwead o ddigwyddiadau a phrofiadau fun allweddol i ddylanwadu ar Ray a ffurfior cymeriad oedd yn ymddangos mor ddidaro ar yr wyneb, ond a oedd mewn gwirionedd yn dipyn mwy cymhleth.

Mae nifer or hanesion eisoes yn gyfarwydd darganfod ei dad wedi lladd ei hun ar y mynydd, Carwyn James a Dafydd Iwan yn deffro ymwybyddiaeth Ray oi Gymreictod a chenedlaetholdeb ar ffordd roedd rygbin gyfrwng i wneud ffrindiau ar draws y byd. Ond yr hyn syn ymddangos drwyr tudalennaun gyson yw personoliaeth Grav. Maer ffordd mae'r hanesion yn symud o rygbi i sn am ddt cynta neu Mac y ci a nl ir byd rygbi yn hollol nodweddiadol or ffordd y byddai Grav yn symud o bwnc i bwnc mewn sgwrs fel pilipala yn hedfan o flodyn i flodyn! Cyffyrddiad bach arall ywr ffordd mae Delme Thomas wastad yn cyfeirio ato fel Gfaf i adlewyrchur nam ar ei leferydd a chin gallu clywed Grav yn ei ddynwared.

A dyna fawredd y gyfrol, yn enwedig yr ail hanner syn llawer mwy personol, yn cyfeirio at y cyfnod ar l gwaeledd Grav gyda chlefyd y siwgwr. Mae 'na lot o chwerthin ac mae 'na ddagrau ond y cwbl, fel maer teitl yn awgrymu, yn ei eiriau ei hun mae Grav yno yn y stafell yn siarad! Does dim modd osgoir eironi bod Ray wedi gwella cymaint, a'i fod mor gryf yn feddyliol ac yn edrych mlaen yn ofnadwy at weddill ei fywyd, ac mae 'na ddarnau gwirioneddol deimladwy fel y rhain ymwneud r prifardd Dafydd Rowlands ai fab Geraint ac, wrth gwrs, gydar merched oedd yn bopeth i Grav Mari, Manon a Gwenan. Mae nifer or darnau wediu codi or rhaglen Sdim Cywilydd mewn Llefen, a chredwch fi, wrth ddarllen y gyfrol hon, does 'na ddim.

Fel y byddai Grav wedi'i ddweud yn ei eiriau ei hun wrth y golygydd Alun Wyn Bevan: Tip top, Alun bach!

Gareth Charles

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Alun Wyn Bevan yn ddarlledwr profiadol, sylwebydd rygbi a chyn-ddyfarnwr. Yn enedigol o Frynaman, bu'n gweithio ym maes addysg am dros 20 mlynedd, ond mae'n gweithio bellach i gwmni Tinopolis yn Llanelli. Mae ei gartref yng Nghastell-nedd.

Ef oedd awdur Straeon o'r Strade a golygydd y llyfrau i blant Pac o Straeon Rygbi a Pac o Straeon Rygbi 2.
Gwybodaeth Bellach:

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Maison du Soleil, Y
Mared Lewis
£7.95
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch