Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Natur y Flwyddyn - Cyfoeth y Misoedd Mewn Gair a Llun
Bethan Wyn Jones
ISBN: 9781843238928 (1843238926)Dyddiad Cyhoeddi Tachwedd 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Jim SaundersFformat: Clawr Caled, 250x227 mm, 130 tudalen Iaith: Cymraeg Adargraffu Pris Llawn: £19.99 
Ein Pris: £5.00 
Rydych yn Arbed: £14.99 (75.0%)   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dathliad o fyd natur ar hyd y flwyddyn fesul mis, mewn gair, llên a llun. Llyfr i'w drysori sy'n gofnod pwysig o gyfoeth byd natur Cymru. Wedi'i baratoi gan yr awdures brofiadol o Fôn, Bethan Wyn Jones, a'r ffotograffydd o Dref-y-clawdd, Jim Saunders.

A celebration of nature from month to month. Including pictures, literature and quotations. Compiled by Bethan Wyn Jones, an experienced author of many nature books, and photographer Jim Saunders.
Wn i ddim ai fi ywr person gorau i adolygu llyfr or genre hwn gan nad oes gennyf lawer o amynedd gyda llyfrau bwrdd coffi fel arfer. Ond mae Natur y Flwyddyn yn cael maddeuant – am y rheswm syml ei fod o yn y Gymraeg, a Bethan Wyn Jones ai hysgrifennodd. Mae llyfrau bwrdd coffi i mi'n rhy debyg i Daytime TV ar bapur, ond maer gyfrol hon yn cynnig gwledd o wybodaeth am fywyd gwyllt, gwledd y byddwn yn herior mwyaf gwybodus yn y maes i fethu darganfod rhyw berl ynddi iw ddifyrru ar ddiwrnod y Nadolig. Fy mherl i – un ohonyn nhw – oedd yr hen enw Saesneg ar y blodyn Carn yr Ebol, sef sons before fathers, am fod y blodau yn ymddangos ddechraur flwyddyn cyn bod sn am y dail.

Un o gryfderau llyfrau or math yma yw safon eu lluniau ac mae ffotograffau Jim Saunders yn deilwng iawn. Ac fel y lluniau, tynnun drwm maer naratif ar y traddodiad Rhamantaidd. Hwyrach, or herwydd, maen dueddol o ryfeddu at ddirgelwch pan nad oes dirgelwch – dyna syn nodweddur genre beth bynnag. Ond weithiau maer ffeithiau'n fwy diddorol. Cymerwch wyrth taith mudo adar heb na map na chwmpawd. Ond dynan union sydd ganddynt, map a chwmpawd – o fath – ac mae'n hen bryd i ni ddeall hynny a symud ymlaen. Dro arall, colli cyfle a wneir i weld y rhyfeddod on blaenau. Organau rhywiol benywaidd y gollen, meddai Bethan, yn ddarnau bychain braidd yn ddisylw. Wel, yn Women in Love mae D.H. Lawrence (awdur sydd allan o ffasiwn erbyn hyn ac eithrio'i stori am giamocs enwog y cipar ai fistras!) yn disgrifio, trwy un oi gymeriadau, y darnau bach coch fel tanau bach ar hyd y brigau. Gwych os ydych yn digwydd gwisgo sbectol – ond tanau fydda nhw i mi tra bydda i byw.

Y trydydd cyfrannwr ir llyfr ywr llu o feirdd sydd yn moli byd natur. Mi gewch chi benderfynu eich hunan pa rai sydd yn canu o brofiad uniongyrchol or creadur neur planhigyn byw, a pha rai sydd yn well ganddynt y geiriau nar gwrthrych. Un peth syn sicr, mae Bethan Wyn yn adnabod cymeriad pob bod byw y maen ei ddisgrifio, a diolch ir dilyniant a enillodd ymysg darllenwyr Yr Herald Gymraeg dros y blynyddoedd diwethaf, mi fydd llwyddiant y gyfrol hon yn anochel.

Duncan Brown

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Bywgraffiad Awdur:
Mae Bethan yn llais cyfarwydd iawn i wrandawyr Radio Cymru gan mai hi yw un o arbenigwyr y rhaglen byd natur bobologaidd, Galwad Cynnar. Cefndir gwyddonol sydd gan yr awdures, sy'n wraig a mam i ddau o blant yn y coleg, a bu'n gyfrifol am gynhyrchu rhaglenni gwyddonol BBC Radio Cymru am gyfnod.
Gwybodaeth Bellach:
Byd natur bendigedig Bethan

Sawl tro dros y blynyddoedd diweddar y clywsoch chi rywun yn cwyno nad yw'r tymhorau mor amlwg ag y buon nhw? Eleni, a'r haf wedi bod yn gryn fethiant, byddai wedi bod yn hawdd iawn coelio bod rhywbeth mawr wedi digwydd i'n byd natur. Ond dyna gysur mawr a ddaeth yn sgil gweld lliwiau bendigedig yr hydref yn lledu dros y coed a'r llwyni. Ac erbyn hyn, mae blas y rhew wedi cyrraedd hefyd hwr am drefn y tymhorau!

Dathlu patrwm byd natur yn ei holl ogoniant ledled y flwyddyn y mae cyfrol newydd sbon gan Bethan Wyn Jones. Lansiwyd Natur y Flwyddyn gan Wasg Gomer yn Rhostrehwfa, Sir Fn, nid nepell o gartref Bethan ym mhentre Talwrn. Y peth braf iawn am y llyfr newydd hwn yw mai cyfrol ar gyfer unrhyw un sydd wedi mynd am dro yn y wlad a rhyfeddu at wychder byd natur yw hon does dim angen gwybodaeth nac arbenigedd o gwbl, dim ond y gallu i agor eich llygaid a rhyfeddu at ogoniant blodau a choed ac adar ac anifeiliaid ar bob adeg o'r flwyddyn.

Cawn ein tywys yn hyderus yn llaw wybodus ond cyfeillgar Bethan Wyn Jones drwy flwyddyn gron o dyfu a marw nl, o eni ac aeddfedu, o grwydro'r glannau ar ddiwrnodau braf a chwtsho yn agos i gartre ar ddyddiau byrion canol gaeaf.

Mae'r gyfrol hardd, clawr caled, yn gyfuniad o nodiadau misol Bethan, dyfyniadau byrion o farddoniaeth gan rai o'n hoff feirdd pobl fel T. Llew Jones, Waldo, R. Williams Parry a Cynan, er enghraifft a'r cyfan wedi ei gyfoethogi gan luniau bendigedig o fyd natur gan y ffotograffydd dawnus Jim Saunders. Mae rhai o'r lluniau'n gallu mynd 'ch hanadl: llun clos o eithin yn aur llachar yn erbyn yr awyr lasaf welsoch chi erioed; y wawr yn torri ar fore rhewllyd, yn binc a phorffor a glas; aderyn du yn barod i ganu cn br. Hawdd iawn cydymdeimlo 'r bardd Pennar Davies, wrth iddo ddweud Fy Nghymru wen, rhaid bod y Nef yn ln / Os yw'n rhagori ar dy lendid di

Ond mae darllen y llyfr hyfryd hwn yn codi cwestiynau hefyd; wrth ryfeddu at allu byd natur i adnewyddu'i hun mor rheolaidd, heb gloc na chalendar o fath yn y byd, rydym yn ymwybodol bod grymoedd cynhesu bydeang yn bygwth y cyfan hyn. Does ond gobeithio mai cofnod ac nid hanes fydd cynnwys Natur y Flwyddyn am flynyddoedd mawr i ddod.
Mae'r teitl yma yn y categori a/neu is-gategori canlynol:
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Carneddau a'r Glyderau, Y ...
Johanna Firbank
£3.50
 
Prynwch
Cyfres Cynefin: 1. ...
Iolo Williams
£6.99
 
Prynwch
Cyfres Ti'n Jocan: Hiwmor ...
Peter Hughes Griffiths
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch