Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Gweld Sr - Pl-Droedwyr Gorau Cymru o'r 1960au hyd Heddiw
Ian Gwyn Hughes
ISBN: 9781843238935 (1843238934)Dyddiad Cyhoeddi Hydref 2007
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 216x140 mm, 128 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £3.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hanes deuddeg o bêl-droedwyr mawr Cymru, o John Charles i Ryan Giggs trwy lygaid proffesiynol a phersonol prif ohebydd pêl-droed BBC Cymru, Ian Gwyn Hughes.

A book about famous Welsh footballers, from the 1960s to the present day, written by BBC Cymru's football reporter, Ian Gwyn Hughes.
I unrhyw un sydd yn ddilynwr y bl gron, bydd teitl cyfrol Ian Gwyn Hughes yn siŵr o sbarduno trafodaeth cyn agor y clawr. Maer awdur yn cydnabod y bydd llawer yn anghytuno r dewis gan rybuddio unrhyw feirniad fod ganddo ddadl gref dros ei ddewis personol ef. Yn syth, roeddwn i eisiau gwybod ble roedd cewri fel Mighty Wyn Davies, y blaenwr o Ddeiniolen, neu Cliff Jones oedd mor allweddol yn ymdrechion Tottenham Hotspur i ennill y dwbl yn nhymor 1960–1961.

Ceir cyfiawnhad dros gynnwys Joey Jones er nad y fo ydyr amddiffynnwr gorau i chwarae dros ei wlad gan mai fo ydyr cymeriad mwyaf. Cyn i mi ddechrau holi pam nad yw Mickey Thomas yn cael ei gynnwys fel seren yn y ffurfafen hon, dyma fynd ati i hel mr o atgofion am chwaraewyr syn rhychwantur cyfnod gogoneddus, methiannus hwnnw yn hanes pl-droed Cymru rhwng y chwedegau a heddiw.

Yr hyn syn ddeniadol am y llyfr ywr modd y mae Ian Gwyn Hughes yn llwyddo i osod gyrfaoedd y chwaraewyr yng nghyd-destun pl-droed y cyfnod. Maen datgan ei fod wedi gweld pob un or chwaraewyr, ar wahn ir cawr addfwyn John Charles, ac maen ailfywr eiliadau hynny o orfoledd a ddaw i ran cefnogwyr pl-droed Cymru o dro i dro. Cawn gic or smotyn Leighton James yn Wembley; gl gyntaf, ryfeddol Giggs wrth iddo grymanur bl heibio i Michelle Preu DHomme o Wlad Belg; ac wrth gwrs y daran o foli honno gan Mark Hughes ar y Cae Ras yn erbyn Sbaen.

Maer modd y ceir portreadau or chwaraewyr ar lefel clwb a gwlad yn rhoi darlun cyflawn i ni or arwyr, a gyda Mike England, Terry Yorath a Mark Hughes, cawn gipolwg ar eu cyfnodau fel rheolwyr ar y tm cenedlaethol. Diddorol dros ben ywr sylwadau ar gryfderau a gwendidau tactegol y tri au methiant i sicrhau ymddangosiad yn rowndiau terfynol Cwpan Ewrop a Chwpan y Byd.

Dyma gyfrol hawdd ei darllen gyda digon o luniau lliw a du a gwyn i sicrhau bod yr atgofion yn llifo.

Dilwyn Roberts-Young

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Gwybodaeth Bellach:
BRENHINOEDD Y BL GRON YN L IAN GWYN HUGHES

Mewn cyfrol newydd gan Wasg Gomer, maer sylwebydd Ian Gwyn Hughes wedi mynd ati i i ddewis casgliad o chwaraewyr syn haeddu cael eu galwn sr byd pl-droed Cymru dros yr hanner can mlynedd diwethaf.

Mae Gweld Sr: Pl-droedwyr gorau Cymru or 60au hyd heddiw yn cynnwys 13 enw or cawr tyner John Charles i unigolion fel Mike England, Terry Yorath, Ian Rush, Mark Hughes a Ryan Giggs. Mae lle i reolwr presennol Cymru, John Toshack, yn ogystal Ron Davies, Leighton James, Kevin Ratcliffe a Neville Southall. Mae rhai or sr wedi disgleirio, ac yn amlwg yn haeddu bod yna, ond efallai y bydd un neu ddau enw ar y rhestr yn fwy dadleuol, yn l yr awdur.

Dwi wedi cynnwys Joey Jones, er enghraifft, meddai Ian, syn wreiddiol o Golwyn ac sydd bellach yn sylwebydd amlwg ar y BBC yn cyflwyno rhaglenni megis Match of the Day. Dw in cydnabod, ac mi fyddai Joey ei hun yn cyfaddef, nad y fo ydyr amddiffynnwr gorau i chwarae dros ei wlad ond, heb os, y fo ydir cymeriad mwyaf.

Yn ddilyniant o fath i gyfrol Yr Athro Geraint Jenkins, Cewrir Bl-droed yng Nghymru, maer gyfrol yn dilyn fformat gwahanol, ac ychydig mwy personol, nar rhan fwyaf o gyfrolau or math.

Dwin gweld pl-droed fel rhywbeth syn emosiynol ac yn digwydd ar y pryd, felly mi oeddwn i isio trio cyfleu hynny yn y llyfr, meddai Ian. Doeddwn i ddim isio gwneud llyfryn o ystadegau yn unig. Be ydi o ydi rhyw fath o damaid i aros pryd, rhywbeth syn rhoi blas i rywun pa mor dda oedd rhywun ar y pryd fel chwaraewr, dipyn bach am ei gymeriad, a dipyn bach oi hanes. Maen cynnwys rhywbeth gwahanol ar bob un chwaraewr yn hytrach na dweud aru hwn ddechre chwarae yn so and so, a chwarae hyn a hyn o gema a sgorio..., tydi o ddim y math yna o lyfr. Mynd ati wnes i felly, rhwng gemau, i eistedd lawr a hel yr holl straeon at ei gilydd, un chwaraewr ar y tro.

Mae rhai or straeon yn rhai personol ir awdur, o gyflwyno gwobr am lwyddiant gydol oes i John Charles, i rannu cae gyda Neville Southall yn bedair ar ddeg oed a datblygu cyfeillgarwch gyda Kevin Ratcliffe ac Ian Rush.

Eglura Ian, Pan oedd chwaraewyr fel Ian Rush a Kevin Ratcliffe yn eu hanterth, roedden nhwn chwarae i rai or clybiau mwyaf yn y byd, yn ennill popeth, ac yn cael eu haddoli gan y cefnogwyr. Ond roedden nhw jyst yn bobl normal, ac mi oeddwn i isio cyfleu hynny yn y llyfr.

Ond pwy, yn l Ian, syn haeddu gwisgor goron? O ran bod yng nghwmni rhywun, a theimlo presenoldeb a mawredd rhywun oherwydd ymateb pobl oi gwmpas o, John Charles. Ond o ran gweld rhywun ar y cae yn y croen, fyswn in dweud Ian Rush, efallai mwy oherwydd ei gyfraniad dros Lerpwl. O ran cysondeb ei berfformiad dros Gymru, byddwn in dweud Neville Southall.

A phe bair holl chwaraewyr yn y llyfr yn chwarae mewn un tm dychmygol, sut sip fyddai arnyn nhw tybed? Rhowch o fel hyn, meddai Ian gan chwerthin. Pe byddai gennych chi garfan gydar rhain i gyd ynddi hi, base gennych chi siawns o wneud yn dda iawn yng Nghwpan y Byd!.

Fyny i chi drafod, adref, os ydych chin cytuno ai peidio!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres y Cewri: 31. Y ...
Gareth Edwards
£7.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch