Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Mynediad i Gymru: 1. Dilyn Dwy Afon – Afon Tywi ac Afon Teifi
Elin Meek
ISBN: 9781843239277 (1843239272)Dyddiad Cyhoeddi Ebrill 2008
Cyhoeddwr: Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 240x170 mm, 32 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Pris Llawn: £4.99 
Ein Pris: £2.00 
Rydych yn Arbed: £2.99 (59.9%) 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Cyfrol mewn cyfres o lyfrau hamdden yn cyflwyno agweddau diddorol ar fywyd yng Nghymru mewn iaith syml. Mae'r llyfr hwn yn dilyn afon Tywi ac afon Teifi o'r dechrau i'r diwedd.

A volume in a series of books for Welsh learners presenting various aspects of life in Wales in a lively manner. This book follows the rivers Tywi and Teifi from their source to their estuary.
Dyma un o lyfrynnau cyfres Mynediad i Gymru, syn mynd r darllenwr ar wibdaith hyd afonydd Tywi a Theifi ou tarddiad ir mr, gan oedi fan hyn a fan draw ar y ffordd. Cyfres i ddysgwyr Cymraeg yw hon ac mae iaith y llyfryn hwn ar lefel Cwrs Mynediad. Ceir bwlch geirfa ar ddiwedd pob hanesyn. Hwnt ac yma mae cwestiynau i sbarduno sgwrs, trafodaeth ac ambell ddadl benboeth, synnwn i ddim! Maer gwybodaethau drwyddynt draw yn ddifyr, fel y maer ambell gyfweliad chymeriad lleol. Maer patrwm o ddilyniant o bytiau byr yn gyffredin i holl lyfraur gyfres, ac felly does dim gormod o dreth ar egnir dysgwr. Yn wir, maen addas i bawb bori ynddo dros baned ac mi heriwn y mwyaf cyfarwydd r afonydd hyn i fethu cael hyd i o leiaf un ffaith na wyddent or blaen.

Mae diwyg y tudalennau yn lliwgar ac atyniadol. Ceir amrywiaeth o luniau da syn cyfleu unigedd llygaid yr afonydd a phrysurdeb llawr gwlad. Yr afon ywr ddolen gyswllt wrth gyflwyno hanes y broydd. Maer cysylltiad rhwng y ddeubeth weithiaun annelwig, ond pa ots bwriad y llyfryn mewn rhyw ddeg tudalen ar hugain yw cyfleu naws yr afonydd ar cyffiniau, ac maen llwyddo, heb os, i wneud hynny.

Sonnir am ddylanwad y ddwy afon ar fynd a dod dyn dros y canrifoedd, o Oes y Seintiau a chyfnod y cestyll i ddyddiaur mwyngloddio, porthmona a thrin gwln. Ceir wedyn hanes cymeriadau or gorffennol ar presennol, gan gynnwys Williams Pantycelyn a Twm Sin Cati, ar Prifardd Mererid Hopwood wrth ddilyn afon Tywi, a Henry Richard a T. Llew Jones wrth ddilyn afon Teifi. Yn yr arlwy mae sn hefyd am eisteddfodau a gerddi nodedig Cymru, rasys trotian, canŵio a gwledd o fwydydd lleol.

Dyma gyflwyniad gwerth chweil ir rhai sydd am ddysgur iaith a dod i nabod eu gwlad or newydd drwy gyfrwng y Gymraeg. Nawr te, paned amdani lle maer paced yna o wafflau Tregroes, tybed?!

Rhys Gwynn

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.


Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Ifor Bach
Ivor Owen
£4.95
 
Prynwch
Gramadeg y Gymraeg
Peter Wynn Thomas
£19.99
 
Prynwch
Cryno-Ddysg y Cymry - ...
Cennard Davies
£6.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Wal
Mari Emlyn
£8.99
 
Prynwch
Saesneg
Beyond Limits
Lowri Morgan
£11.99
 
Prynwch
Plant
Wilde
Eloise Williams
£6.99
 
Prynwch