Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Tudur Budr: Pants
Alan Macdonald
ISBN: 9781843239338 (1843239337)Dyddiad Cyhoeddi Mai 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan David RobertsAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwenno Mair Davies.Addas i oed 7-9 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 198x129 mm, 96 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £3.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Bachgen yn llawn arferion afiach yw Tudur Budr ac mae ei gynlluniau gwallgo yn ei roi mewn pob math o helyntion. Mwy o syniadau dwl y bachgen bach direidus. Mae Tudur yn gorfod gwisgo ei bants i fynd i'r ysgol, chwarae rhan ci mewn drama, a mynd a Chwiffiwr y ci i barti pen-blwydd; lle mae Chwiffiwr yn gadael anrheg annisgwyl!

A Welsh version of Dirty Bertie: Pants. Tudur Budr has many disgusting habits and his plans and crazy ideas lead him into trouble. Tudur is having to wear his pants to school, play the part of the dog in the local amateur dramatic society's production and take Chwiffiwr the dog to a birthday party, where Chwiffiwr leaves a very unwelcome present!
Dyma gariad o grwtyn. Mae Tudur Budr yn gymeriad hoffus ac yn gocyn hitio i Dylan Gwybod-y-Cyfan, ei chwaer Siwsi a llawer un arall. Hawdd cydymdeimlo ag e yng nghanol ei holl helbulon. Diolch byth am Chwiffiwr y ci!

Dwi'n hoffi'r syniad o dair stori wahanol a'r rheiny wedi eu rhannu'n benodau. Mae'r cyfan wedi ei ysgrifennu'n syml ac yn raenus; mae'r portreadu a'r disgrifiadau'n gredadwy iawn ac yn sicr o ddenu gwn a chwerthiniad. Mae yna fanylder yn y lluniau sy'n siŵr o apelio at blant; maent yn denu'r darllenydd i droi'r dudalen i weld pa luniau sy'n llechu ar y dudalen nesa.

Dyma gymeriad y bydd plant yn medru uniaethu ag ef. Mae yna Dudur i'w gael ym mhob ysgol – poendod i'w fam ac anwylyn i'w athrawes. Er bod edrych dros giwbicl ystafell newid pwll nofio yn syniad doniol, efallai y dylid rhybuddio'r darllenwyr nid yw'n weithred y dylid ei hannog!

Hwr i Tudur Budr! Rwyn edrych ymlaen at ddarllen y ddau lyfr arall yn y gyfres.

Gaenor Watkins

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Helpwch eich Plentyn/Help ...
Elin Meek
£4.99
 
Prynwch
Tudur Budr: Chwain
Alan Macdonald
£3.99
 
Prynwch
Tudur Budr: Mwydod
Alan Macdonald
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch