Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Twrw Jarman
Geraint Jarman
ISBN: 9781843239383 (1843239388)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2011
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Caled, 208x218 mm, 216 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.00 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Hunangofiant tad y sîn roc Gymraeg, Geraint Jarman. Barddoniaeth yn cwrdd â reggae a chyfansoddi'n cwrdd â mwg glas - a hyn oll trwy lygaid Cymro Cymraeg a symudodd o Ddinbych bell i Gaerdydd yn bedair oed. Ceir yn y gyfrol hon ddeialogau, darnau naratif ar ffurf ysgrifau unigol, geiriau caneuon, ynghyd â gwledd o ddeunydd gweledol.

The autobiography of the Welsh rock icon Geraint Jarman, a native of Denbigh who moved to Cardiff when he was four years old. Many styles of music come together in Jarman's music and autobiography. The volume includes dialogues, articles, song lyrics and many photographs.
Tueddwn i edrych yn l ar y chwedegau ar saithdegau fel oes aur y canu poblogaidd Cymraeg. Yr hyn wnawn ni ei anghofio yw bod yna, ymhlith y gwych, lawer iawn or gwachul hefyd. Medrwn restrur gwir sr ar fysedd un llaw. Yn disgleirio fel haul yn eu plith y mae Geraint Jarman.

Roedd yn hen bryd gweld ymddangosiad y gyfrol hon, un sydd i diwyg lawn mor ddeniadol i chynnwys. Cyfrol syn gyforiog o luniau ac sydd ar ffurf cwestiwn ac ateb yw hi, gyda Geraint yn ymateb yn drwyadl i gwestiynau treiddgar a chall. Wyddwn i ddim or blaen, er enghraifft, fod y Jarmans yn hanu o blith ffoaduriaid Walŵnaidd Gwlad Belg.

Un or penodau difyrraf yw honno ar y Bara Menyn. Clywais Meic Stevens yn adrodd droeon sut wnaeth grŵp a sefydlwyd fel jc gael ei dderbyn fel grŵp cwbl ddifrifol. Cn ddychanol oedd Caru Cymry, yn llawn ystrydebau bwriadol. Recordiwyd yr EP gyntaf mewn hanner awr. Ond er mawr syndod ir tri, fe ddaeth y Bara Menyn yn un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru. Mae sylwadau Geraint ar y berthynas rhyngddo ef, Meic a Heather yn onest a diamwys.

Gŵr tawel yw Geraint, byth wedi tynnu sylw atoi hun. Ond bu ac mae ei ddylanwad ar y byd canu poblogaidd Cymraeg yn un enfawr. Roedd e bob amser o flaen ei amser. Ar tu l ir ymddangosiad llonydd mae yna feddwl bywiog, deallus a miniog. Mae yma onestrwydd gydol y gyfrol a chawn fewnwelediad personol ir dylanwadau ar bwriadau. Cawn wybod hefyd hanes y cerddorion, yn arbennig y Cynganeddwyr gyda sylw dyladwy ir athrylith Tich Gwilym.

Mae yna fwy nag un Jarman, wrth gwrs Jarman y bardd a Jarman y cerddor, Jarman y cynhyrchydd a Jarman yr actor ac ni allwn anghofio am Jarman y meddyliwr. Maen nhw i gyd yma mewn hunangofiant di-lol, di-frol a difalais.

Y mae yna eironi mawr ir gyfrol. O ran cyfraniad mae Geraint yn pontio degawdau ynghyd miloedd o filltiroedd, o Gaerdydd i Jamaica. Eto i gyd, maen cloi drwy ein hatgoffa mai dim ond rhyw bum can llath sydd rhwng Alfred Street, lle cychwynnodd y cyfan, ar stryd lle maen byw nawr. Ond, meddai, nid yr un yw Geraint Jarman Alfred Street ar Geraint Jarman presennol. Fyddair naill ddim yn adnabod y llall. Ond diolch ir gyfrol swmpus hon, cawn gyfle i ddod i adnabod y ddau, au gwerthfawrogi or newydd.

Lyn Ebenezer

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council
Bywgraffiad Awdur:
Ganwyd Geraint Jarman yn Ninbych ar Awst 17, 1950. Yn ystod dyddiau cynnar ei yrfa roedd ei fryd ar fod yn fardd a chyhoeddodd ddwy gyfrol, Eira Cariad (1970) a Cerddi Alfred Street (1976).Ym myd cerddoriaeth a theledu y gwnaeth ei enw, yn aelod o grŵp Y Bara Menyn gyda Heather Jones a Meic Stevens yn gyntaf cyn sefydlu ei grŵp 'Y Cynganeddwyr'. Ymhlith ei recordiau mae Gobaith Mawr y Ganrif, Tacsi ir Tywyllwch, Hen Wlad fy Nhadau, Gwesty Cymru, Fflamaur Ddraig a Diwrnod ir Brenin. Ffurfiodd gwmni teledu y Criw Byw yn 1988, a bu ei gyfres Fideo 9 yn arloesir ffordd yr oedd canu roc Cymraeg yn cael ei bortreadu ar y teledu gan roi llwyfan i genhedlaeth newydd o grwpiau pop. Bun actor mewn sawl ffilm ar S4C fel 'Macsen', 'Enka' a 'Cerddorfa Wag' ac mewn rhaglenni eraill ar y teledu hefyd fel y gyfres sebon Glas y Dorlan.
Gwybodaeth Bellach:
Jarman - Tad y sn roc Gymraeg

Eicon cerddoriaeth gyfoes Cymru a seren wnaeth gyffroi cenhedlaeth gyfan yw Geraint Jarman. Gwelwn farddoniaeth yn cwrdd reggae a chyfansoddi'n cwrdd mwg glas yn y gyfrol hir ddisgwyliedig Twrw Jarman a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Llais Geraint syn treiddio drwyr llyfr darluniadol hwn ac ynddo cawn olwg, or tu mewn fel petai, ar y Sn Roc Gymraeg or 60au hyd heddiw.

Yn bedair oed symudodd y Cymro Cymraeg ai deulu o ogledd Cymru i Gaerdydd a lawr yn y ddinas y mae o hyd. Gwahoddiad gan TWW i gymryd rhan yn Gwlad y Gn gydag Ivor Emmanuel oedd profiad cyntaf y bachgen ysgol o fyd teledu. Meddai Geraint: dynar cyfle agorodd y drws i fyd showbiz a theledu a miwsig i fiRoeddwn i wrth fy modd yno.Roedden nhwn neud y rhaglen Discs a Go-go or un stiwdio ac roedd bandiau enwog yn dod i fewn : Kinks, Foremost, Swinging Blue Jeans, Y Zombies - a byddwn in gwylior ymarferion yn eiddgar.

Taniodd cerddoriaeth yr oes ei ddychymyg ond torri ei gŵys ei hun wnaeth Jarman yn ei yrfa cerddorol gan greu synau ffres, newydd oedd filltiroedd ar y blaen ir sn amatur a fodolai yng Nghymru ar y pryd. Meddai: Dw i wastad wedi credu yn yr egwyddor o work to your strengths, felly os oes gen ti gerddorion da, tin eu hamlygu nhw yn y mix. Ar y pryd doeddwn i byth yn cymysgun llais in rhy uchel chwaith. Digon i chi ddeall y geiriau, ond roedd y llais jyst yn rhan or cyfan.

Y cyfanwaith artistig ac egnir perfformiadau oedd yn denu tyrfaoedd enfawr i ganolfannau ledled Cymru. Siglwyd Pafiliwn Corwen gyda bron i fil o bobl mewn cyngerdd ar dyrfan canur caneuon a dawnsion llawn afiaith. Meddai Geraint: Daeth rhyw swn allan or gynulleidfa, rhyw fath o frequency oedd mor rhyfedd, sŵn arallfydol bron bod.

I bobl y ddinas, yn Gymry Cymraeg a di-Gymraeg, clwb y Casablanca oedd y lle i glywed Jarman. Gweddai rhythmau cosmopolitan y dociau ir canwr hwn gan iddo greu reggae Cymreig newydd ir gynulleidfa. Ni wnaeth yr un canwr oi flaen gyflwyno reggae ir sn roc. Mae Geraint yn berffeithydd ac meddai: Roeddwn in benderfynol o drio cael y reggae i swnio fel reggae iawn, ddim yn toy reggae ac a fedrwn i greu swn tebyg ir reggae da ddeuai o Jamaica ar y pryd.

Eleni cyhoeddwyd y cryno-ddisg Brecwast Astronot syn tystio bod Geraint yn dal yn rhan or byd cerddorol heddiw ac wrth i Twrw Jarman ymddangos hefyd, mae hon yn sicr yn flwyddyn iw chofio iddo. Crewyd y llyfr ar sail oriau o sgyrsiau a recordiwyd rhwng Geraint ac Eurof Williams ller adroddodd ei hanes mewn ffordd agored, gonest a diffuant iawn. Defnyddir ffotograffau archif ardderchog or cyfnod cynnar hyd at heddiw drwyr gyfrol a gwelir geiriau nifer or caneuon yn llawysgrifen Geraint ei hun. Ceir Discograffi lawn gan Gari Melville ar ddiwedd y gyfrol ac wrth fynd drwyr archif, ni allwn ond cytuno fod cyfraniad Geraint Jarman ir sn roc yn un enfawr, ac yn werth ei chofnodi rhwng dau glawr.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Meddwl a'r Dychymyg ...
Simon Brooks
£4.99
 
Prynwch
Cyfres y Cewri: 33. Sulwyn
Sulwyn Thomas
£7.95
 
Prynwch
Hosan o Bosau Nadolig i'r ...
Myfanwy Sandham
£5.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch