Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Nest
B. Siân Reeves
ISBN: 9781843239482 (1843239485)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 192 tudalen Iaith: Cymraeg Archebir yn l y galw Ein Pris: £2.00   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Nofel wedi'i gosod yn ystod cyfnod Dafydd ap Gwilym. Mae Efa'n ferch i felinydd ger afon Honddu. Mae'n ysu am gael dianc rhag y bywyd cythryblus, y gwrthryfel a'r pla sydd o'i chwmpas o hyd. Llwydda i ymuno â chiwed o feirdd sy'n clera o gwmpas Cymru. Er mai dim ond am flwyddyn mae hyn yn para, mae'n brofiad sy'n llywio gweddill ei bywyd.

A novel set in the 14th century, during the age of the poet Dafydd ap Gwilym. Efa is a miller's daughter who lives near the river Honddu. Her world is the world of the borough with its agitations, rebellions and pestilence - she longs to escape. She manages to join a host of travelling poets who travel all over Wales. And for a whole year and beyond, her life is transformed.
Ysbrydoliaeth y nofel hon yw cyfeiriad at ferch or enw Efa yn un o gywyddau Dafydd ap Gwilym. Cwestiwn mawr yr awdur yw pwy ywr Efa hon? Ydi hin ddychmygol neu yn ferch o gig a gwaed sydd wedi sbarduno canu nwydus ac angerddol Dafydd ap Gwilym? Mae Sin Reeves, syn gryn arbenigwraig ar waith y cyfnod hwn, yn amlwg yn methu anghofio am y gerdd Angof, a dyma greu stori ddychmygol, felly, am Efa. Yn y nofel, merch y melinydd yw Efa a bob hyn a hyn wrth esgor ar blentyn, fel arfer maen adrodd hanesion difyr ac anturus ei gorffennol wrth ei merch hynaf, Nest.

Drwy gyfrwng Nest, felly, cawn ddarlun clir o hanes Cymru yn y bedwaredd ganrif ar ddeg. Cawn glywed am orthrwm arglwyddi Normanaidd, am dlodi taeogion y cyfnod ac am y Pla Du. Meddair awdur . . . mae popeth yn mynd ar chwl pan ddaw awel y pla heibio ac yn wir, y straeon syn ymwneud r pla syn glynur darllenydd wrth y nofel hon yn bennaf. Mae'n anodd rhoir nofel i lawr wrth i ni ddarllen am y pla yn lledu o gyfeiriad Henffordd gan gipio rhai o blant Efa ai gŵr yn ei grafangau. Cawn hefyd glywed llais Dafydd ap Gwilym. Er mwyn ei gwneud hin glir ir darllenydd mai Dafydd syn siarad, defnyddir llythrennau italig a da o syniad oedd hynny er mwyn hwyluso'r nofel a all weithiau fod yn gymhleth. Cawn ddarlun gafaelgar o Dafydd yn y nofel. Fei portreadir fel bardd anghonfensiynol a wrthryfelai yn erbyn trefn, mynachod a beirdd eraill ond a oedd hefyd yn bencerdd a wyddai holl gyfrinachaur beirdd. Teimlwn agosatrwydd rhyfeddol hefyd at dad Nest dyn annwyl a dderbyniai drefn pethau'n ddigwestiwn.

Dyma nofel gyntaf Sin Reeves ac mae 'na l gwaith gofalus iawn yma. Cawn ddarlun manwl o hanes y cyfnod gan gynnwys, er enghraifft, arwyddocd eiconau crefyddol a manylion am yr hyn a arferid ei wneud pherlysiau. Maer awdur hefyd yn gryn arbenigwraig ar waith Dafydd ap Gwilym ac yn gallu ysgrifennu'n hynod o farddonol ei hun.

Synnwn i fawr na fydd y nofel hon yn rhan o gwricwlwm ysgol neu goleg yn fuan maen gwbl addas ar gyfer hynny. I min bersonol maer holl gefndir hanesyddol, daearyddol a llenyddol yn amharu rhywfaint ar lif y darllen ond, heb os, mae na berffeithrwydd melys yn perthyn ir nofel hon.

Sarah Down

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Bywgraffiad Awdur:
Mae B. Sin Reeves yn byw yn Aberhonddu, ac maen gweithio i Gyngor Dinas Caerdydd. Maen briod Tony ac yn fam i Dafydd a Gwenllian.

Dechreuodd ysgrifennu o ddifri ar l ennill cystadleuaeth Stori Fer Radio Cymru, ac yna Cystadleuaeth Stori Fer Eisteddfod Genedlaethol Eryri. Mae wedi cyhoeddi stori fer yng nghylchgrawn llenyddol Taliesin ac enillodd Ysgoloriaeth yr Academi i ysgrifennur nofel hon.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Nest bob amser wedi credu ei bod yn gwybod pwy ydyw. Mae ganddi rieni cariadus a chartref sefydlog, braf. Mae hin agos at ei mam ac yn parchu ei thad. Fodd bynnag, nid yw pethau mor syml hynny, ac yn raddol daw Nest wyneb yn wyneb dryswch syn troi ei byd ben i waered. Stori digon cyffredin y dyddiau hyn efallai, ond mae Nest yn byw yn y bedwaredd ganrif ar ddeg mewn tref fechan syn wynebu bygythiad y Pla Du. Wrth wrando ar ei mam, Efa yn adrodd straeon am ei hieuenctid, daw Nest i ddysgu am fyd arall. Byd llawn cyfrinachaur beirdd, llawn gwleddoedd a chyfoeth a chyffro. Byd llawn Dafydd ap Gwilym. Mae Nest wrth ei bodd yn clywed yr hanesion hyn, ond y maent, serch hynny, yn arwain at ei dryswch.

Dyma gyfnod yng Nghymru sydd rhwng cwymp Llywelyn ein Llyw Olaf (1282) a Gwrthryfel Owain Glyndŵr (1400). Cyfnod pan oedd y Cymry yn raddol golli eu hawliau au statws. Doedd dim tywysogion dim mwy, ond mi oedd yna Uchelwyr, a oedd yn talu (noddir) beirdd i ddod atynt a chyfansoddi barddoniaeth ar eu cyfer. Down ar draws Ieuan Llwyd ac Ifor Hael, Uchelwyr or fath. Down hefyd ar draws wyneb y concwerwr yng nghymeriad Richard de la Bere. Mae cymeriadau cyffredin y nofel hon yn byw bywyd syn blith draphlith o grefydd Rhufain, chwedloniaeth ac ofergoel; yn blith draphlith hefyd o ieithoedd a chenhedloedd. Nid sefyllfa syn perthyn in hoes ni yn unig yw mewnfudwyr au hieithoedd newydd, estron.

Dyma bobl syn credu yn y Tylwyth Teg, ond ar yr un pryd maent yn ddefosiynol o flaen eiconau a grog aur y Priordy. Tybed sut beth oedd hi i fod yn Gymraes ifanc, gaeth mewn cyfnod or fath? Tybed pa fath o ddyn fyddai Dafydd ap Gwilym wedi bod yn y cnawd? Ac i orffen, tybed a oedd Dafydd wedi gadael mwy nai farddoniaeth ar ei l. Fyddwn ni byth yn cael gwybod, wrth gwrs, ond gallwn ni bob amser ddychmygu.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Hud a Lledrith ...
Martin Turtle
£20.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch