Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Jigi Ap Sgiw: Y Pants Marwol
Michael Lawrence
ISBN: 9781843239635 (1843239639)Dyddiad Cyhoeddi Mehefin 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Daniel Glyn.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 196x128 mm, 144 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Antur hwyliog am bants arbennig iawn Jigi ap Sgiw. Addasiad Cymraeg o The Killer Underpants. Fu erioed bâr o bants fel rhai Jigi ap Sgiw. Nid yn unig maen nhw'n bants dieflig, nhw sy'n rheoli. Dyna pam mae'n ei galw nhw'n bants marwol. Tybed a fydd Jigi'n llwyddo i ddatrys ei broblem gyda'r pants cyn ei bod hi'n rhy hwyr?

A Welsh adaptation of a Jiggy McCue story, The Killer Underpants. Jigi ap Sgiw has a problem. His new underpants won't come off. Worse still, they have a mind of their own. An evil mind that seems to want to ruin his life. And it's succeeding!
Mae gan bants Jigi ap Sgiw allu arbennig i ddylanwadu arno a dinistrioi fywyd, ond mae hefyd yn rhoi grym ofnadwy iddo i reoli pobl eraill. Serch hynny, mae Jigi ai ffrindiau, Anni a Pt, yn benderfynol o drechur pants a brynwyd gan Mr D. A. Voll ond maen anodd gan ei bod yn amhosib ei dynnu i ffwrdd. Wrth iddo chwilio am ffordd i drechur pants marwol maen rhaid i Jigi hefyd wneud ei orau i osgoi camddefnyddior grym y maen ei gael wrth y pants, rhag ofn iddo benderfynu dial arno.

Mae addasiad Daniel Glyn o stori Michael Lawrence yn defnyddio iaith eithaf syml a llawer o hiwmor syn amlwg wediu hanelu at blant ifanc, ac maer llyfr yn ddigon byr ac yn llawn digwyddiadau i gadw diddordeb. Dyma enghraifft dda iawn or math o nonsens doniol syn berffaith ar gyfer y gynulleidfa darged.

Iwan Williams

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hiwmor Tŷ Bach yn dal i apelio

Mae clywed straeon a jcs am dorri gwynt, pants a phob math o bethau ychafi yn siwr o ennyn ymateb plant, yn enwedig bechgyn! Awdur sydd wedi cydio yn y diddordeb heintus hwn er mwyn annog plant i ddarllen yw Michael Lawrence ac mae dau oi lyfrau newydd eu haddasu ir Gymraeg gan Wasg Gomer sef Y Pants Marwol a Tŷ Bach Tynged. Y ddau frawd o Gaerdydd, Daniel a Matthew Glyn, gafodd y dasg o roi dogn o hiwmor iach (neu afiach) i mewn ir straeon am y cymeriad doniol Jigi ap Sgiw.

Fu erioed br o bants fel rhai Jigi ap Sgiw. Nid yn unig maen nhwn edrych yn erchyll, mae en methu eu tynnu i ffwrdd ac maen nhwn rheoli ei fywyd yn llwyr! Dyna pam maen eu galw nhwn bants marwol. Tybed pa fath o helynt fydd hyn yn ei achosi i Jigi ai ffrindiau Pt ac Anni yn stori gyntaf y gyfres Y Pants Marwol?

Tŷ bach syn bygwth newid bywyd Jigi am byth yw cefndir yr ail stori, Tŷ Bach Tynged. Does dim yn anghyffredin ynglŷn ag ymweliad Jigi chartrei ffrindiau, Pt ac Anni, hynny yw tan iddyn nhw ddechrau chwarae gm newydd ar y cyfrifiadur. Ond nid gm gyfrifiadurol gyffredin mo Tŷ Bach Tynged. Pe byddech chin gweld y geiriau Gwasgwch y botwm i newid eich byd, fyddech chin mentro gwasgur botwm hwnnw? Dyna wnaeth Jigi gan gyfnewid ei fyd am un chwithig iawn. Ond a fydd Jigin llwyddo i fflyshioi hunan allan o drwbwl cyn ei bod hin rhy hwyr?

Bydd plant tua 9-12 oed yn siwr o chwerthin yn uchel wrth droi tudalennau straeon Jigi. Os taw hiwmor tŷ bach syn eu troi yn ddarllenwyr brwd, mae hynny ei hun yn beth da yn yr oes hon!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Ar Noson Calan Gaeaf Oer
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng Nghymru
Dylan Thomas
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch