Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Stori Jigi Ap Sgiw: Tŷ Bach Tynged
Michael Lawrence
ISBN: 9781843239642 (1843239647)Dyddiad Cyhoeddi Gorffennaf 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addaswyd/Cyfieithwyd gan Matthew Glyn.Addas i oed 9-11+ neu Cyfnod Allweddol 2/3 Fformat: Clawr Meddal, 224 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Antur yn llawn hiwmor dwl. Addasiad o The Toilet of Doom. Tŷ bach sy'n bygwth newid bywyd Jigi am byth yw cefndir y llyfr hwn. Does dim yn anghyffredin ynglŷn ag ymweliad Jigi â chartre'i ffrindiau, Pît ac Anni, hynny yw tan iddyn nhw ddechrau chwarae gêm newydd ar y cyfrifiadur. Ond nid gêm gyfrifiadurol gyffredin mo Tŷ Bach Tynged.

A Welsh adaptation of The Toilet of Doom. In this book, a toilet is set to doom Jigi's life for ever. Nothing seems out of the ordinary when Jigi visits his friend's house ... until they begin to play a new computer game. But the Toilet of Doom isn't any ordinary computer game.
Dyma nofel hollol wallgof a llawn hwyl am dri ffrind or enw Jigi, Pt ac Anni. Maer tri yma wastad yng nghanol rhyw drybini gyda Jigin baglu dros ei gath or enw Stallone ac yn mynd i drafferth efoi fam yn rheolaidd.

Yn fras, maer trin chwarae gm gyfrifiadurol or enw Tŷ Bach Tynged ac mae pethau gwallgof yn digwydd. Mae Jigi ac Annin cyfnewid cyrff a lleisiau!

Maer stori am sut i ddefnyddior tŷ bach fel merch pan mai bachgen ydych chi go iawn yn wych! Maer awdur yn defnyddio iaith awgrymog heb fynd dros ben llestri ond fe allwch weld y llun a theimlor boen!

Is-themar nofel, wrth gwrs, yw nad ŷn ni, fel arfer, yn meddwl am eiliad sut mae pobl eraill yn teimlo. Mae gweld y byd trwy lygaid bachgen a merch wedi'i ddarlunion gelfydd iawn. Dychmygwch orfod gwisgo sgert a nicer i wneud Addysg Gorfforol yn yr ysgol pan mai bachgen ydych chi go iawn.

Is-thema arall ydyr gwrthdaro rhwng pobl ifanc ac oedolion. Mae hyn eton cael ei gyfleu mewn ffordd gredadwy gan greu lluniau doniol iawn yn y meddwl.
I goronir cwbl mae un plentyn, sef Pt, yn cyfnewid corff chath or enw Stallone! Dychmygwch yr hwyl ar miri. Ar ddiwedd y nofel mae Pt druan yn dal yn sownd mewn corff cath.

Maer nofel hon yn llawn hwyl a doniolwch. Doeddwn i ddim yn teimlo fy mod wedi diflasu o gwbl yn wir, mi ges i oriau difyr yn chwerthin i mi fy hun yn dawel bach.

Dyma nofel syn addas ar gyfer bechgyn a merched ac ambell oedolyn dwl hefyd!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hiwmor Tŷ Bach yn dal i apelio

Mae clywed straeon a jcs am dorri gwynt, pants a phob math o bethau ychafi yn siwr o ennyn ymateb plant, yn enwedig bechgyn! Awdur sydd wedi cydio yn y diddordeb heintus hwn er mwyn annog plant i ddarllen yw Michael Lawrence ac mae dau oi lyfrau newydd eu haddasu ir Gymraeg gan Wasg Gomer sef Y Pants Marwol a Tŷ Bach Tynged. Y ddau frawd o Gaerdydd, Daniel a Matthew Glyn, gafodd y dasg o roi dogn o hiwmor iach (neu afiach) i mewn ir straeon am y cymeriad doniol Jigi ap Sgiw.

Fu erioed br o bants fel rhai Jigi ap Sgiw. Nid yn unig maen nhwn edrych yn erchyll, mae en methu eu tynnu i ffwrdd ac maen nhwn rheoli ei fywyd yn llwyr! Dyna pam maen eu galw nhwn bants marwol. Tybed pa fath o helynt fydd hyn yn ei achosi i Jigi ai ffrindiau Pt ac Anni yn stori gyntaf y gyfres Y Pants Marwol?

Tŷ bach syn bygwth newid bywyd Jigi am byth yw cefndir yr ail stori, Tŷ Bach Tynged. Does dim yn anghyffredin ynglŷn ag ymweliad Jigi chartrei ffrindiau, Pt ac Anni, hynny yw tan iddyn nhw ddechrau chwarae gm newydd ar y cyfrifiadur. Ond nid gm gyfrifiadurol gyffredin mo Tŷ Bach Tynged. Pe byddech chin gweld y geiriau Gwasgwch y botwm i newid eich byd, fyddech chin mentro gwasgur botwm hwnnw? Dyna wnaeth Jigi gan gyfnewid ei fyd am un chwithig iawn. Ond a fydd Jigin llwyddo i fflyshioi hunan allan o drwbwl cyn ei bod hin rhy hwyr?

Bydd plant tua 9-12 oed yn siwr o chwerthin yn uchel wrth droi tudalennau straeon Jigi. Os taw hiwmor tŷ bach syn eu troi yn ddarllenwyr brwd, mae hynny ei hun yn beth da yn yr oes hon!
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
What's the Word ...
 
£6.99
 
Prynwch
Ar Noson Calan Gaeaf Oer
Morgan Tomos
£2.95
 
Prynwch
Nadolig Plentyn yng Nghymru
Dylan Thomas
£2.00
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch