Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres Whap!: Ffrindiau
Gareth F. Williams
ISBN: 9781843239734 (1843239736)Dyddiad Cyhoeddi Medi 2008
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Addas i oed 12+ neu Cyfnod Allweddol 3 Fformat: Clawr Meddal, 196x126 mm, 176 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £5.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Llyfr y Mis: Hydref 2008
Pwy yw'r llais sy'n gweiddi 'Blaaan...tos' yn y nos? Pwy yw'r ysbrydion sy'n llechu yng nghornel yr atig? Dyma'r cwestiynau mae Tegwen yn ceisio'u datrys pan mae'n ymweld â'i thad yn Stryd y Parc. Beth yn union ddigwyddodd yma flynyddoedd maith yn ôl? Dyma drydedd nofel yr awdur yng nghyfres Whap! Mae'r ffin rhwng realiti a'r byd ysbrydol yn denau yn y nofel arswyd hon.

Who's behind the voice that wails at night? Who are the ghosts that lurk in the corner of the attic? These are the questions that puzzle Tegwen when she visits her father. What exactly happened there many years ago? The boundary between reality and the spirit world overlaps in this horror novel, the author's third novel in the Whap! series for teenagers.
Nofel yw hon syn adrodd stori bywyd merch fach un ar ddeg oed or enw Tegwen Eleri Puw. Y brif thema ydy stori am ysbrydion syn dal i lechu mewn fflat llawr uchaf mewn hen, hen dŷ. Dau blentyn ydyr ysbrydion or enw William a Mari sydd eisiau bod yn ffrindiau gyda Tegwen. Mae ysbryd arall – dyn or enw Garan Murphy – yn llechu tu allan ac yn ceisio denur plant i fynd ato.

Gan fod mam a thad Tegwen wedi gwahanu, mae Tegwen ai mam yn byw gyda chariad newydd ei mam, sef Alwyn, ai efeilliaid o – Trystan ac Esyllt. Dydy Tegwen ddim yn gallu ymgartrefu yn ei chartref newydd ac mae hin hiraethu am ei thad ai gorffennol. Ar l swnian, mae hin cael mynd i fwrwr Sul at ei thad. A ble mae ei thad yn byw? Wel, yn y fflat llawr uchaf lle maer ysbrydion yn celu, wrth gwrs!

Maer stori yn dilyn Tegwen ai thad wrth iddyn nhw geisio ymgodymu gydar pethau rhyfedd syn digwydd iddyn nhw.

Mae isthemu effeithiol iawn yn y nofel – sut mae plant yn delio gyda phriodas yn chwalu a sut maen nhwn delio theulu newydd. Mae bwlio yn codi ei ben yn hollol naturiol fel isthema arall.

Mi wnes i fwynhaur nofel yn arw iawn – er i mi deimlo ei bod yn rhygnu mlaen braidd tuar canol oherwydd bod dim digon yn digwydd o ddifrif. Ond mi roedd hin werth aros am y diweddglo cofiadwy a dramatig. Maer awdur yn grefftwr syn ymdrin geiriau yn hollol naturiol ac yn gallu creu lluniau cofiadwy yn y pen.

Prynwch y nofel 'da chi – ond peidiwch i darllen ar eich pen eich hun yn y gwely, yn enwedig os ydych chin cysgu ar lawr uchaf y tŷ!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.

Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth edrych ar y teitl hwn hefyd edrych ar y canlynol:
Cyfres Tab a'r Cadabras: ...
Siân Lewis
£2.00
 
Prynwch
Beyond the Pampas - in ...
Imogen Rhia Herrad
£9.99
 
Prynwch
Dylan Rees: Allan o'i Gynefin
Elgan Philip Davies
£5.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Mudferwi
Rebecca Roberts
£7.99
 
Prynwch
Saesneg
Longest Farewell, The
Nula Suchet
£12.99
 
Prynwch
Plant
Rygbi
Sarah Larter
£9.99
 
Prynwch