Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
ISBN: 9781843239741 (1843239744)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Alan MarksAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 72 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae byddin yr Almaen wedi goresgyn Rwsia ac mae dinas Leningrad dan warchae. Mae Ivan yn ceisio gofalu am ei chwaer a'i frawd bach a does dim trydan na bwyd i'w gael. A fydd Ivan yn llwyddo i oresgyn pob anhawster? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Siege.

The German army have surrounded the city of Leningrad. With no electricity, no food, no hope, will Ivan and his family make it to the end of the siege? A Welsh adaptation of Siege (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod? Dyna ddechrau broliant Gwarchae a dyna'r hyn sydd yn digwydd i deulu Ivan yn y nofel. Cawn glywed hanes byddin yr Almaen, wrth iddynt oresgyn Rwsia, yn creu gwarchae o gwmpas dinas Leningrad, o safbwynt un teulu bach. Yn sydyn iawn mae bywyd digon cyfforddus y teulu yn troi'n frwydr i oroesi. Rhaid i Ivan ai chwaer Varya, syn bianyddes dalentog, droi'n oedolion dros nos gan geisio gofalu am eu cartref au brawd bach, Sasha. Mae eu tad wedi mynd i ffwrdd i ymladd au mam yn gorfod aros yn yr ysbyty i drin yr holl gleifion. Rhaid iddynt ddefnyddio'u gallu au hegni i gyd dim ond i gael ychydig bach o fwyd. Yn fuan mae bwyd yn brin a thrigolion Leningrad yn marw o newyn; maer dyfodol yn edrych yn dywyll iawn.

Rhydd y nofel ddarlun diddorol o hanes y cyfnod mewn ffordd ddarllenadwy, glir. Bywyd y plant ywr canolbwynt felly byddai plant tua deg oed i fyny yn medru cydymdeimlor fawr u sefyllfa. Ymdrinnir r ffin denau rhwng ffrindiau a gelynion, rhwng y da ar drwg, yn effeithiol iawn. Stori deimladwy yw hon syn cadw eich diddordeb or dechrau ir diwedd.

Gail Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod? Un funud mae Ivan yn breuddwydio yn y dosbarth, y funud nesa maen ymladd i oroesi. Mae byddin yr Almaen wedi goresgyn Rwsia, a dim ond Ivan syn gallu gofalu am ei chwaer ai frawd bach. Maer ddinas wedii thorri i ffwrdd oddi wrth y byd allanol. Dim trydan, dim bwyd, dim gobaith . . . A fydd Ivan yn llwyddo i oresgyn pob anhawster?

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Richard
Ben Myers
£7.99
 
Prynwch
Tomi ap Gwyn
Gordon Jones
£4.95
 
Prynwch
Powdwr Rhech!
Eirug Wyn
£3.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch