Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Cath Modryb Bela
Dee Shulman
ISBN: 9781843239802 (1843239809)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Dee ShulmanAddaswyd/Cyfieithwyd gan Llinos Dafydd.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Bela, modryb Catrin yn seren y byd ffilmiau ac mae pawb yn ei haddoli. Pawb ond Catrin, ac mae'r syniad o dreulio diwrnod yn ei chwmni yn hunllef. Tybed a all Bashir - cath Modryb Bela achub y dydd? Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Aunt Bella's Cat.

Catrin's aunt, Bela, is adored by millions - but not by Catrin! When Anti Bela jets in from Hollywood to take her out for the day, Catrin expects the worst. That is, until she meets Anti Bela's latest love - her cat, Bashir! A Welsh adaptation of Aunt Bella's Cat (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Nofel fer am ferch ifanc sy地 gorfod mynd i aros gyda段 modryb Bela gan fod ei mam yn gweithio mewn ysbyty yw hon. Mae Modryb Bela yn gymeriad a hanner sy地 codi cywilydd mawr ar Catrin – yn seren ffilmiau ac yn gwisgo地 wahanol iawn i bawb arall.

Tegan diweddaraf Modryb Bela yw cath fawr o池 enw Bashir sy地 cripio ac yn brathu pawb heblaw Catrin. Mae Modryb Bela yn mynd Bashir i gystadlu mewn sioe enfawr ond mae dau ddyn yn dwyn y gath cyn i池 beirniaid ei chyrraedd. Mae Catrin yn ceisio achub y gath ond cawn wybod nad oes angen iddi boeni achos bod ditectifs yn yr adeilad yn gwybod yn union be sy地 digwydd ac yn ceisio dal y dynion drwg wrth eu gwaith.

Mae池 awdur yma地 dal ein sylw trwy ddefnyddio iaith gyffrous a chredadwy. Mae池 stori'n symud yn gyflym ac yn dal dychymyg y darllenwr.

Is-thema池 stori ydy tor-priodas rhieni Catrin a池 ffaith ei bod yn cael ei thaflu blith draphlith o un lle i池 llall. Dydy ei llais hi ddim yn cael ei glywed o gwbl.

Thema arall ddiddorol yw池 syniad nad yw Modryb Bela地 ymateb yn dda iawn pan nad yw池 gath yn ennill y gystadleuaeth. Mae oedolion yn dysgu plant mai 祖ymryd rhan sy地 bwysig ond dydy Modryb Bela ddim yn deall hyn o gwbl.

Llyfr hawdd ei ddarllen sy地 addas ar gyfer yr oedran targed ac yn mynd i apelio at fechgyn a merched.

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiat稘 Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Beth petaech chi地 perthyn i rywun enwog? Sut deimlad fyddai hynny? Wel, mae Bela, modryb Catrin, yn seren y byd ffilmiau. Mae pawb yn ei haddoli. Pawb ond Catrin! Mae池 syniad o dreulio diwrnod yn ei chwmni fel hunllef i Catrin. Ond mae Bashir cath modryb Bela yn achub y dydd.

Hedfanwch gyda池 Hebog

Ydy団h rhieni chi地 normal?
Beth petaech chi地 perthyn i rywun enwog?
Fyddech chi地 hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth sy地 achosi池 naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petai池 byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chi地 dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai o池 cwestiynau sy地 cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith sy地 addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori sy地 cydio o池 cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gyda池 hebog drwy池 llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon a池 berthynas rhwng pobl 竰'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Richard
Ben Myers
£7.99
 
Prynwch
Cardiff's Vanished Docklands
Brian Lee
£12.99
 
Prynwch
Tomi ap Gwyn
Gordon Jones
£4.95
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch