Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Ysgol Cŵn Bach
Jenny Oldfield
ISBN: 9781843239833 (1843239833)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Ros AsquithAddaswyd/Cyfieithwyd gan Elin Meek.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o Stoc Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Dyw Megan, ffrind Lowri ddim yn hanner call ac mae'n anodd i'w thrin. Ond mae eu cŵn bach yn waeth o lawer. Er ei fod o'n ciwt mae ci Lowri ar waelod y dosbarth yn yr ysgol. Ond mae gan y merched bethau eraill ar eu meddwl - Rhodri cŵl a golygus yn un ohonynt. Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Pet School.

Badly behaved. Embarrassing. And that's just Lowri's mate, Megan. Their puppies are even worse! Lowri's pup is bottom of the class. She may be cute but she isn't the brightest dog in the kennel. But both girls have other things on their mind when they notice the very cute Rhodri. A Welsh adaptation of Pet School (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Stori ysgafn a hwyliog am fywydau, teimladau a phroblemau dwy ferch ym mlwyddyn 8 a geir yn Ysgol Cŵn Bach. Bechgyn a hyfforddi eu cŵn bach newydd sydd yn bwysig ir ffrindiau yn y nofel, sef Lowri a Megan. Maer ddwy yn mynd ir dosbarth hyfforddi cŵn gyda Huwr Hyfforddwr ond yno hefyd y mae bachgen eu breuddwydion, sef Rhodri Bevan. Megan sydd yn gwneud ei gorau i dynnu ei sylw a Lowri yn cuddio yn y cefndir, ond a fydd hyn yn achosi cweryla rhwng y ddwy?

Perthynas y cymeriadau sydd yn cael y sylw mwyaf ar ddechraur nofel ac fe ddown i adnabod Lowri a Megan au hanifeiliaid anwes yn dda. Mae Pwt, ci Megan, yn seren yn y dosbarthiadau hyfforddi a Nel, ci Lowri, yn gwrando dim! Gwelwn yn fuan fod y ddwy ferch yn wahanol iawn iw gilydd – merch hyderus yw Megan ac mae Lowri yn ferch fwy swil.

Mae'r nofel yn apelio at ferched, rhywbeth ysgafn i'w ddarllen cyn mynd ir gwely, efallai? Gellid cael ychydig mwy o ddigwyddiadau yn y stori ond maer cymeriadau'n lliwgar a difyr.

Maer testun mewn ffont eitha mawr ac mae'r llinellau gwag rhwng y paragraffau'n gymorth i ddarllenwyr llai hyderus.

Gail Jones

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Drwg, dim hanner call, ac yn anodd ei thrin. A dim ond Megan, ffrind Lowri, yw honno! Mae eu cŵn bach yn waeth o lawer. Yn yr ysgol i gŵn bach, mae ci Lowri ar waelod y dosbarth. Dydy e ddim yn gwrando arni. Ond mae gan Lowri a Megan bethau eraill ar eu meddwl Rhodri cŵl a golygus yn un ohonynt. A fydd Rhodrin gofyn i Lowri fynd allan gydag e? Neu a fydd Megan yn llwyddo i gael ei phawennau ynddo cyn hynny?

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Byw gyda ...
Jeremy Strong
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Y ...
Pippa Goodhart
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch