Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Brad
Ann Jungman
ISBN: 9781843239840 (1843239841)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Alan MarksAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 64 tudalen Iaith: Cymraeg Allan o brint Ein Pris: £4.99   
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae Hannah a Frieda yn ffrindiau gorau. Iddewon yw teulu Hannah a Natsïaid yw teulu Frieda. Ac mae'r Natsïaid yn casáu'r Iddewon. Does neb yn teimlo'n saff yn yr Almaen cyn yr Ail Ryfel Byd. Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o Betrayal.

Hannah and Frieda are best friends. But this is Germany before World War II. You can't trust anyone and no one feels safe. Hannah's family are Jewish. Frieda's family are Nazis. And Nazis hate Jews. A Welsh adaptation of Betrayal (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Stori sydd yma am wrthdaro a brad rhwng dau deulu a dwy ffrind cyn yr Ail Ryfel Byd.

Iddewes yw Hannah Gluck. Almaenes o deulu Natsaidd yw Frieda Wilke. 'u teulu yng nghanol rhwyg gwleidyddol y cyfnod, mae'n anodd iawn dal ati i fod yn ffrindiau gorau.

Prin iawn yw'r enghreifftiau o drafod pwnc mor ddifrifol mewn modd syml a theimladwy, ond dyma'r hyn a gawn yn y llyfr hwn. Mae'r stori'n llawn tristwch enbyd ond real na chawn yn aml mewn llyfrau i blant.

O fewn cloriau'r llyfr hwn, ceir addysg bwysig o safbwynt hanes Ewrop.

Heb os, mae naws y llyfr yn gweddu i gyfnod y tridegau ac wrth inni ei ddarllen, cawn ein cludo i fywyd newydd sy'n ddifrifol ar yr un pryd. Mae'r stori'n edrych ar fywyd Hannah dros gyfnod o flynyddoedd, rhywbeth epig iawn i blant; o hanes tad Hannah sydd yn gorfod newid ei swydd o fod yn feddyg i fod yn was, i stori Fritz, brawd Frieda, sydd yn rhan o'r mudiad Natsaidd, mae yma gymeriadau lu sydd yn hanfodol er mwyn adlewyrchu'r cyfnod.

Mae'n amhosib dyfalu diweddglo stori ddigalon Hannah a Frieda.

Efallai fod y llyfr hwn yn fwy addas rhwng pedair wal yr ysgol yn hytrach na'i ddarllen i fwynhau a dianc. Ond mae'r stori a'i neges yn gweithio.

Llinos Griffin

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Mae Hannah a Frieda yn ffrindiau gorau. Ond does neb yn teimlon saff yn yr Almaen cyn yr Ail Ryfel Byd. Fedrwch chi ddim ymddiried yn neb. Iddewon yw teulu Hannah. Natsaid yw teulu Frieda. Ac maer Natsaid yn casur Iddewon.

Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres Fflach Doniol: ...
Martin Morgan
£4.99
 
Prynwch
Artemis Gwarth a ...
Eoin Colfer
£2.00
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Dim Croeso '69 - ...
Arwel Vittle
£9.99
 
Prynwch
Saesneg
Levels, The
Helen Pendry
£8.99
 
Prynwch
Plant
Seren Orau'r Sêr! / ...
Sophy Henn
£5.99
 
Prynwch