Hafan Llyfrau Basged Man Talu Fy Nghyfrif Cymorth Cynigion Arbennig Cysylltu   English  
 
Dod o Hyd i Siop Lyfrau
 
Mewngofnodi
 
Cofrestru
Gwybodaeth Lyfryddol
Cyfres yr Hebog: Y Tŷ Dienw
Pippa Goodhart
ISBN: 9781843239857 (184323985X)Dyddiad Cyhoeddi Chwefror 2009
Cyhoeddwr: Gwasg Gomer, Llandysul
Darluniwyd gan Peter KavanaghAddaswyd/Cyfieithwyd gan Gwen Redvers Jones.Addas i oed 9-11 neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, 197x128 mm, 80 tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £4.99 
Does dim Adolygiad Cwsmer i'r teitl hwn.
 
Ysgrifennwch Adolygiad Cwsmer
Mae rhywbeth rhyfedd iawn ynghylch y tŷ dienw sydd wedi bod yn wag am nifer o flynyddoedd a phan mae tad Rhodri'n yn prynu'r tŷ mae nhw'n darganfod ysbrydion, dirgelwch - a pherygl. Addas ar gyfer darllenwyr anfoddog 8-12 oed. Addasiad Cymraeg o The House with no Name.

When Rhodri's father buys a house that has been empty for thirty-five years, a tragic secret from the past is revealed. A Welsh adaptation of The House with no Name (Barrington Stoke). Suitable for reluctant readers age 8-12.
Dyma nofel hwylus iawn iw darllen. Maer awdur yn llwyddo i greu naws ac awyrgylch yn syth bn. Mae tad Rhodri wedi prynu tŷ sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd. Maer tŷ wedi bod yn wag mor hir oherwydd bod ysbryd yn byw yno.

Un diwrnod, tra oedd yn gweithio yn y tŷ newydd gydai dad, mae Rhodrin cyfarfod bachgen or enw Colin. Mae rhywbeth od a rhyfedd iawn am Colin – dyna'r hyn syn cael ei awgrymu yn y stori yn aml iawn.

Ar l damwain gas iawn mae tad Rhodrin gorfod mynd ir ysbyty ac mae Rhodrin cael ei adael i gysgu ar lawr y tŷ newydd gyda Colin. Yn ystod y nos mae Colin yn adrodd yr hanes am be ddigwyddodd yn y tŷ flynyddoedd yn l – maen dweud ei fod wedi lladd ei deulu ac, erbyn hyn, mai fo ydyr tŷ – anhygoel yn wir! Maer stori yn mynd yn ei blaen gyda Colin yn sn am ei euogrwydd ai dristwch o wybod beth ddigwyddodd iw deulu ac mai arno fo oedd y bai.

Uchafbwynt y stori yw pan mae Rhodrin sylweddoli pwy yn union ydy Colin. Ddyweda i ddim mwy rhag ofn i mi ddifethar stori i chi ddarllenwyr – prynwch y llyfr da chi. Dw in siŵr na fyddwch chi'n edrych ar eich tŷ fel dim ond rhywbeth oer o gerrig a sment byth eto!

Afryl Davies

Gellir defnyddio'r adolygiad hwn at bwrpas hybu, ond gofynnir i chi gynnwys y gydnabyddiaeth ganlynol: Adolygiad oddi ar www.gwales.com, trwy ganiatd Cyngor Llyfrau Cymru.

It is possible to use this review for promotional purposes, but the following acknowledgment should be included: A review from www.gwales.com, with the permission of the Welsh Books Council.
Gwybodaeth Bellach:
Hedfanwch gydar Hebog

Ydych rhieni chin normal?
Beth petaech chin perthyn i rywun enwog?
Fyddech chin hoffi cael estrys yn anifail anwes?
Beth syn achosir naws anghysurus yn y tŷ dienw?
Beth petair byd i gyd yn cael ei droi ben i waered mewn un diwrnod?
Beth petaech chin dod ar draws cynllwyn dieflig?

Dyma rai or cwestiynau syn cael eu holi mewn cyfres o lyfrau at ddant plant 9-12 oed a gyhoeddir gan Wasg Gomer. Mae deg llyfr cyntaf Cyfres yr Hebog, yn cynnig amrywiaeth o ddeunydd mewn iaith syn addas i blant gydag oed darllen is na hynny. Gyda phenodau byrion, lluniau du a gwyn a stori syn cydio or cychwyn, fe fydd hyd yn oed y darllenwyr mwyaf anfoddog yn siwr o hedfan gydar hebog drwyr llyfrau!

O fewn y gyfres ceir llyfrau hanesyddol, doniol, dirgelwch, storau am anifeiliaid, chwaraeon ar berthynas rhwng pobl 'i gilydd.

Fe fydd yr arlwy hwn yn cynnig ystod eang o brofiadau darllen i fechgyn a merched.
Does dim Adolygiad Cwsmer, hyd yma, i'r llyfr hwn.
 
Rhagor o Deitlau
Fe wnaeth pobl wrth brynu'r teitl hwn hefyd brynu'r canlynol:
Cyfres yr Hebog: Gwarchae!
Ann Jungman
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Byw gyda ...
Jeremy Strong
£4.99
 
Prynwch
Cyfres yr Hebog: Peidiwch ...
Jeremy Strong
£4.99
 
Prynwch
Llyfr y Mis
Cymraeg
Apostol
Dyfed Edwards
£9.95
 
Prynwch
Saesneg
Bee Book, The
Jo Byrne
£9.99
 
Prynwch
Plant
Dathlu gyda Sali Mali
Ifana Savill
£6.99
 
Prynwch